TAIZÉ

Dopis tomu, kdo by chtěl následovat Krista

 

V evangeliu slyšíme Ježíšovu výzvu: „Následuj mě!“ Je možné mu odpovědět celoživotním závazkem?

V každém z nás je touha po šťastné budoucnosti. Ale můžeme ztrácet odvahu, když máme dojem, že v cestě stojí příliš mnoho překážek.

A přece je Bůh s námi: „Přiblížilo se království Boží“ (Mk 1,15). Jeho přítomnost vnímáme tehdy, když přijímáme životní situace takové, jaké jsou, a snažíme se vycházet z toho, co je.

Nikdo by nechtěl celý život strávit stavěním vzdušných zámků. Přijměme to, čím jsme, stejně jako to, čím nejsme.

Hledání šťastné budoucnosti se neobejde bez rozhodování.

Jedni činí odvážné kroky a následují Krista v životě rodiny, ve společnosti, angažují se pro druhé. Jiní se ptají sami sebe jak následovat Krista rozhodnutím se pro život v celibátu.

Tolik bych chtěl povzbudit všechny, kteří stojí před rozhodnutím na celý život:

Může se stát, že tváří v tvář takovému závazku začneš váhat. Půjdeš-li však dál, objevíš radost z úplného sebedarování. Šťastný ten, kdo nepodléhá strachu, ale odevzdává se přítomnosti Ducha svatého.

Snad je pro tebe těžké uvěřit tomu, že Bůh volá tebe osobně, že čeká na tvou lásku. V jeho očích má tvůj život cenu.

Když tě Bůh volá, nenařizuje ti, co máš udělat. Jeho volání je především osobní setkání. Nech se Kristem přijmout a objevíš, kterou cestou se dát.

Bůh tě volá ke svobodě. Nedělá z tebe pasivní bytost. Skrze Ducha svatého v tobě přebývá, avšak nestaví se na tvé místo. Naopak probouzí netušené síly.

Jsi mladý, možná máš strach a svádí tě myšlenka nevybrat si nic, nechat všechny možnosti otevřené. Jak ale najdeš naplnění, zůstaneš-li stát na rozcestí?

Přijmi, že je v tobě nenaplněné očekávání a nezodpovězené otázky. S průzračností srdce se můžeš svěřovat. V církvi jsou lidé, kteří ti budou naslouchat. Doprovodí tě na cestě tvého hledání, aby ses mohl cele darovat.

V následování Krista nejsme sami. Máme oporu v tajemství společenství, kterým je církev. V ní se naše ano promění v chválu.

Tato chvála je možná rozpačitá a vystupuje z naší bídy, ale postupně se stane vyvěrajícím pramenem radosti pro celý život.

br. Alois

Aktualizováno: 13. prosince 2007