TAIZÉ

Savaitė tyloje

 
Lankydamiesi Taizé jaunuoliai gali pasirinkti visą savaitę praleisti tyloje. Tokiu būdu jie gali skirti daugiau laiko tam, kad įsiklausytų į savo širdį bei per maldą, šv. Rašto skaitymą ir gyvenimo įvykių apmąstymą patirtų atgaivą ir daugiau sužinotų apie tai, kaip Dievas veikia mūsų gyvenime.

Tylą pasirinkę jaunuoliai bendrose pamaldose dalyvauja kartu su visais kitais. Gyvena ir valgo atskiroje tylos zonoje. Kiekvieną dieną bendruomenės brolis ar sesuo įveda į šv. Rašto apmąstymą. Taip pat yra galimybė asmeniškai pasikalbėti su broliu ar seserimi. Visas kitas laikas skiriamas asmeniniam apmąstymui. Savaitei bėgant, seserys ar broliai pateikia tolimesnes rekomendacijas, kaip tą laiką praleisti.

Taip pat yra galimybė tyloje pabūti ir trumpesnį laiką, t.y. dvi dienas (nuo penktadienio iki sekmadienio).

Jei norite pabūti tyloje, apie savo pasirinkimą atvykę informuokite priėmimo grupę. Jie jus nukreips pas atsakingą brolį ar seserį, su kuriuo galėsite pasitarti dėl to, kaip būtų geriausia praleisti savaitę Taizé.

Taip pat žr.: Tylos vertė