TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2022
st, 18. května
Pavel napsal: Žijte v radosti, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
2 K 13,11-13
čt, 19. května
Ježíš řekl: Mám i jiné ovce; i ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.
J 10,11-18
pá, 20. května
Dobrořečte Hospodinu, věrní a pokorní srdcem, velebte a vyvyšujte ho navěky. On nás vysvobodil z podsvětí.
Da 3,51-90 (B,64-65)
so, 21. května
Připravte na poušti cestu Hospodinu! Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.
Iz 40,1-5
NE, 22. května
Ježíš řekl: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.
J 14,22-26
po, 23. května
Tak praví Hospodin: Pak už nebude učit druh druha a nebude vybízet: „Poznej Pána“, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího.
Žd 8,6-13
út, 24. května
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
Gn 1,1-31
st, 25. května
Pavel napsal: Dolehlo na nás soužení nad naši sílu — to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé.
2 K 1,8-11

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: DubenKvětenČerven
PDF: na výšku: DubenKvětenČerven