TAIZÉ

Přijet se skupinou mladých lidí

 

Setkání mladých v Taizé se konají okolo komunity bratří, kteří zde žijí. Od každého se očekává, že se bude celý týden plně zapojovat do rytmu života komunity – účastnit se třikrát denně modliteb spolu s bratry, setkávat se s lidmi jiných národů, společně jíst, diskutovat ve skupinkách a pomáhat s praktickými úkoly (rozdávání jídla, umývání nádobí atd.), žít v jednoduchých životních podmínkách, zachovávat ticho v okolí kostela i po celém kopci, a to zvlášť v noci... Každodenní program najdete na stránce Jak vypadá každodenní program?.

Je důležité, aby každý, kdo do Taizé přijíždí, tak činil ze svého vlastního svobodného rozhodnutí a ne jako účastník povinného zájezdu.

Skupiny mladých se skládají z lidí věkové skupiny od 17 do 29 let a z mladých 15 a 16letých, pokud přijedou s dostatečným množstvím dospělých, kteří je doprovázejí. Mladší 15 let se mohou zúčastnit setkání rodin se svými rodiči.


- Mladí do 18 let si s sebou přivezou formulář písemného souhlasu rodičů, že se setkání mohou zúčastnit. Tento formulář určí dospělého, který za ně bude během pobytu právně zodpovědný a bude mít na starosti rozhodnutí v případě nezbytného lékařského ošetření. Tento formulář můžete sami vytvořit, nebo si stáhnout hotový z našich stránek. Zjistěte si také prosím, zda musíte mít povolení odjet ze své vlasti.

V souladu s francouzskými zákony přidělujeme ubytování tak, aby dospělí a nezletilí nespali ve stejných pokojích. Dospělí vedoucí dostanou ubytování ve vedlejších místnostech pro mladé nebo pro vedoucí skupin a budou tak moct dohlédnout, aby se ti, za které jsou zodpovědní, dobře chovali a chodili včas spát.

Ostatní dospělí, kteří nepřijeli se skupinou mladých a nemusí pomáhat se zajištěním programu, najdou informace zde. Povšimněte si především omezení počtu dospělých, kteří mohou se skupinou přijet.

Nemůžeme zajistit ubytování pro řidiče autobusů a autobusy nemohou zůstat zaparkované v Taizé. Můžeme vám poslat informace o hotelech v okolí.

Každý den vede některý z bratří komunity biblický úvod: připomeňte všem, aby si přivezli Bibli. Sdílení ve skupinkách, která následují, vedou mezi sebou sami mladí lidé.


↓Doprovod dospělých a kontaktní osoby

Pokud přijíždíte s 15 a 16letými, musí každých 7 mladých doprovázet jedna dospělá osoba (nejlépe ve věku 20–29 let, ale může být i starší 30 let, pokud je to nutné), která bude pomáhat vést jejich denní program. Tato kontaktní osoba povede skupinku, kterou bude tvořit asi deset mladých z různých skupin, které na setkání přijely. Kontaktní osoby mohou přispět na svůj pobyt stejnou částkou jako mladí.

Každá skupina (i ty, kde nejsou mladší 17 let) by měla mít vedoucí, kteří budou ubytováni na stejném místě jako mladí, aby na ně mohli dávat pozor (i v noci). Pokud je skupina smíšená, měla by mít jak vedoucího-muže, tak vedoucí-ženu. Vedoucí může být zároveň zodpovědným za skupinu 15/16letých.

(Pokud je skutečně nutné, aby vedoucí měl ubytování oddělené od své skupiny, zadejte do formuláře registrace vedoucího v sekci dospělí („adults“), ale označte, že je kontaktní osobou pro skupinky. Pokud další dospělí nad 30 let budou ubytováni s mladými, aby na ně mohli dohlédnout, ale nebudou kontaktní osobou, zaregistrujte je jako dospělé („adults“) a doplňte „will stay with the young people“.)


↓Termíny

V článku Termíny najdete informace o termínech pro letošní rok.

Setkání trvají celý týden a probíhají vždy v termínech od nedělního odpoledne do ranního slavení eucharistie následující neděli. Pokud nemůžete přijet na celý týden, pokuste se přijet aspoň na víkend. Přijeďte v tom případě ve čtvrtek nebo v pátek a zůstaňte do neděle.

Doporučujeme nepřijíždět na méně než tři celé dny. Plně se zapojit do rytmu života komunity a mezinárodních setkání vám nejlépe umožní celotýdenní pobyt.

Pokud chcete přijet na týden nebo víkend se skupinou lidí, kontaktujte nás prosím před plánováním cesty – zvlášť, pokud se jedná o školní skupinu. Pokud se změní počet účastníků, datum vašeho pobytu nebo pokud musíte svou cestu zrušit, dejte nám prosím co nejdřív vědět pomocí změny údajů v online přihlášce.

Pokud některý člen vaší skupiny potřebuje vízum, kontaktujte prosím tým příjmu v dostatečném předstihu.


↓Další body ke zvážení

Spoléháme na vedoucí skupin, že pomohou členy své skupiny připravit na pobyt v Taizé a že je budou při cestě a pobytu doprovázet. Počítejte prosím s tímto:

- Podmínkou pobytu v Taizé je, že si nebudete organizovat vlastní výlety do okolí (ani jen na pár hodin). Takové výlety nevyhnutelně setkání narušují a působí zklamání těm, kteří přijeli s velkou nadějí a jsou připraveni plně se do setkání zapojit.

- Během svého pobytu si najděte čas, abyste se setkali se svou skupinou. Vyberte si dobu, kterou nenarušíte účast na všeobecném programu.

- Zvlášť v teplých ročních obdobích prosím požádejte všechny členy skupiny, aby si přivezli oblečení, které bude v souladu s duchem setkání, které je „poutí“: krátké kalhoty by měly sahat alespoň ke kolenům, nenoste prosím trenky nebo šortky. Na společné modlitby v kostele si přivezte oblečení na zahalení ramen: tričko nebo šátek, které lze nosit přes triko bez rukávů.

- Pokud přijíždíte na jaře, na podzim nebo v zimě, přivezte si teplé oblečení! Chladno a vlhko může být také v létě, proto to prosím mějte při balení na paměti.

- Z bezpečnostních důvodů si s sebou prosím nevozte plynové hořáky a během pobytu nijak nemanipulujte s ohněm. Pokud má s sebou někdo plynový vařič, odevzdá jej v La Moradě, kde si jej před odjezdem opět vyzvedne. Vysvětlete to prosím každému ještě před příjezdem.

- Jediným místem v Taizé, kde si můžete zakoupit a vypít alkoholické nápoje, je Oyak. Požádejte prosím členy vaší skupiny, kteří by si s sebou přivezli vlastní alkohol, aby jej odevzdali v La Moradě, kde si jej před odjezdem opět vyzvednou. Vysvětlete to prosím každému ještě před příjezdem. Pamatujte, že jakékoli užívání drog je ve Francii nelegální.

Prosíme, přečtěte si pozorně stránky Zdravotní otázky a Bezpečnost a bezpečnostní opatření.

Jakmile to bude možné, zaregistrujte předběžně svou skupinu pomocí online přihlášky. Přihlásit se můžete, přestože ještě přesně nevíte, kolik lidí ve skupině bude.