TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2024
čt, 25. července
Ježíš řekl: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“
Mt 20,24-28
pá, 26. července
Ježíš se potřetí zeptal Šimona Petra: „Máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád a odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“
J 21,15-19
so, 27. července
Láska je trpělivá, laskavá, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy, ale vždycky se raduje z pravdy.
1 K 13,1-13
NE, 28. července
Po rozmnožení chlebů říkali lidé o Ježíši: „Opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět.“ Když Ježíš poznal, že se ho chtějí zmocnit, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám.
J 6,1-15
po, 29. července
Bůh smrt neučinil, ani se netěší ze zahynutí živých; stvořil totiž všechno, aby to bylo.
Mdr 1,11-15
út, 30. července
Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: Blaze, vám, chudí, neboť vaše je království Boží.
L 6,20-23
st, 31. července
Pavel píše: Cvič se ve zbožnosti. Zbožnost má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
1 Tm 4,7-16
čt, 1. srpna
Ježíš řekl: Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
J 14,1-12

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ČervenČervenecSrpen
PDF: na výšku: ČervenČervenecSrpen