TAIZÉ

Štrasburk 2013

Příští evropské setkání se konalo v Alsasku, na hranicích s regionem Ortenau (německého Bádenska), od 28. prosince 2013 do 1. ledna 2014. Komunita Taizé připravila toto setkání na pozvání katolických diecézí a protestantských církví obou břehů Rýna. Shromáždily se k němu desetitisíce mladých lidí a zúčastnily se tak dalšího zastavení na „pouti důvěry na zemi“, kterou koncem sedmdesátých let zahájil bratr Roger.

Mladé lidé z celé Evropy i z ostatních světadílů přijali obyvatelé a místní církevní společenství tohoto regionu.

Alsasko a Bádensko, regiony dialogu a rozmanité solidarity, se staly uprostřed Evropy znamením smíření. Jako město bohaté na nejrůznější kultury, které se zde setkávají, vydává Štrasburk důležité svědectví o naději, kterou potřebujeme pro budování solidární Evropy.