TAIZÉ

Setkání dospělých nad 30 let

 
Stejně rádi jako mladé ve věku 15 až 29 let přijímáme v Taizé také dospělé nad 30 let. Přesto vzhledem k velkému počtu mladých lidí a velmi jednoduchým podmínkám přijetí prosíme dospělé, aby pochopili, že jsou zde určitá omezení a že mohou přijet každý rok pouze jednou.

Zveme dospělé, aby přijeli individuálně nebo jako manželský pár. Nemůžeme přijmout skupiny dospělých. Mohou se zdržet buď jeden týden (od neděle do neděle), nebo několik dnů – buď na začátku týdne (s příjezdem v neděli), nebo na jeho konci (s odjezdem v neděli). Delší pobyt není možný.

Dospělé můžeme v Taizé přijmout jen v určitých obdobích během roku. V článku Termíny najdete informace o termínech, kdy mohou letos dospělí přijet.

Všichni účastníci setkání zůstanou během celého svého pobytu v Taizé a zapojí se do denního rytmu, který je založen na třech každodenních modlitbách, studiu Bible a sdílení ve skupinkách. Pobyt s jedním přespáním člověku neumožňuje vstoupit do tohoto rytmu a nemůžeme přijmout lidi, kteří pouze projíždějí.

Po obdržení žádosti, že chcete Taizé navštívit, vám tým příjmu potvrdí, že můžete přijet, nebo vám napíše, že musíte změnit datum svého pobytu.

Omezení

Pokud se přihlásíte pozdě, je možné, že vás v rušných týdnech nebudeme moci přijmout. Prosím počkejte na naši odpověď, než si napevno naplánujete svou cestu.

Ve skupině přijíždějící do Taizé může být maximálně pět lidí starších 30 let, pokud se jedná o větší skupinu, maximálně 20 % (jeden z pěti). Tento limit nesmí být překročen ani v případě, že se jedná o rodiče s dětmi, kteří přijíždějí na setkání rodin. Pokud doprovázejí skupinu mladých lidí ve věku 15 a 16 let, mohou přijet dva dospělí navíc. Občas můžeme tento limit trochu zvýšit pro skupiny lidí z jiných kontinentů: poraďte se nejprve s námi, než si napevno naplánujete cestu. Abychom se vyhnuli nedorozuměním a zklamáním, je nezbytně nutné, aby vedoucí skupiny, kteří organizují cestu do Taizé, jasně vysvětlili, že pozvání přijet se skupinou je myšleno pouze pro 15 až 29leté.

Není možné, aby váš pobyt začínal v jednom týdnu a končil v druhém.

- Není možné si do Taizé přivézt domácí zvíře.