TAIZÉ

Aktuální zprávy

Papež František přijal bratra Aloise k soukromé audienci

V pondělí 21. března 2022 přijal papež František k soukromé audienci bratra Aloise, představeného komunity Taizé. Tato setkání se konají každoročně už od roku 2013. Stejně tak přijímal k soukromé audienci bratra Aloise papež Benedikt XVI. a do Říma se před tím každoročně vydával i bratr Roger.

Prvním tématem, o kterém se hovořilo, byla válka na Ukrajině a kroky, které Taizé podniká v solidaritě s ukrajinskými uprchlíky. Bratr Alois potom mluvil o synodální cestě, na kterou se vydala katolická církev. Dále řekl papeži Františkovi něco málo o aktuálním životě komunity a jejích ekumenických snahách.

V následujících dnech se bratr Alois v Římě setká i s dalšími církevními představiteli. Také se zde budou v těchto dnech konat dvě modlitby se zpěvy z Taizé: v úterý 22. března ve 21:00 v kostele Santa Maria v Campitelli a ve středu 23. března ve 12:30 v belgickém královském kostele (via del Sudario 40). Těchto modliteb se zúčastní i bratr Alois s dalšími bratry.


(C) Photo Vatican Media


Kontakt

media taize.fr

Ukrajina | Iniciativa solidarity a přijetí uprchlíků

Vzhledem k humanitární krizi způsobené válkou na Ukrajině otevírá Taizé platformu, která zprostředkovává kontakt hostitelských osob s uprchlíky, kteří museli opustit Ukrajinu.

V posledních letech se mnoho mladých Ukrajinců účastnilo setkání v rámci poutě důvěry v Evropě. Nyní muselo mnoho rodin, zejména matek s dětmi, urychleně opustit svou zemi a hledat útočiště jinde. Na mnoha místech se dynamicky rozvíjí solidarita a pomoc těmto lidem. Taizé chce tyto snahy podpořit.

Ve spojení s našimi přáteli na Ukrajině a v sousedních zemích, s neziskovými organizacemi a také s ukrajinským velvyslanectvím v Paříži navrhujeme, aby se místní farnosti nebo sbory připravily na přijetí uprchlíků. Rádi bychom však upozornili ty, kteří jsou připraveni nabídnout pomoc, že:

  • V této fázi shromažďujeme nabídky ubytování, ale nemůžeme zaručit, že rodinu najdeme okamžitě. Je obtížné odhadnout rozsah toho, kolik lidí dorazí.
  • Také je těžké odhadnout, jak dlouho budou tyto rodiny vaše přijetí potřebovat.
  • V tuto chvíli můžeme přijímat nabídky na ubytování pouze v zemích schengenského prostoru.
  • Úkol postarat se o příchozí může být pro jednotlivce nebo jedinou rodinu příliš náročný. Je lepší, když se tohoto úkolu ujmete jako farní společenství nebo tým lidí.
  • V neposlední řadě upozorňujeme, že Taizé chce prostřednictvím této iniciativy pomáhat navazovat kontakty mezi lidmi, ale nemůže dohlížet na konkrétní situace ani poskytovat pomoc či následnou péči.

Pokud chcete nabídnout pomoc, vyplňte prosím pečlivě tento formulář. Pokud máte nějaké dotazy, napište nám na tuto adresu.

Pokud chcete nabídnout pomoc v Česku: zvažte prosím, zda se raději neobrátit na místní koordinovanou pomoc neziskových organizací v České republice vyplněním tohoto formuláře (lze nabídnout nejen ubytování, ale i materiální a dobrovolnickou práci apod.).

Z celého srdce vám děkujeme za jakoukoli pomoc!

Modlitba za mír na Ukrajině

Středa 2. března

V souladu s iniciativou papeže Františka, který vybízí věřící k modlitbě a postu, se komunita připojí modlitbou za mír na Ukrajině ve středu 2. března.


Sobota 26. února

Páteční večerní modlitbu za mír na Ukrajině, která probíhala z větší části v tichu, uvedla tato modlitba, kterou vyslovil bratr Alois:

Zmrtvýchvstalý Kriste, i když před tebou zůstáváme v tichu, necháváme zaznít tuto vroucí modlitbu: dej, ať utichne střelba na Ukrajině! Přijmi do své lásky ty, kdo v důsledku násilí a války umírají, utěš truchlící rodiny, podpoř ty, kdo museli nastoupit na cestu vyhnanství. Tváří v tvář nepochopitelnému utrpení stále věříme, že tvá slova lásky a pokoje nikdy nepominou. Ty jsi odevzdal svůj život na kříži a otevřel jsi nám budoucnost, která sahá až za hranici smrti. Proto tě prosíme: dej nám svůj pokoj. Ty jsi naše naděje.

Na konci modlitby zazněla píseň Laudate omnes gentes v ukrajinštině „Славіте всі народи / Slavite vsi narody“.


