TAIZÉ

Solidarita

Představení některých projektů podporovaných Operací naděje

Možnost přispět do fondu solidarity a podpořit finančně setkání v Taizé

Komunita prostřednictvím fondu Operace naděje podporuje lidi, kteří jsou na různých světadílech v nesnázích, včetně chudých a nemocných dětí. Příklady projektů, které Operace naděje podporuje, najdete ve článcích této sekce. Fond pomáhá také mladým lidem ze zemí jižní polokoule zúčastňovat se mezinárodních setkáních v Taizé. (V současné době poznamenané pandemií je program pozastaven.) Vzhledem k tomu, že tito mladí mají omezené finanční prostředky, je cílem programu uhradit náklady na jejich pobyt v Taizé nebo jiných místech, kde se setkání konají, a také výlohy na dopravu. Zájemci se k této formě podpory mohou připojit. Odeslat příspěvek Operaci naděje je možné na této stránce.

Příjem návštěvníků v Taizé je nezávislý jak na komunitě bratří, tak na Operaci naděje. Podle francouzského zákona č. 1901 je registrován jako asociace, která se stará o setkání. Tato asociace zvaná „L’Association de l’Accueil à Taizé“ vybírá finanční příspěvky od účastníků, které jsou pak využívány na pokrytí různých nákladů spojených se setkáními. Zahrnují nakupování jídla pro účastníky, energie, údržbu budov, daně a mzdy několika málo místních lidí, kteří jsou zde ve spojitosti se setkáními zaměstnáni. V roce 2020 příspěvky účastníků setkání nepokryly všechny náklady vzhledem k tomu, že část výloh asociace musí být uhrazena ve všech případech, tedy i tehdy, když se setkání účastní velmi málo lidí. Uvítáme pomoc všech, kdo by chtěli pomoci tyto náklady setkání v Taizé pokrýt. Detailní informace o tom, jak přispět, najdete zde.

Bratři komunity Taizé žijou výhradně ze své práce. Nepřijímají žádné dary nebo dotace. Nepřijímají pro sebe ani osobní dědictví, ale komunita je daruje na pomoc nejchudším lidem. V minulosti komunita někdy setkání v Taizé finančně podporovala, v dnešní situaci to ale není možné.

Přispět

Platební kartou:

Bankovním převodem:

OPERATION ESPERANCE (Operace naděje)
IBAN: FR76 30003 01212 00037260029 02
BIC – SWIFT: SOGEFRPP
Banka: Société Générale
VILLEFRANCHE PME
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Nebo:
OPERATION ESPERANCE (Operace naděje)
La Banque Postale, 69 900 LYON CEDEX 20 : CCP 0117121D038
IBAN: FR53 2004 1010 0701 1712 1D03 855 – BIC - SWIFT : PSSTFRPPLYO

Pro potvrzení, že převod byl přijat, si můžete napsat na:
Operation Hope (Operace naděje)
Taizé Community,
71 250 Taizé, Francie
Nezapomeňte uvést identifikační údaje převodu.

Další informaci o Operaci naděje najdete zde.