TAIZÉ

Bezpečnostní opatření v Taizé

Postupy

 
Tento článek vysvětluje bezpečnostní postupy, které se týkají zletilých i nezletilých účastníků setkání v Taizé.

1. Různé zodpovědnosti za mladé lidi ve věku 15–17 let

- Zákonní zástupci [1] nezletilých osob, které se účastní setkání v Taizé, musí předem udělit souhlas s účastí jejich dítěte na setkání. Určí také osobu starší 18 let, která za nezletilého bude zodpovědná. Zákonný zástupce musí být neustále k zastižení kvůli otázkám spojeným se zdravotním stavem a chováním svého dítěte.

- Vedoucí skupiny [2] zajistí, aby každý nezletilý ve skupině měl s sebou dokument podepsaný svým zákonným zástupcem. Tento dokument určí zletilou osobu, která za nezletilého bude zodpovědná, pokud by nastala jakákoli naléhavá situace. Tato osoba ihned informuje zákonného zástupce, pokud taková situace nastane. Vedoucí skupiny musí obzvlášť dbát na bezpečnost nezletilých. Dohlíží především na to, aby neopouštěli areál Taizé a aby se plně zapojovali do programu dne.

- Pokud není zákonný zástupce přítomen v Taizé, zodpovědnost za nezletilé osoby ponese jiná zletilá osoba pověřená zákonným zástupcem. Tato zodpovědná osoba, kterou může být vedoucí skupiny nebo někdo jiný, by měla informovat zákonného zástupce o všech obtížích, které jejich děti potkají, a zároveň úzce spolupracovat s vedoucím skupiny.

- Při sdílení ve skupinkách pomáhají pověření lidé, nejlépe ve věku 20–29 let, v nutných případech i starší 30 let, jako tzv. „kontaktní osoby“. Tyto osoby, společně s osobou vedoucí biblický úvod, napomáhají, aby sdílení ve skupinkách probíhalo plynule. V době sdílení ve skupinkách mají vedoucí skupin stále zodpovědnost za bezpečnost těch, kdo jsou jim svěřeni, a dohlížejí, aby se mladí účastníci z jejich skupiny zapojovali do programu. Vedoucí skupin také připraví kontaktní osoby na jejich úlohu a ujistí se, že tito lidé jsou schopni pracovat s mladými lidmi.

1.1 Několik základních pravidel pro doprovázení mladých ve věku 15–17 let do Taizé

Respekt

- Vždycky respektujte integritu mladých lidí v celé jejich rozmanitosti.
- Šikana se může projevovat různými způsoby. Mezi ně patří i nevhodné činnosti a hry, které mohou vést k výsměchu nebo ponižování, přestože to nemusí být jejich prvotním záměrem.
- Dbejte na to, aby se mladí cítili přijati i se svou křehkostí, slabostmi a omezeními.
- Nenaléhejte na mladé, aby při sdílení ve skupinkách mluvili o svých tajemstvích nebo o čemkoliv, co je jim nepříjemné.
- Používejte přiměřený jazyk a chovejte se vhodně – např. během sdílení ve skupinkách nekuřte.
- Po celou dobu je nutné vyhýbat se veškerému nevhodnému používání internetu včetně sociálních sítí.
- Sexting [3] může být z hlediska francouzských zákonů klasifikován jako sexuální obtěžování.
- Nežádejte o kontaktní údaje nebo profily na sociálních sítích nezletilých osob, které nejsou součástí vaší skupiny.

Ostražitost

- Neopouštějte areál Taizé, pokud to osoba, která vede biblický úvod, výslovně nenavrhne.
- Nikdy nezůstávejte osamoceně s nezletilým, mimo zorné pole skupiny.
- Pokud potřebujete naslouchat nezletilému, udělejte to tak, že na vás ostatní uvidí.
- Je nutné nahlásit veškerou konzumaci alkoholu nebo užívání drog.

2. Různé zodpovědnosti za mladé lidi nad 18 let, především ty obzvlášť zranitelné

- Vedoucí skupin se ujistí, že všechny zranitelné dospělé osoby jsou dostatečně připraveny a mají příslušný doprovod. Vedoucí skupiny musí na bezpečnost těchto zranitelných dospělých obzvlášť dbát.

- Pokud by pro tyto lidi bylo komplikované účastnit se celého programu nebo pokud potřebují zvláštní ubytování, je nutné to uvést v registraci. Pokud se některá osoba stane zranitelnou během svého pobytu, vedoucí skupiny o tom ihned řekne bratrovi, který pracuje v Case.

- Pokud mají zranitelní dospělí určeného opatrovníka, musí být v přihlášce přesně uvedeno, z jakého je to důvodu, a dále je nutné uvést kontakt na tohoto opatrovníka. Opatrovník pak musí na e-mail taize.safeguarding protonmail.com zaslat dokument (jehož obsah zůstane důvěrný), ve kterém bude vysvětleno, jaká je situace této osoby a zda je nutné provést nějaká předběžná opatření. Pokud tato osoba přijela se skupinou, vedoucí této skupiny musí obzvlášť dbát na bezpečnost této osoby.

- Vedoucí skupiny povzbudí některé mladé lidi ve věku 18–29 let ze své skupiny, aby se stali tzv. „kontaktní osoby“ a pomáhali společně s osobou, která vede biblický úvod, aby skupinky probíhaly hladce. Vedoucí skupin mají stále zodpovědnost za bezpečnost těch, kdo jsou jim svěřeni, a dohlížejí, aby se mladí účastníci z jejich skupiny zapojovali do programu. Vedoucí skupin také připraví kontaktní osoby na jejich úlohu a ujistí se, že tito lidé smějí pracovat s mladými lidmi.

2.1 Pár základních pravidel pro doprovázení mladých dospělých, především těch obzvlášť zranitelných

Respekt

- Vždycky respektujte integritu mladých lidí v celé jejich rozmanitosti.
- Šikana se může projevovat různými způsoby, které zahrnují také nevhodné činnosti a hry, které vedou k výsmechu nebo ponižování, přestože to nemusí být jejich primárním účelem.
- Dbejte na to, aby se všichni cítili přijati i se svými slabostmi.
- Nenaléhejte na nikoho, aby ve skupinkách mluvil o svých tajemstvích.
- Používejte přiměřený jazyk a chovejte se vhodně – např. během sdílení ve skupinkách nekuřte.
- Je nutné se vyhnout veškerému nevhodnému používání internetu včetně sociálních sítí.
- Sexting může být z hlediska francouzských zákonů klasifikován jako sexuální obtěžování.
- Nežádejte o kontaktní údaje nebo profily na sociálních sítích.

Ostražitost

- Pokud chcete opustit areál Taizé, požádejte nejprve o povolení bratra z Taizé.
- Je nutné nahlásit jakékoli užívání drog nebo nepřiměřenou konzumaci alkoholu.


Poznámky

[1Zákonný zástupce může být jeden (pokud je zástupcem jen jeden z rodičů) nebo oba rodiče (pokud je zástupnictví sdíleno), nebo jiná osoba určená příslušnými státními úřady.

[2Vedoucí skupiny je osoba starší 18 let, která zorganizuje příjezd skupiny mladých lidí do Taizé a která je za ně během jejich pobytu zodpovědná.

[3Sexting je rozesílání nebo přeposílání textových zpráv, fotografií či kreseb s explicitně sexuálním obsahem.