TAIZÉ

Jak vypadá každodenní program?

 

Komunita Taizé od svého začátku směřovala ke dvěma věcem: žít ve společenství s Bohem skrze modlitbu a touhou stát se v lidské rodině kvasem pokoje a důvěry.

Cesta do Taizé je pozvání k hledání společenství s Bohem v modlitbě, zpěvu, tichu a rozjímání. Je možné znovu objevit vnitřní pokoj, smysl života a získat nové podněty.

Zážitek jednoduchého života, který sdílíme s ostatními, nám připomíná, že naše každodenní realita je místem, kde nás Kristus očekává.

Někteří mladí lidé hledají, jak celým svým životem následovat Krista. Pobyt v Taizé jim může pomoci rozeznat, kterou cestou se dát.

- Každý den vedou bratři komunity biblické úvody, po kterých následuje čas ticha a sdílení ve skupinkách.

- Semináře, které se konají odpoledne, pomáhají prohlubovat vztah mezi vírou a životem především v oblastech práce, sociálních otázek, umění a kultury, hledání světového míru...

- Mladí lidé, kteří si to přejí, mohou strávit týden nebo víkend v tichu, aby měli čas naslouchat, jak k nim Bůh hovoří v modlitbě, Písmu nebo skrze události jejich života.

Typický den v Taizé

Od pondělí do pátku

8:15 ranní modlitba, snídaně

10:00 denní úvod s bratrem komunity, po kterém následuje tiché rozjímání nebo sdílení ve skupinkách

12:20 polední modlitba, oběd

14:00 nácvik zpěvu

během odpoledne: setkání v mezinárodních skupinkách nebo praktická pomoc

17:15 svačina

17:45 tematické semináře (od úterý)

19:00 večeře

20:30 večerní modlitba, po té vigilie se zpěvy v kostele a následně noční klid

Pátek – po večerní modlitbě následuje modlitba okolo kříže

Sobota

15:15 tematické semináře

20:30 večerní modlitba se svíčkami na oslavu velikonočního tajemství

Neděle

8:45 snídaně

10:00 eucharistie

13:00 oběd

19:00 večeře

20:30 večerní modlitba

Aktualizováno: 1. října 2012