TAIZÉ

Biblická čtení na každý den

 
Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2023
út, 21. března
Ježíš řekl: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše a z celé své síly. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není.
Mk 12,28-34
st, 22. března
Jakub píše: Podřiďte se Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu.
Jk 4,6-12
čt, 23. března
Ježíš řekl bohatému mladíkovi: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.
Mt 19,16-22
pá, 24. března
Jan píše: My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry.
1 J 3,11-16
so, 25. března
Maria řekla: „Milosrdenství Hospodina sahá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.“
L 1,39-56
NE, 26. března
Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“
J 11,1-45
po, 27. března
Hospodin řekl: Viděl jsem ujařmení svého lidu. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil.
Ex 3,1-15
út, 28. března
Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti. Svým slovem mi zachovej život.
Ž 119,33-40

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ÚnorBřezenDuben
PDF: na výšku: ÚnorBřezenDuben