TAIZÉ

Přijet se skupinou mladých lidí

 

Setkání mladých v Taizé se konají okolo komunity bratří, kteří zde žijí. Očekáváme od každého účastníka, že se bude celý týden plně zapojovat do rytmu života komunity – účastnit se třikrát denně modliteb spolu s bratry, setkávat se s lidmi jiných národů, společně jíst, diskutovat ve skupinkách a pomáhat s praktickými úkoly (rozdávání jídla, umývání nádobí atd.), žít v jednoduchých životních podmínkách, zachovávat ticho v době modliteb a v noci. Každodenní program najdete na stránce Jak vypadá každodenní program?.

Je důležité, aby každý, kdo do Taizé přijíždí, tak činil ze svého svobodného rozhodnutí a ne jako účastník povinného zájezdu.

- 18 až 35letí: Setkání jsou určena především pro tuto věkovou kategorii. Přijet mohou po celý rok, každý týden nebo víkend.
Poznámka: V týdnech, kdy přijede větší počet lidí, se tato věková skupina rozděluje na několik menších podle věku účastníků, kteří se pak společně účastní biblických úvodů a sdílení ve skupinkách.

- Mladší 18 let: Přečtěte si informace na stránce Přijet s nezletilými.

Jakmile to bude možné, zaregistrujte předběžně svou skupinu pomocí online přihlášky. Přihlásit se můžete, přestože ještě přesně nevíte, kolik lidí ve skupině bude.
Pokud některý člen skupiny potřebuje pro cestu do Francie vízum, uveďte to prosím v online přihlášce.

Nemůžeme zajistit ubytování pro řidiče autobusů a autobusy nemohou zůstat zaparkované v Taizé. Můžeme vám poslat informace o dostupném ubytování v okolí.

Každý den vede některý z bratří komunity nebo sestra sv. Ondřeje biblický úvod. Připomeňte prosím všem, aby si přivezli Bibli (v tištěné nebo elektronické verzi).

Dospělý doprovod skupin

Každá skupina (i ty, kde nejsou účastníci mladší 18 let) by měla mít několik vedoucích, kteří budou ubytováni na stejném místě jako mladí, aby mohli zajišťovat dohled (i v noci). Pokud jsou ve skupině mladí muži i ženy, potřebujeme, aby i vedoucí byli muži i ženy.
Poznámka: Pokud je někomu z těch, kdo budou zajišťovat dohled, ale zároveň není pro nezletilé kontaktní osobou, víc než 35 let, zapište ho v přihlášce jako dospělého („adults“).

Dospělí, kteří přijeli se skupinou mladých, ale není nutné, aby pomohli s zajištěním jejich programu, najdou informace zde.

Zvolení termínu cesty

Nejprve si prosím přečtěte stránku Termíny v roce 2024. Jak na této stránce vysvětlujeme, doporučujeme vám zvolit datum tak, abyste mohli přijet na celý týden, od neděle do neděle. Tak se budete moct plně zapojit do rytmu mezinárodních setkání.

Prosíme, dejte nám vědět, že chcete přijet, prostřednictvím předběžné přihlášky, než pevně zvolíte termín, a to především v případě, že chcete přijet se školní skupinou nebo skupinou farní mládeže (a podobnými skupinami). Pokud se změní počet účastníků, datum pobytu nebo musíte cestu zrušit, dejte nám prosím co nejdřív vědět prostřednictvím změny údajů v online přihlášce.

Během pobytu

Spoléháme na vedoucí skupin, že pomohou členy skupiny na pobyt v Taizé předem připravit a že je budou při cestě a pobytu doprovázet. Mějte prosím na paměti především tyto body:

- Prosím neorganizujte během pobytu vlastní výlety mimo Taizé (ani jen na pár hodin).

- Může být užitečné stanovit si čas, kdy se se skupinou budete scházet, nebo jim sdělit určitou hodinu během dne, kdy budete k dispozici. Vyberte si dobu, kterou nenarušíte účast na všeobecném programu.

- Zvlášť v teplých ročních obdobích prosím požádejte všechny členy skupiny, aby se oblékali tak, aby to bylo v souladu s duchem setkání, které je „poutí“: krátké kalhoty by měly sahat alespoň ke kolenům; nenoste prosím trenky nebo šortky. Při společných modlitbách v kostele si prosím zahalujte ramena: přes tílko nebo tričko bez rukávů si prosím přehoďte šátek nebo jiné oblečení.

- Pokud přijíždíte na jaře, na podzim nebo v zimě, přivezte si teplé oblečení! Chladno a vlhko může být také v létě, proto to prosím mějte při balení na paměti.

- Z bezpečnostních důvodů si s sebou prosím nevozte plynové hořáky a během pobytu nijak nemanipulujte s ohněm. Pokud má s sebou někdo plynový vařič, odevzdá jej v La Moradě, kde si ho před odjezdem opět vyzvedne. Vysvětlete to prosím každému ještě před příjezdem a ujistěte se, že to budou všichni dodržovat.

- Jediným místem v Taizé, kde si můžete zakoupit a vypít alkoholické nápoje, je Oyak. Požádejte prosím členy vaší skupiny, kteří by si s sebou přivezli vlastní alkohol, aby jej odevzdali v La Moradě, kde si jej před odjezdem opět vyzvednou. Opět prosíme, abyste toto pravidlo vysvětlil/a každému ještě před příjezdem, a dbejte na jeho dodržování. Poznámka: užívání jakýchkoli drog je ve Francii nelegální.

- Přečtěte si prosím také informace na stránách Zdravotní opatření a Ochrana osob.

Aktualizováno: 12. ledna 2024
Jakmile to bude možné, zaregistrujte předběžně svou skupinu pomocí online přihlášky. Přihlásit se můžete, přestože ještě přesně nevíte, kolik lidí ve skupině bude.