TAIZÉ

Příprava vhodného místa pro meditativní modlitbu

 

Nejvhodnějším místem ke společné modlitbě je kostel či modlitebna, někdy se však nabízí i jiné možnosti (farní sál, pohostinná domácnost, apod.). Úprava prostoru, kde se shromáždění koná, může přispět k tomu, aby zúčastnění pocítili milé přijetí při společném setkání s Bohem. K výzdobě mohou posloužit i velmi jednoduché prostředky: kříž, otevřená Bible, několik svíček, ikony… Pro ty, kdo chtějí sedět nebo klečet na zemi, je dobré, aby na podlaze byl koberec. Osvětlení má být tlumené, nesmí oslňovat.

JPEG - 108.2 kb

Při modlitbě se celým svým bytím obracíme ke Kristu, je proto vhodné, aby byli všichni obráceni jedním směrem.

Před začátkem modlitby nezapomeňte rozdat zpěvníky (v případě jejich nedostatku alespoň texty zpěvů), nejlépe u vchodu, čímž každého příchozího zároveň uvítáte.

Ti, kdo modlitbu připravují a vedou její průběh, se co nejvíc snaží přispět k vytvoření a zachování pokojné atmosféry, jež napomáhá vnitřnímu usebrání. Samotnému zahájení modlitby by mělo předcházet ticho: již se nic neoznamuje ani nevysvětluje, aby se všichni mohli vnitřně ztišit.

Aktualizováno: 28. října 2005