TAIZÉ

Taizé: Bratr Alois předá službu představeného

 
V souladu s Pravidly Taizé, podle nichž představený komunity jmenuje bratra, který bude po něm zajišťovat kontinuitu, letos bratr Alois předá po poradě se všemi bratry svou službu představeného bratru Matthewovi, který pochází z Británie a je anglikánského vyznání. Toto předání úřadu se uskuteční první adventní neděli, 3. prosince 2023.

Bratr Alois vysvětluje: „Je tomu osmnáct let, co jsem bratra Rogera vystřídal. Svět i církev se za poslední dvě desetiletí tolik změnily. Proto cítím, že nastal čas, aby tuto službu převzal bratr, který vstoupil do naší komunity po mně. V rodinném pojetí našeho společného života služba představeného nemá ani věkovou hranici ani předem stanovený časový limit. Ale řekl jsem si: je na mně, abych štafetu předal, dokud mám dostatek času tuto změnu připravit a nejsem omezován nějakou mimořádnou situací. V posledních dvou letech jsem o tom mluvil, přemýšlel a modlil se za to se všemi svými bratry. Jako nového představeného komunity Taizé jsem vybral bratra Matthewa. Mam plnou důvěru, že tuto kontinuitu zajistí a bude naši komunitu pobízet, aby byla, jak si přál náš zakladatel, „malým podobenstvím společenství“.“

Bratr Alois (Alois Löser) se narodil 11. června 1954 v německém Ehingen am Ries. Pochází z římskokatolické tradice a do komunity vstoupil 1. listopadu 1974. Představeným komunity byl od smrti bratra Rogera 16. srpna 2005.

Bratr Matthew (Andrew Thorpe) se narodil 10. května 1965 v britském Pudsey. Pochází z anglikánské tradice a do komunity Taizé vstoupil 10. listopadu 1986.

 [1]

Aktualizováno: 24. července 2023

Poznámky

[1Fotografie: Marija Poklukar