TAIZÉ

Představení některých projektů podporovaných Operací naděje

V této sekci najdete články o různých projektech na různých kontinentech, které podporuje fond solidarity pod záštitou Operace naděje.

Odeslat příspěvek Operaci naděje je možné na této stránce.

Bangladéš | Podpora různých škol

Operace naděje podporuje školy v bangladéšském Mymensinghu. Učí se zde víc než 1500 dětí. Tyto školy jsou místy, kde se mladí muslimští, hinduističtí a křesťanští učitelé učí pracovat společně. Všichni studenti musí za studia platit. Chápou, že pokud sami chtějí dostat pomoc, je důležité, aby sami něco dávali. Někteří věnují svůj čas a vyučují ve škole pro chudé děti. Taková služba chudým zvyšuje povědomí o tom, že jsme součástí jedné lidské rodiny.

Viz:
The stipend program schools in Mymensingh (v AJ)

Kambodža | Místo pro nemocné

Od roku 2008 do roku 2020 podporovala Operace naděje centrum pro nemocné vytvořené ve farnosti Dítěte Ježíše v kambodžském Boeng Tumpunu. Farnost zahájila tento projekt na pomoc chudým vesničanům z různých provincií země, který prosazuje důstojnost nemocných a poskytovala zde potřebnou lékařskou pomoc. Blízkost k hlavnímu městu Phnom Penhu umožňuje převoz do nemocnic, pokud je to nutné. Náklady na hospitalizaci a financování samotného centra byly hrazeny z darů, ze kterých byli placeni také zaměstnanci, údržba budovy, náklady na přijetí pacientů a lékařskou péči.

Viz
2015 Cambodia (v AJ).

Evropa | Pomoc uprchlíkům

Komunita Taizé od svého počátku byla vždy pozorná k uprchlíkům. Během 2. světové války bratr Roger mnohé ukrýval ve svém domě v Taizé. Později komunita přijala rodiny z oblastí jako Vietnam, Laos, Bosna nebo Rwanda. V minulých letech komunita přijala rodiny z Iráku a Sýrie a také skupiny mladých migrantů, kteří přijeli z Calais.

V roce 2016 v Taizé přebývali mladý žadatelé o azyl ze Súdánu, Jižního Súdánu, Eritrey, Sýrie a Afghánistánu. Jejich přijetí bylo možné díky spolupráci s mnoha dobrovolníky z okolního regionu a finanční pomoci Operace naděje. Komunita se snaží těmto mladým lidem pomoct postavit se na vlastní nohy, jakmile získají azyl.

Operace naděje také podporuje iniciativy, které se zabývají pomocí uprchlíkům, včele s organizacemi, které pracují v okolí Taizé.

V Burkina Fasu

Burkina Faso se nachází na jižním okraji Sahary v oblasti Sahelu, kde období sucha trvá bez přerušení devět měsíců. Lidé zde využívají prameny, které často vysychají, a ženy jsou nuceny používat nezdravou vodu, která se shromažďuje v umělých nádržích během období dešťů. Občas se musí pro vodu chodit až deset kilometrů a vzácné zbývající prameny se kvůli nedostatku vody a dlouhým čekacím dobám stávají i zdrojem konfliktů. Operace naděje podporuje vodní vrty a stavění pump. Tyto studny jsou nezbytným zdrojem vody a přispívají k prevenci chorob.

V roce 2010 Operace naděje podpořila také projekt, který opatřuje mléko pro děti v nemocnici v Nanoru, které se nachází také v Burkina Fasu.

Pomoc Blízkému Východu

Operace naděje v poslední době podpořila několik iniciativ v této oblasti:

- V severním Libanonu organizaci Relief and Reconciliation for Syria (Pomoc a smíření pro Sýrii), která se inspiruje prací otce Paola dall’Oglia, který se zasazoval o poznání islámu a úctu k němu a který založil mnišské společenství Mar Moussa. Tato malá nezisková organizace poskytuje humanitární pomoc syrským uprchlíkům v oblasti Akkaru na severu Libanonu a zároveň pracuje s dětmi a mladými z různých místních obcí, které vychovává k míru. Tato organizace také pomohla syrské muslimské rodině, která nyní žije v Taizé, aby se dostala do Francie.

- V syrském Aleppu distribuuje balíčky s jídlem a zdravotnické vybavení uprchlíkům jedna františkánská komunita. Snaží se také zabezpečit systém distribuce pitné vody a dodávek topného oleje pro generátory a topení. Pomáhá i potřebným lidem s částí nákladů na lékařské ošetření. V neposlední řadě se bratři starají o vyučování dětí a mladých lidí a nabízejí jim prostor pro aktivity a studium.

- V iráckém Irbílu byla pomoc poskytnuta syrské pravoslavné jakobitské komunitě, ze které pochází také irácké rodiny, které nyní žijí v Taizé. Když irácká armáda osvobodila křesťanské vesnice na Ninivské planině, zjistili křesťané, že jejich kostely byly zničeny Islámským státem. Vybrané peníze podporují uprchlíky v Irbílu, kteří se nemohou do zničených vesnic vrátit, a jsou využity na úklid a rekonstrukci bohoslužebných prostor.

Prázdniny pro ukrajinské děti

Operace naděje umožnila skupině dětí z východní Ukrajiny v létě 2015 a 2016 strávit několik týdnů v Taizé. Jsou z rodin, které uprchly z Donbasu a od té doby bydlí v Kyjevě. Pro tyto děti ve věku 7–14 let byl čas strávený v Taizé okamžikem radosti a pokoje po těžkých měsících války. Jejich radostná přítomnost na kopci v Taizé také pomohla vyjádřit solidaritu s těmi, kdo trpí válkou, která je u bran Evropy.

