TAIZÉ

Aktuální zprávy

Bratr Alois přijat k soukromé audienci papežem Františkem

Ve čtvrtek 9. března dopoledne, několik dní před desátým výročím svého pontifikátu, přijal papež František bratra Aloise v Apoštolském paláci k soukromé audienci. Hovořili zejména o přípravě akce „Together | Shromáždění Božího lidu“, která se uskuteční 30. září v Římě v předvečer synodálního shromáždění katolické církve.

Další část příprav této bezprecedentní ekumenické akce, na níž se již podílí přibližně šedesát partnerů z různých denominací, se koná od 12. do 15. března v Římě. Při oznámení této akce 15. ledna papež František pozval „bratry a sestry všech křesťanských denominací k účasti na tomto „shromáždění Božího lidu“ (celý text zde).

Před příjezdem do Říma navštívil bratr Alois v pondělí 6. března v Ženevě generálního tajemníka Světové rady církví Jerryho Pillaye a generální tajemnici Světové luterské federace Anne Burghardtovou. Doprovázelo ho šedesát mladých lidí, kteří v Taizé právě působí jako dobrovolníci.

V pátek 10. března bratr Alois promluvil ve Frankfurtu na pátém a závěrečném shromáždění synodální cesty v Německu, kde měl příležitost zdůraznit duchovní rozměr synodálního procesu.

Informace pro tisk

Další informace o setkání „Together“ se dozvíte na této adrese.
Další informace o komunitě Taizé se dozvíte na této adrese.


Photo (C) Vatican Media

Ursula von der Leyenová navštíví Taizé

Taizé • Tisková zpráva | Pátek 19. srpna 2022

Po dvou letech, které poznamenala pandemie, v Taizé opět pokračují mezinárodní setkání. Od letošních Velikonoc přijelo už víc než 20 000 mladých lidí, aby se zúčastnili zdejšího programu: modliteb komunity, sdílení ve skupinkách, workshopů na různá témata a pomoci s chodem setkání.

Konec léta bude ve znamení výjimečné návštěvy: V sobotu 27. srpna přijede do Taizé předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Během své návštěvy se setká s bratry komunity a povede dialog s přítomnými mladými lidmi. V 17:30 bude mít veřejnou přednášku o evropských záležitostech.

Během tohoto zvláštního týdne pro mladé lidi od 18 do 35 let povedou semináře i další přednášející, mezi nimiž budou odborníci z různých oborů: vědci, političtí představitelé atd. Celý program bude zveřejněn na webových stránkách. Pro zájemce bude připraven speciální program o ochraně biodiverzity.

Bratr Alois řekl: „Přáním naší komunity je, aby všichni mladí lidé, kteří přijíždějí do Taizé, pocítili, že důvěra v Boha jim pomáhá najít smysl života a převzít odpovědnost po návratu domů. Návštěva Ursuly von der Leyenové je důležitým momentem, který naznačuje, že političtí představitelé a instituce vnímají a berou v úvahu touhy mladé generace, i to, v čem se angažuje. V tomto ohledu bude tato návštěva i v době vážných krizí současnosti znamením naděje.“

Další krátké zprávy

  • • V sobotu 20. srpna v rámci „týdne svědectví o pravoslavné víře“ přijel do Taizé metropolita Dimitrios z Paříže, aby v 9 hodin ráno sloužil liturgii v chrámu Smíření.
  • • Příští evropské setkání se bude konat od 28. prosince 2022 do 1. ledna 2023 v severoněmeckém Rostocku, na břehu Baltského moře.
  • • Večerní modlitba je nadále každý den živě přenášena ve zvukové podobě na webových stránkách Taizé a sobotní večerní modlitba v živém videu.

Akreditace

Novináři a fotografové, kteří chtějí sledovat konferenci Ursuly von der Leyenové, musejí předem požádat o akreditaci prostřednictvím tohoto online formuláře.

Chcete-li získat fotografie z léta v Taizé nebo požádat o rozhovor s bratry či dobrovolníky, napište nám na adresu media taize.fr.

Papež František přijal bratra Aloise k soukromé audienci

V pondělí 21. března 2022 přijal papež František k soukromé audienci bratra Aloise, představeného komunity Taizé. Tato setkání se konají každoročně už od roku 2013. Stejně tak přijímal k soukromé audienci bratra Aloise papež Benedikt XVI. a do Říma se před tím každoročně vydával i bratr Roger.

Prvním tématem, o kterém se hovořilo, byla válka na Ukrajině a kroky, které Taizé podniká v solidaritě s ukrajinskými uprchlíky. Bratr Alois potom mluvil o synodální cestě, na kterou se vydala katolická církev. Dále řekl papeži Františkovi něco málo o aktuálním životě komunity a jejích ekumenických snahách.

