TAIZÉ

Informatie voor ouders met kinderen

 
Als u als gezin komt, wees u er dan van bewust dat uw verblijf in Taizé anders is dan een verblijf als individu. Het programma is ontworpen voor gezinnen, met kinderen tussen 3 en 14 jaar en hun ouders of voogden.

1. Wat moet ik weten als ik als gezin naar Taizé (in Olinda) kom?

  • • De plek waar de gezinnen worden opgevangen heet Olinda, in het dorp Ameugny, op 10 minuten lopen van Taizé.
  • • Deze plek is gereserveerd voor ouders, kinderen, jonge vrijwilligers en leiders. Ze zijn allemaal te herkennen aan hun polsbandjes.
  • • Alle activiteiten en maaltijden vinden plaats in Olinda.
  • • Gezinnen kunnen in Taizé deelnemen aan de gebeden.
  • • Als ouders draag u te allen tijde de verantwoordelijkheid voor uw kinderen. Als u in Taizé bent voor het gebed, houd uw kinderen dan dicht bij u en zorg ervoor dat ze niet alleen in de kerk of daarbuiten ronddwalen.
  • • Neem tussen Taizé en Olinda de bewegwijzerde route in plaats van de weg, voor meer veiligheid.
  • • Als uw kinderen naar Oyak willen gaan, moeten ze worden vergezeld.
  • • Er is een nachtdienst voorzien. Informatie wordt aan het begin van de week verstrekt.

2. Wie is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten in Olinda?

In samenwerking met de zusters van Sint André verwelkomt de broedergemeenschap jonge vrijwilligers uit verschillende landen en jonge vrijwilligers die een week in Taizé zijn.


3. Hoe zorgt Taizé ervoor dat al deze betrokkenen zich goed gedragen en dat de kinderen worden beschermd?

De broeders en zusters worden voortdurend getraind om hen bewust te maken van kwesties op het gebied van persoonlijke bescherming. Ze worden bijgestaan door personen die gespecialiseerd zijn in deze onderwerpen.

De jonge vrijwilligers die in Olinda helpen, worden door de broeders verwelkomd. Na een gesprek ondertekenen ze een gedragscode en krijgen ze een bewustwordingstraining. Elke dag komt een van de leiders samen met de jongeren die helpen bij de activiteiten om de situatie door te nemen en eventuele moeilijkheden te bespreken.


4. Waar moeten de ouders op letten?

  • • Uw verantwoordelijkheid en plicht om uw kinderen te begeleiden en te beschermen is dezelfde als thuis. (Mensen van buiten de samenkomsten circuleren in de dorpen Taizé en Ameugny).
  • • Als u zich niet prettig voelt bij een situatie op Olinda, kunt u er altijd voor kiezen om uw kind bij u te houden. Meld de situatie aan de broeder die verantwoordelijk is voor de activiteiten op Olinda.

5. Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over kinderbescherming?

Als :
• een kind u vertelt over een "vreemde" situatie
• u iets verontrustends ziet in de relatie tussen een volwassene of jongere en een kind
• uw kind vertelt u over een moeilijke situatie waarover een ander kind heeft verteld
• u gekwetst wordt door opmerkingen of spelletjes die discriminerend, racistisch, dubbelzinnig, seksueel expliciet of door ongewoon gedrag lijken

... blijf dan niet alleen achter met deze situatie. Praat met de verantwoordelijke broeder in Olinda. In La Morada of El Abiodh kunt u ook contact opnemen met de broeder die verantwoordelijk is voor de bescherming van mensen of hem 24 uur per dag bereiken op +33 749 04 75 85. Dit nummer hangt in elk huis en op alle ontmoetingsplaatsen. U kunt ook een e-mail sturen naar taize.safeguarding protonmail.com. Mensen buiten de gemeenschap zullen het lezen en binnen 24 uur antwoorden.


Terug naar inhoud