Kongo | Podpora oční kliniky

Dr. Dr. Richard Hardi žije a pracuje v Kongu už 20 let jako oftalmolog. Je členem komunity Blahoslavenství. Jeho ordinace se nachází v Mbuji Mayi, hlavním městě provincie Východní Kasai, ale pravidelně navštěvuje také odlehlé oblasti.

Je v podstatě jediným očním lékařem v zemi, který je schopen operovat děti a složitější případy. Každý rok provede přes 2500 operací.

Od roku 2015 Operace naděje podporuje výstavbu oční kliniky, kterou region nutně potřebuje a o kterou se dr. Hardi zasazuje.

Severní Korea | Humanitární pomoc

Komunita v roce 2016 pozvala dva lékaře z nemocnice severokorejského Červeného kříže na nástavbový kurz ve Francii. Tito lékaři strávili tři měsíce v Paříži. Výlohy spojené s jejich pobytem plně hradí Operace naděje. V letech 2007 a 2011 šest jiných lékařů pobývalo ve Francii na roční praxi.

První zásilky humanitární pomoci do této země odešly v letech 1998 a 1999. Obyvatelstvu zasaženému hladomorem, který způsobilo dlouhotrvající sucho a záplavy, bylo zasláno tisíc tun kukuřice.

Od té doby bylo možné každoročně učinit nějaké gesto solidarity. Na konci roku 2011 při evropském setkání v Berlíně byla uspořádána sbírka lékařského vybavení a léků, kojeneckých lahví a mléka. Bylo posláno mnoho balíků s léky, stovky stetoskopů, teploměrů, obvazů, gázy, injekčních stříkaček a dalších lékařských zásob, několik beden s chirurgickým vybavením a dva autoklávy. Operace naděje dodala dva nové koncentrátory kyslíku. Tato pomoc pokračovala v následujících letech novými zásilkami léků a lékařského vybavení. Severokorejský Červený kříž se stará o distribuci do nemocnic a venkovských klinik.

Jeden bratr komunity, který pochází z Jižní Koreje, Severní Koreu několikrát navštívil. Někdy také dohlížel na dodávku potravin.

Kuba | Sbírka léčiv

V říjnu roku 2014 se bratr Alois vydal s několika bratry na Kubu, kde se odehrála další etapa pouti důvěry, tentokrát v Karibiku. Modlitby se konaly v Havaně a Matanzasu. Po návratu řekl bratr Alois mladým lidem toto: „Mnozí mladí lidé na Kubě usilují o to vyjít z izolace. Potřebují cítit, že jsou blízko mladým lidem z jiných zemí, a žádali nás, abychom je od nich, až se vrátíme, pozdravovali. Pro ně být „solí země“ znamená volbu udržovat naživu naději.“ V březnu 2015 se jeden bratr na Kubu vrátil. Viděl, že je zde nedostatek zboží, zvlášť léků. Skupina křesťanů provozuje síť lékařské pomoci pro znevýhodněné obyvatele. V různých částech země mají malá zdravotní střediska. Komunita Taizé se rozhodla prostřednictvím Operace naděje zorganizovat sbírku léků, které byly poslány této skupině na Kubě. Diklofenak (protizánětlivý lék), doxycyklin (antibiotikum), aspirin, vitamíny, glukosamin, amoxycillin, furosemid, cefalexin, dexchlorfeniramin (antihistaminikum), ibuprofen.

Čína | Vytištění a distribuce milionu Biblí

Na evropském setkání v Bruselu, ke kterému se shromáždilo 40 000 mladých lidí na konci roku 2008, bratr Alois oznámil, že jako odpověď na potřeby křesťanů v Číně komunita Taizé nechá vytisknout milion Biblí: 200 000 úplných Biblí a 800 000 výtisků Nového zákona a Žalmů. Bible byly vytištěny v Nanjingu, odkud byly v několika vlnách během roku 2009 rozvezeny do celé země.

Komunita v roce 2009 podpořila taky práci čínských protestantských biblistů. Tato podpora pokračovala i během let 2010 a 2011.

Jižní Súdán | Po občanské válce

V jedné vesnici 25 km jižně od Rumbeku žije asi 50 rodin postižených leprou. Pocházejí z celého regionu Velkých jezer. Přestože léčba dokáže zbavit nemoci a nebezpečí nákazy, ztráta končetin způsobuje velký hendikep. Tito lidé se vyrovnávají také se sociálním stigmatem. Nemohou zůstat na místě, odkud pocházejí. Jejich děti, třebaže se nikdy nenakazily, nejsou ve školách vítány. Odvaha a naděje těchto rodin, které začaly znovu budovat svůj život od nuly, ve velké izolaci a nejistotě, je pozoruhodná. Operace naděje jim pomůže se stavbou budovy základní školy, aby se děti mohly učit i v období dešťů.

Občanská válka, školné a nedostatek škol brání mnohým mladým lidem, aby dokončili vzdělání. Pomoci jim rozvíjet jejich potenciál je priorita. Založení Centra šance pro mladé chce dát jasný signál o důležitosti tohoto závazku. V zemi obsazené během občanské války nevládními silami chce církev vytvořit příjemné místo pro mladé lidi všeho původu, kde se budou moct věnovat různým aktivitám a formaci. Operace naděje přispívá na stavbu multifunkčního prostoru, který nahradí protékající stan.

Viz též:
In South Sudan, summer 2013 (v AJ).