V následujících dnech se bratr Alois v Římě setká i s dalšími církevními představiteli. Také se zde budou v těchto dnech konat dvě modlitby se zpěvy z Taizé: v úterý 22. března ve 21:00 v kostele Santa Maria v Campitelli a ve středu 23. března ve 12:30 v belgickém královském kostele (via del Sudario 40). Těchto modliteb se zúčastní i bratr Alois s dalšími bratry.


(C) Photo Vatican Media


Kontakt

media taize.fr

Ukrajina | Iniciativa solidarity a přijetí uprchlíků

Vzhledem k humanitární krizi způsobené válkou na Ukrajině otevírá Taizé platformu, která zprostředkovává kontakt hostitelských osob s uprchlíky, kteří museli opustit Ukrajinu.

V posledních letech se mnoho mladých Ukrajinců účastnilo setkání v rámci poutě důvěry v Evropě. Nyní muselo mnoho rodin, zejména matek s dětmi, urychleně opustit svou zemi a hledat útočiště jinde. Na mnoha místech se dynamicky rozvíjí solidarita a pomoc těmto lidem. Taizé chce tyto snahy podpořit.

Ve spojení s našimi přáteli na Ukrajině a v sousedních zemích, s neziskovými organizacemi a také s ukrajinským velvyslanectvím v Paříži navrhujeme, aby se místní farnosti nebo sbory připravily na přijetí uprchlíků. Rádi bychom však upozornili ty, kteří jsou připraveni nabídnout pomoc, že:

  • V této fázi shromažďujeme nabídky ubytování, ale nemůžeme zaručit, že rodinu najdeme okamžitě. Je obtížné odhadnout rozsah toho, kolik lidí dorazí.
  • Také je těžké odhadnout, jak dlouho budou tyto rodiny vaše přijetí potřebovat.
  • V tuto chvíli můžeme přijímat nabídky na ubytování pouze v zemích schengenského prostoru.
  • Úkol postarat se o příchozí může být pro jednotlivce nebo jedinou rodinu příliš náročný. Je lepší, když se tohoto úkolu ujmete jako farní společenství nebo tým lidí.
  • V neposlední řadě upozorňujeme, že Taizé chce prostřednictvím této iniciativy pomáhat navazovat kontakty mezi lidmi, ale nemůže dohlížet na konkrétní situace ani poskytovat pomoc či následnou péči.

Pokud chcete nabídnout pomoc, vyplňte prosím pečlivě tento formulář. Pokud máte nějaké dotazy, napište nám na tuto adresu.

Pokud chcete nabídnout pomoc v Česku: zvažte prosím, zda se raději neobrátit na místní koordinovanou pomoc neziskových organizací v České republice vyplněním tohoto formuláře (lze nabídnout nejen ubytování, ale i materiální a dobrovolnickou práci apod.).

Z celého srdce vám děkujeme za jakoukoli pomoc!

Modlitba za mír na Ukrajině

Středa 2. března

V souladu s iniciativou papeže Františka, který vybízí věřící k modlitbě a postu, se komunita připojí modlitbou za mír na Ukrajině ve středu 2. března.


Sobota 26. února

Páteční večerní modlitbu za mír na Ukrajině, která probíhala z větší části v tichu, uvedla tato modlitba, kterou vyslovil bratr Alois:

Zmrtvýchvstalý Kriste, i když před tebou zůstáváme v tichu, necháváme zaznít tuto vroucí modlitbu: dej, ať utichne střelba na Ukrajině! Přijmi do své lásky ty, kdo v důsledku násilí a války umírají, utěš truchlící rodiny, podpoř ty, kdo museli nastoupit na cestu vyhnanství. Tváří v tvář nepochopitelnému utrpení stále věříme, že tvá slova lásky a pokoje nikdy nepominou. Ty jsi odevzdal svůj život na kříži a otevřel jsi nám budoucnost, která sahá až za hranici smrti. Proto tě prosíme: dej nám svůj pokoj. Ty jsi naše naděje.

Na konci modlitby zazněla píseň Laudate omnes gentes v ukrajinštině „Славіте всі народи / Slavite vsi narody“.


Čtvrtek 24. února

V reakci na vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, pronesl bratr Alois během čtvrteční polední modlitby v Taizé tato slova:

Bože lásky, jsme znepokojeni násilím v našem světě, a nyní obzvlášť válečnými událostmi na Ukrajině. Dej nám sílu být solidární s těmi, kdo trpí a kdo dnes žijí ve strachu a úzkosti. Posiluj naději všech, kdo v této milované části světa usilují o spravedlnost a mír. Sešli svého Svatého Ducha, Ducha pokoje, aby inspiroval vůdce národů i všechny lidi.

V pátek 25. února ve 20:00 se bratři a všichni mladí lidé, kteří jsou právě v Taizé, shromáždí k tiché modlitbě za mír. Připojit se k této modlitbě prostřednictvím živého vysílání budou mít možnost i lidé z celého světa.


Modlitba při setkání ve Lvově, 30. dubna 2018