TAIZÉ

Meldingen maken 

 

1. Met wie kan ik praten als ik iets verontrustends voel of waarneem, of als iemand mij in vertrouwen neemt? Wat moet ik doen als ik zelf slachtoffer ben van seksueel geweld of geestelijke mishandeling? Wat moet ik doen als ik tijdens mijn verblijf in Taizé een dergelijke situatie opmerk bij de mensen om mij heen?

Blijf niet alleen! Zoek altijd hulp! Zoek hulp bij de verschillende persoonlijke beschermingsdiensten. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

 • • Bel rechtstreeks met de broeder die verantwoordelijk is voor persoonsbescherming of stuur een sms naar +33 749 04 75 85 (24 uur per dag) Als je het vraagt, zal de broeder je in contact brengen met een vrouw.
 • • kom naar La Morada en neem contact op met de broeder die verantwoordelijk is voor persoonsbescherming.
 • • Neem contact op met een nationale hulplijn in jouw land, bijvoorbeeld de bellen naar: Luisterlijn (0900-0767) of Verbreek de Stilte (0900-9999 001) in Nederland, of Tele-Onthaal (106) in België.
 • • neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor persoonsbescherming in je plaatselijke kerk.

2. Wat is de rol van de broeder die het alarmnummer beantwoordt?

 • • met empathie en volledige discretie naar de persoon luisteren
 • • indien gewenst, de persoon onmiddellijk in contact brengen met een vrouw die dezelfde rol zal vervullen
 • • de juiste mensen te vinden om deze persoon te steunen
 • • in het geval van minderjarigen de wettelijke vertegenwoordigers informeren
 • • het team schriftelijk informeren Receptie en follow-up van meldingen. van elke situatie (met behoud van anonimiteit) zodat het advies kan geven over de beste manier om te handelen.

3. Wie ontvangen de e-mailberichten?

Het adres taize.safeguarding protonmail.com wordt beheerd door de Receptie en follow-up van meldingen : een groep van drie mensen van buiten de Taizé-gemeenschap: Cécile Jubert, psychotherapeute gespecialiseerd in seksueel geweld (Frankrijk), Noël Rosé, advocaat (Frankrijk), en Alzira Fernandez, psycho-spiritueel consulente (Portugal).

Dit team is gemandateerd door de Taizé-gemeenschap en door "l’Association de l’Accueil à Taizé", als deel van een delegatie.


4. Wat doet het het team Receptie en follow-up van meldingen ?

 • • Meldingen te ontvangen van fysiek, emotioneel of spiritueel misbruik, seksueel geweld of geweld van welke aard dan ook, die zich met name hebben voorgedaan tijdens bijeenkomsten in Taizé, of tijdens bijeenkomsten van de Taizé-gemeenschap, wie de vermeende daders ook mogen zijn.
 • • Luisteren naar slachtoffers zonder vooroordelen en hen serieus nemen.
 • • In alle gevallen waarin de wet dit vereist, een gerechtelijk verslag indienen.
 • • Het geanonimiseerde rapport doorsturen naar de organisatoren van het evenement in kwestie en maatregelen voorstellen om herhaling van de gemelde incidenten te voorkomen.
 • • Zorg altijd voor broederlijke en troostende hulp aan slachtoffers, afhankelijk van hun behoeften.

Dit team verbindt zich ertoe onafhankelijk te werken, de ontvangen meldingen zo snel mogelijk op te volgen en de vertrouwelijkheid van zijn werk te bewaren.

Gegevens worden gedurende het hele proces ontvangen en opgeslagen in overeenstemming met de « Règlement Général sur la Protection des Données » (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de wet « Informatique et Libertés ». ( Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens).


5. Ik ben al weer thuis en ik moet iets moeilijks vertellen dat me is overkomen of waarvan ik getuige ben geweest in Taizé. Wat kan ik doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • • praat met iemand die je kunt vertrouwen van de groep waarmee je bent gekomen
 • • Neem contact op met een nationale hulplijn in jouw land, bijvoorbeeld de bellen naar: Luisterlijn (0900-0767) of Verbreek de Stilte (0900-9999 001) in Nederland, of Tele-Onthaal (106) in België.
 • • neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor persoonsbescherming in je plaatselijke kerk.

Terug naar Inhoud