TAIZÉ

Ką turime omenyje?

 

Ką turime omenyje sakydami „seksualinė prievarta“, „dvasinis išnaudojimas“, „emocinis smurtas“?

Seksualinė prievarta gali apimti daugybę veiksmų, kuriems nėra duotas visiškas vienos iš šalių sutikimas.

Dvasinis išnaudojimas atsiranda tada, kai paneigiama laisvė tikėti ir veikti savarankiškai. Pasitikėjimo santykiai išnaudojami siekiant patenkinti vienos iš šalių norus.

Emocinis smurtas yra psichologiškai destruktyvus valdžią, autoritetą ar pasitikėjimą turinčio asmens elgesys, apimantis nuolatinį žmogaus savigarbos puolimą, kuris gali pasireikšti per nepaisymą, nuolatinę kritiką, gretinimą, o taip pat meilės atėmimą. Prievartautojai negerbia kitų psichologinio, emocinio, dvasinio ir fizinio neliečiamumo.


Kas gali padidinti prievartos ir ribų peržengimo riziką?

Asimetriški santykiai tarp žmonių, ypač priklausomybės ir galios požiūriu.

Neaiškios struktūros, kuriose teisės ir pareigos nėra apibrėžtos.

Pirmenybė teikiama institucijos ar asmens reputacijos apsaugai.

Agresoriaus ir (arba) institucijos primestas tylėjimo įsakymas.


Ką reiškia „gerbti sutikimą“?

Tai reiškia, kad reikia žinoti kitų poreikius ir norus ir dėmesingai į juos reaguoti.

Tai suponuoja žodinį ir nežodinį susitarimą (tam tikrais atvejais ir rašytinį).

Nieko nesakymas arba nesakymas „ne“ nereiškia, kad sutikimas yra duotas. Svarbu ne tai ar žmogus sako „ne“, bet ar jis sako „taip“.

Kartą duotas sutikimas gali kisti, todėl jo reikia prašyti vėl ir vėl. Žmogus, kartą pasakęs „taip“, gali persigalvoti. Jis gali bet kada atšaukti savo sutikimą. Tokiu atveju bet kokia veikla turi būti nutraukta.

Šia tema pažiūrėkite šį vaizdo įrašą.