TAIZÉ

Prísť do Taizé

„Vidieť toľkých mladých na tomto kopci vo všetkej ich rôznosti, je práve ako sviatok. Dáva nám to veľkú nádej, že je možné, aby ľudstvo žilo v pokoji.“

Brat Alois, počas stretnutia v Chráme zmierenia