TAIZÉ

Víkend přátelství mezi křesťany a muslimy

Nový druh setkání

 
Od pátku 5. května do pondělí 8. května 2017 se v Taizé konal víkend islámsko-křesťanského přátelství. Vycházel z iniciativy Khaleda Rouma, muslimského přítele komunity, a spočíval ve společně stráveném čase a sdílení duchovních zážitků okolo tématu: zakusit Boha.

Z mnoha francouzských regionů i z některých okolních států přijelo víc než 300 účastníků. Mezi přítomnými mladými bylo mnoho lidí, kteří se angažují v asociaci Coexister, kteří se pravidelně podílejí na dialogu mezi různými náboženstvími a přesvědčeními. Další přijeli na pozvání jedné skupiny islámsko-křesťanského přátelství a súfíjského bratrstva Alawiyya.

Program v Taizé byl jak klasický – účastníci byli zváni, aby se zapojili do každodenního života komunity a mladých lidí, kteří do Taizé přijeli – tak pozměněný: k modlitbám muslimů byly připraveny dvě místnosti, přednášející z obou náboženství se střídali ve vyjadřování myšlenek, zajištěn byl i překlad do arabštiny, po každém diskurzu následovaly skupinky, které byly vytvořeny z diskutujících obou náboženství.

Dialog byl veden jednoduše: nesoustředit se pouze na to, co rozděluje, nepřecházet příliš rychle rozdíly, ale vzájemně se navštěvovat s takovou úctou, s jakou vstupujeme do domu toho, kdo nás hostí. A tak nám tato prostá metoda pomohla udělat malé krůčky směrem k porozumění modlitbě těch druhých, jejich důvěrnému spojení s Bohem, jejich zkušenosti víry, prostřednictvím společného opakovaného čtení různých úryvků z Koránu a Bible, vzájemných návštěv modliteb druhých a snah popsat osobnějším způsobem naše spojení s Bohem.

Mezi mluvčími byla sestra Carol ze syrské komunity Mar Moussa, která vydala srdceryvné svědectví o nesmírné potřebě dialogu mezi křesťany a muslimy na Blízkém Východě a o způsobu, jakým k němu přispívá mnišské společenství, do kterého patří, v Iráku, Sýrii a dalších zemích tohoto regionu. Fadila Semaiová přiblížila neobyčejné přátelství, které spojovalo Christiana de Chergé, představeného trapistického kláštera Tibhirine, a Mohammeda, muže, který mu zachránil život za cenu svého vlastního během války v Alžírsku. Ghaïs Jasser a Naziha Meftahová poodkryli tajemství okouzlující hudby Východu, spolu s básněmi Khaleda Rouma a hudbou jejich skupiny Wajd. Agata Krohová, profesorka hebrejštiny na lyonské katolické univerzitě, četla příběh o Abrahámově víře ve světle tradic tří monoteistických náboženství. Imámové Embarek Guerdam a Ahmed Belghazi vydali svědectví o způsobu, jak stavět společenství otevřené „čtyřem Božím vánkům“.

V neděli odpoledne se odehrál intenzivní dialog mezi šejkem Khaledem Bentounèsem, duchovním vůdcem súfíjského bratrstva Alawiyya, a bratrem Aloisem, představeným komunity Taizé. Střídali se v zamýšlení nad duchovním zážitkem zakoušení Boží lásky.

Poslední den setkání se pozornost upřela k Marii. Fouzia Oukaziová a Mireille Akoualová vyšly z textů Nového zákona a Koránu a s velmi osobním důrazem promluvily o tom, jak Mariin souhlas s zázračným zrozením Ježíše je inspirací pro život všech muslimských i křesťanských věřících.

Bohatství těchto tří společných dnů tkví jistě v zážitku společného života. Být ubytováni ve stejných místnostech, jíst společně jídlo, setkávat se na workshopech, sdílet osobní myšlenky ve skupinkách, pro muslimy vejít do kostela, pro křesťany zúčastnit se modliteb muslimů, všechny tyto různé aspekty osvětlily cestu, po které se můžeme společně vydat a zakusit živý pramen Boží lásky.


Další informace o setkání: Dvě fotoalba
Fotografie Cécile Massielové
Fotografie Wiesiy Klemensové


Seznam workshopů a jejich vedoucích najdete v jiných jazykových variantách této stránky.


Další podobné setkání se připravuje na příští rok. Tentokrát pozvání nebude směřovat pouze k francouzsky mluvícím, ale také k mladým lidem z různých dalších zemí.

Aktualizováno: 22. května 2017