Čtvrtek 24. února

V reakci na vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, pronesl bratr Alois během čtvrteční polední modlitby v Taizé tato slova:

Bože lásky, jsme znepokojeni násilím v našem světě, a nyní obzvlášť válečnými událostmi na Ukrajině. Dej nám sílu být solidární s těmi, kdo trpí a kdo dnes žijí ve strachu a úzkosti. Posiluj naději všech, kdo v této milované části světa usilují o spravedlnost a mír. Sešli svého Svatého Ducha, Ducha pokoje, aby inspiroval vůdce národů i všechny lidi.

V pátek 25. února ve 20:00 se bratři a všichni mladí lidé, kteří jsou právě v Taizé, shromáždí k tiché modlitbě za mír. Připojit se k této modlitbě prostřednictvím živého vysílání budou mít možnost i lidé z celého světa.


Modlitba při setkání ve Lvově, 30. dubna 2018

Bratr Paul (1951–2021)

François Belloy, který při vstupu do komunity Taizé v roce 1975 přijal jméno Paul, po dlouhé a těžké nemoci zesnul ve spánku brzy ráno 16. prosince 2021. Rozloučení s ním se konalo v neděli 19. prosince ve chrámu Smíření v Taizé během nedělní bohoslužby v 11:30.

Narodil se 10. července 1951 v Châteauroux jako druhorozený do velké rodiny šesti bratří a sester. Během studií na pařížské technické univerzitě Breguet poznal komunitu, která v té době připravovala koncil mládeže, a seznámil se s mladými lidmi, kteří byli zapojeni do této akce. V létě roku 1972 spolu s dalšími třemi mladými lidmi procestoval komunistický Sovětský svaz. V Moskvě poprvé kontaktovali ve velké opatrnosti místní mladé lidi, kteří museli svou křesťanskou víru skrývat, jinak by čelili pronásledování.

V roce 1975, rok poté, co dokončil studila, se rozhodl vstoupit do komunity a o Velikonocích 1979 složil celoživotní slib bratří. Od počátku komunitě pomáhal všemi svými technickými i právními dovednostmi v různých oblastech: voda, kanalizace, elektřina, telekomunikace, videotechnika, a postupně zavedl do každodenního života bratří počítače. Později také připravil pro komunitu přístup k internetu. Své schopnosti také dal do služeb mezinárodních evropských setkání mladých.

V roce 1983 byl zvolen do obecní rady v Taizé, kde komunitu dlouho zastupoval jeden a pak několik bratří. Jako radní a později jako místostarosta věnoval mnoho energie podpoře života obce a celého okolního regionu. Spolupracoval zejména s vodárenským svazem, elektrifikačním svazem a poté se společenstvím obcí, dokud mu nezabránila kandidovat v komunálních volbách v roce 2020 nemoc.

Už tehdy byl oslaben autoimunitní chorobou, která mu postupně ubírala všechny fyzické síly a často si vyžádala dočasnou hospitalizaci v Paříži, Mâconu a Cluny. Stále ale byl čilý a obdařený intelektuální zvídavostí, která mu umožňovala až do posledního dne pozorně sledovat život komunity i své početné rodiny, stejně jako dění v církvi a ve světě.

Bratr Alois : „Stýskalo se nám po vás!“

My, bratři, jsme velmi rádi, že teď, když začíná léto, můžeme srdečně pozdravit ty z vás, kdo se chystáte přijet v následujících týdnech do Taizé. Společně se sestrami, které bydlí v Taizé a Ameugny, a mladými dobrovolníky, kteří posledních několik měsíců žijí v Taizé, můžeme říct: „Stýskalo se nám po vás!“

Je jasné, že letošní léto bude stále ještě velmi poznamenáno složitou situací, kterou způsobuje pandemie koronaviru. Musíme důsledně dodržovat zdravotní nařízení a doporučení, a nemyslet si, že už je všechno za námi. Nadále budeme pamatovat na ty, koho pandemie tvrdě zasáhla, a modlit se za zdravotníky a pečovatele, kteří byli vystaveni obrovskému tlaku.

Radujme se, že po tolika těžkých měsících se můžeme zase vzájemně setkávat! Několik set mladých lidí, většinou jednotlivců nebo skupin přátel, ale i dospělých a rodin přijede v každém letním týdnu do Taizé. Jsme moc rádi, že se s vámi můžeme modlit v našem chrámě Smíření a můžeme vám naslouchat.

Jsme si vědomi, že z některých zemí stále není možné se k nám do Francie dostat. Proto budeme pokračovat v přenosech večerních modliteb, v sobotu i s videem. Každé sobotní odpoledne se bude z Taizé živě přenášet jeden workshop (v angličtině).

Závěrem bych chtěl také poděkovat všem, kdo podpořili setkání v Taizé v minulých měsících finančně, a také lidem, kteří vyjádřili vděčnost komunitě za to, že modlitby vysílá online, a za další znamení společenství mezi námi.

Vítejte – těšíme se, že vás v Taizé uvidíme!

bratr Alois