TAIZÉ

Pouť důvěry na zemi

 
Každý rok přijíždí mnoho mladých lidí do Taizé. Ale jak je povzbudit k tomu, aby se modlili a pracovali společně s ostatními na místech, kde žijí? Pouť důvěry by v návaznosti na tento problém chtěla adresovat každému člověku výzvu, aby se vydal na cestu… „Jdi dál svou cestou, protože ta existuje jen pod tvými kroky.“
JPEG - 30.8 kb

První je setkání

Účastníci pouti důvěry a jejich hostitelé, při velkých i malých, mezinárodních i místních zastaveních na této pouti, jsou pozváni především k vzájemnému setkání. Někdy se stane, že rodina přijímá účastníky ze země, se kterou byli ještě před několika lety ve válce. Jednoduchá pohostinnost překonává mnohé překážky a předsudky. To bylo ohromující při setkáních v Záhřebu, Sarajevu, Cochabambě a Nairobi.

Po setkání v Portu jeden mladý muž napsal: „Pouť není událostí jen pro ty, kdo se na ni vydají, odváží se opustit domov a riskovat neúspěch, ale i pro ty, kdo přijímají hosty a zjišťují, jak moc je ta zkušenost obohacuje. Tisíce mladých poutníků se připojily k tisícům těch, kteří otevřeli svůj domov neznámým lidem. Nabídli mnohem víc, než jen své vlastnictví; nabídli své životy, svou víru a své naděje."

Pouť důvěry je především setkání; se vzkříšeným Kristem a s ostatními lidmi. Prostřednictvím společných modliteb se dáváme k dispozici Bohu. Všichni se snaží překonat překážky a rozdíly sdílením a pohostinností, aby se vzájemně přijali a obohatili jeden druhého.

Vnitřní život a lidská solidarita

„Když pokračujeme v pouti důvěry na zemi, která shromažďuje mladé lidi z mnoha zemí, pronikáme stále hlouběji do tajemství skutečnosti, že všichni lidé tvoří jednu rodinu a Bůh přebývá v každém člověku bez výjimky.“ (Bratr Alois, Dopis z Kalkaty)

Bratr Roger cítil, že podstatné není organizovat kolem komunity nějaké hnutí. Naopak, každý, kdo se zúčastní nějakého zastavení na pouti důvěry, je zván, aby se vrátil domů a žil tam to málo, co pochopil z evangelia, a aby tak činil se stále větším vědomí života, který v něm přebývá, a skutečnými gesty solidarity, která může uskutečňovat ve svém bezprostředním okolí. V mnoha zemích se mladí pravidelně scházejí k modlitbám se zpěvy z Taizé. Přitom zůstávají ve svém každodenním životě a ve spojení s místní církví.

JPEG - 21.9 kb

Když to situace v Taizé dovolí, navštěvují tyto mladé lidi bratři, aby je podporovali v jejich úsilí. I tato setkání jsou takovými malými zastaveními na pouti důvěry. Skrze ně je možné lépe se zapojit do života církve a poznat různá místní církevní společenství.

Bratři chtějí podporovat hledání pokoje a smíření po celém světě. Na konci každého roku, mezi Vánocemi a Novým rokem, pořádá komunita velké setkání v některém významném evropském městě. Pravidelně se pořádají také mezinárodní setkání v Asii, Latinské Americe a Africe.

JPEG - 32.2 kb

Někteří bratři nežijí přímo v Taizé, ale převážně mezi nejchudšími lidmi; pracují s vězni v jihokorejském Soulu, pomáhají postiženým v Bangladéši, přijímají mnoho dětí v Senegalu a Brazílii, organizují setkání pro mladé v Keni... Tyto „domy Taizé“ jsou založeny na modlitbě a bratrském životě.

Na všech světadílech

V této sekci stránek najdete oznámení o nadcházejících setkáních, návštěvách bratrů různých zemí, zprávy o právě probíhajících setkáních, praktické příklady mezilidské solidarity a ohlasy života bratrů žijících v Africe, Latinské Americe a Asii.

Každoročně vychází Dopis bratra Aloise a v rámci pouti důvěry pomáhá při modlitbě a rozjímání.

Zprávy z Taizé e-mailem, které se zasílají přibližně dvakrát měsíčně, přinášejí informace o tom, co se děje v Taizé a v různých zemích, informace o nadcházejících setkáních a upozorňují na novinky na našich stránkách.

„My, bratři, bychom chtěli pokračovat ve své přítomnosti, společném životě a modlitbě v Taizé a na dalších světadílech, kde žijeme. Chtěli bychom tak být mezi těmi, u koho vždy najdete podporu při svém hledání důvěry.“
Bratr Alois, Berlín, 31. prosince 2011
Aktualizováno: 6. února 2012
Během evropského setkání v Berlíně bratr Alois oznámil 30 tisícům mladých poutníků, kde se budou konat Nadcházející setkání.
Také navrhl, aby mladí lidé všech světadílů v následujících třech letech spojili své síly, očekávání, intuice a zkušenosti okolo tématu „nové solidarity“. Toto hledání bude završeno při shromáždění v srpnu 2015 v Taizé.