TAIZÉ

Mūsų požiūris

Asmens apsauga

 

Taizé kaimelyje įsipareigojome...

  • • turėti specialią asmens apsaugai skirtą komandą, sudarytą iš įvairių Taizé kaimelio bendruomenių atstovų ir žmonių iš išorės.
  • • daugiau dėmesio skirti saugiam žmonių, dalyvaujančių organizuojant susitikimus, parinkimui ir apmokymui, kad jie turėtų įgūdžių, reikalingų atpažinti prievartą ir į ją reaguoti.
  • • įvairiose Taizé vietose pateikti informaciją apie tai, kur galima kreiptis iškilus problemai ar klausimams, susijusiems su prievartos ar agresijos tema.
  • • reaguoti į bet kokį pranešimą ar bet kokį teisėtą susirūpinimą, susijusį su asmens apsauga, imantis atitinkamų priemonių.
  • • atkreipti ypatingą dėmesį į smurtą patyrusius asmenis, kurie praneša apie smurtą ar agresiją, nepaisant prievartos pobūdžio, įvykio vietos ar laiko.
  • • atsakingai elgtis su žmonėmis, kurie gali kelti pavojų kitiems.
  • • užtikrinti, kad būtų taikomos asmens apsaugos procedūros, vertinami rizikos veiksniai, o kasmet vasario mėnesį jie būtų peržiūrimi susitikimuose dalyvaujančios tarpdalykinės komisijos ir patvirtinami Nepriklausomos pranešimų gavimo ir stebėsenos komandos.