TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2023
so, 10. června
Pavel píše: Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal.
1 K 9,16-23
NE, 11. června
Ježíš řekl: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky.
J 6,47-51
po, 12. června
Nade všemi se smilováváš, protože všecko můžeš, nehledíš na hříchy lidí, jen aby činili pokání. Miluješ všecko, co je.
Mdr 11,21-26
út, 13. června
Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
Pl 3,22-26
st, 14. června
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Ga 6,1-10
čt, 15. června
Ježíš řekl: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Mt 5,1-12
pá, 16. června
Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
Ž 34
so, 17. června
Skrze Krista věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu.
1 P 1,13-21

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: KvětenČervenČervenec
PDF: na výšku: KvětenČervenČervenec