TAIZÉ

Evropské setkání v Lublani

 

Na konci každého roku se několik tisíc mladých lidí z různých zemí a různého vyznání na pět dní shromažďuje v některém velkém evropském městě, aby se zde tito mladí modlili a sdíleli život místních křesťanů.

Po setkáních v Madridu, Wrocławi, Turíně a Rostocku se 46. evropské setkání bude konat od čtvrtka 28. prosince 2023 do pondělí 1. ledna 2024 v hlavním městě Slovinska, Lublani.Co je evropské setkání?

Evropské setkání připravované komunitou Taizé ve spolupráci s místními církvemi a s podporou města Lublaně.

Účastníci se vydávají na cestu, opouštějí bezpečí a pohodlí domova,
- aby byli přijati místními,
- aby poznali a zažili jejich život a kulturu,
- aby se setkali s ostatními mladými z celé Evropy i dalších světadílů,
- aby v modlitbě, tichu, zpěvu, rozjímání a sdílení hledali smysl života,
- aby společně vykročili do nového roku 2024.

Hostitelé na oplátku
- otvírají svůj příbytek,
- přijímají neznámé
- a jsou ochotni s nimi po několik dnů sdílet svůj život.

To od všech vyžaduje vzájemnou důvěru. Setkání se tak stává znamením, že je možné žít v solidaritě a přátelství.

Vítejte v Lublani

Chtěli bychom vás pozvat, abyste závěr roku 2023 prožili v Lublani. Místní křesťanská společenství i obyvatelé se už připravují na vaši návštěvu!

Aktualizováno: 4. července 2023

„Pouť je důležitou událostí pro ty, kdo se jí účastní, pro ty, kdo se odváží vydat na cestu a riskovat, ale také pro ty, kdo přijímají druhé a tím více dostávají, než dávají. Tisíce mladých poutníků se připojují k tisícům těch, kteří otevírají svůj domov neznámým lidem. Sdílejí víc, mnohem víc než jen své vlastnictví; sdílejí život, přesvědčení a naději.“

účastník předchozího setkání