TAIZÉ

O Taizé

Komunita dnes

 

Komunitu Taizé dnes tvoří víc než sto bratří pocházejích z asi třiceti různých národů, katolíků i různých protestantskcýh vyznání. Už svou vlastní existencí je komunita Taizé „podobenstvím společenství“, které chce, aby jeho život byl znamením smíření mezi rozdělenými křesťany a odloučenými národy.

Bratři komunity žijí výhradně ze své práce; nepřijímají žádné dary. Stejně tak osobní dědictví nepřijímají pro sebe, ale komunita je dává na pomoc nejchudším lidem.

Někteří bratři žijí v nejchudších částech světa v Asii, Africe a Jižní Americe bok po boku s trpícími lidmi, aby tam byli svědky pokoje. Tyto skupinky bratrů sdílejí životní podmínky s lidmi, kteří žijí v jejich okolí. Snaží se zpřítomňovat lásku mezi těmi nejubožejšími, dětmi ulice, vězni, umírajícími, lidmi opuštěnými nebo zraněnými rozbitými vztahy.

Během let začali do Taizé přijíždět mladí lidé ve stále vzrůstajícím počtu. Přijíždějí ze všech světadílů, aby se zúčastnili týdenních setkání. Část úkolů spojených s přijímáním poutníků na sebe vzaly sestry sv. Ondřeje, mezinárodní katolická komunita založená před sedmi sty lety, polské sestry voršilky a sestry vincentky.

Taizé navštěvují také představitelé církví. Komunita v průběhu let přivítala papeže Jana Pavla II., čtyři canterburské arcibiskupy, pravoslavné metropolity, společně čtrnáct švédských luteránských biskupů a nesčetné množství duchovních z celého světa.

Od roku 1962 se bratři a mladí lidé vyslaní komunitou Taizé vydávali na cesty do východní Evropy, aby diskrétně navštěvovali ty, kteří byli odříznuti od zbytku světa za hranicemi svých zemí.

JPEG - 112.4 kb

Bratr Roger byl zabit ve věku 90 let během večerní modlitby dne 16. srpna 2005. Od té doby je představeným komunity bratr Alois, kterého určil jako svého nástupce před mnoha lety bratr Roger.

Aktualizováno: 6. září 2009