TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2022
so, 24. září
Ježíš řekl: „Když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.“
Mt 10,17-22
NE, 25. září
Pavel napsal Timoteovi: Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán.
1 Tm 6,11-16
po, 26. září
Z knihy Žalmů: Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho.
Ž 10,14-18
út, 27. září
Ježíš spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Levi nechal všeho, vstal a šel za ním.
L 5,27-32
st, 28. září
Jan napsal: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
1 J 4,7-12
čt, 29. září
Ježíš zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, kdo ve mne věří!“
J 7,37-44
pá, 30. září
Doufám a jsem beze strachu, neboť Hospodin je má záštita a píseň.
Iz 12,1-6
so, 1. října
Mojžíš řekl: „Buďte rozhodní a udatní. Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.“
Dt 31,1-8

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: SrpenZáříŘíjen
PDF: na výšku: SrpenZáříŘíjen