TAIZÉ

Vežti jaunimo grupę į Taizé

 

Taizé susitikimus rengia brolių bendruomenė. Kartu su broliais visi dalyviai ryte, vidurdienį ir vakare susirenka bendroms pamaldoms. Visi grupės nariai turi būti gerai pasirengę ir pasiryžę dalyvauti visoje programoje, kad galėtų visapusiškai įsilieti į bendruomenės gyvenimo ritmą: bendras pamaldas, bendruomenės brolių vedamus Biblijos apmąstymus, pokalbius grupelėse su kitais jaunais žmonėmis, paprastas gyvenimo sąlygas, bendrą darbą, taip pat laikytis tylos tiek pačioje bažnyčioje, tiek aplink ją, ypač nakties metu...
Dienos programą rasite puslapyje Kaip atrodo susitikimai.

Svarbu, kad sprendimą dėl kelionės į Taizé kiekvienas priimtų individualiai ir laisva valia, o ne kaip prievolę.

- Nuo 17 iki 29 metų: susitikimai skiriami pirmiausia tokio amžiaus jaunimui, ištisus metus, kiekvieną savaitę ir kiekvieną savaitgalį.

- Nuo 25 iki 35 metų: kai kuriomis savaitėmis yra specialiai sudaromos grupės tokio amžiaus žmonėms (paprastai Velykų laikotarpiu ir liepos bei rugpjūčio mėnesiais).

- Nuo 15 iki 16 metų: gali dalyvauti jeigu yra pakankamai globėjų-grupės vadovų.

- Jaunimas iki 14 metų gali dalyvauti tik su tėvais šeimų grupės programoje.

Vadovai, kurių grupėje yra žmonių, kuriems reikalinga viza, turi iš anksto kreiptis į priėmimo grupę.


Nepilnamečiai iki 18 m. privalo turėti tėvų arba teisėto globėjo užpildytą sutikimą dėl nepilnamečio dalyvavimo susitikimuose Taizé. Šioje formoje nurodomas vadovas, kuriam patikima teisinė atsakomybė už nepilnamečius susitikimo metu ir kuris prireikus priima sprendimą dėl galimo medicininio gydymo. Galite parsisiųsti formą paspaudę žemiau esantį logo.

Zip - 69.3 ko

Pasitikrinkite, ar nepilnamečiams reikalingas leidimas išvykstant iš šalies, kurioje jie gyvena.

Pagal galiojančias Prancūzijos taisykles suteikiame atskirą apgyvendinimą nepilnamečiams ir suaugusiems asmenims. Siekiant užtikrinti, kad jauni žmonės elgiasi gerai ir nakties metu ilsisi, vadovai gali gyventi šalia esančiuose kambariuose skirtuose suaugusiems arba grupės vadovams ir globėjams.

Kiti vyresnieji (nuo 30 metų), kurie atvyko su jaunimo grupe ir kurie nėra būtini kaip kontaktiniai asmenys jaunimo grupelėms, turėtų susipažinti su Susitikimai vyresniems (nuo 30 metų) puslapyje esančia informacija. Atkreipkite dėmesį į šių suaugusiųjų skaičiaus apribojimą.

Negalime aprūpinti jūsų autobusų vairuotojų apgyvendinimu Taizé kaimelyje. Jums pageidaujant galime atsiųsti Taizé apylinkėse esančių viešbučių sąrašą, kuriuose galėsite rezervuoti vietas vairuotojams. Autobusai negali būti palikti Taizé kaimelyje.

Kiekvieną rytą bendruomenės broliai skaito Biblijos įvadą. Priminkite, kad visi pasiimtų Bibliją. Susitikimus pokalbių grupelėse, vykstančius po Biblijos įvado, veda patys jauni žmonės.


↓Globėjai ir kontaktiniai asmenys

Jei atsivežate 15 – 16-mečių, tuomet jūsų grupėje turi būti vienas kontaktinis asmuo 7 jauniems žmonėms (pageidautina nuo 20 iki 29 metų, jei neįmanoma – tuomet virš 30 metų). Kontaktiniai asmenys yra atsakingi už jaunimo dalyvavimą jiems skirtuose susitikimuose ir padeda vesti pokalbius grupelėse su jaunimu iš skirtingų grupių ir šalių. Kontaktiniai asmenys, jei nori, gali mokėti savo įnašą pagal jaunimui taikomą įnašo dydį.

Visos grupės (net ir neatsivežusios 15 – 16-mečių) turi turėti keletą vadovų, kurie gyventų toje pačioje vietovėje kur jaunimas ir juos prižiūrėtų (įskaitant naktį). Jei grupė yra mišri, ji turi turėti vadovų vyrų ir moterų. Grupių, savo sudėtyje turinčių 15 – 16-mečių, kontaktiniai asmenys ir vadovai prižiūrintys grupę, gali būti tie patys žmonės.

(Jei kontaktinis asmuo būtinai turi apsistoti atskirai nuo savo grupės, registruokite jį „Vyresnieji nuo 30 metų“ formos skiltyje ir nurodykite, kad jis bus kontaktinis asmuo. Jei kiti vyresnieji (nuo 30 metų) apsistos jaunimo gyvenamoje vietovėje tam, kad prižiūrėtų jaunimą, bet nebus kontaktiniais asmenimis, registruokite juos „Vyresnieji nuo 30 metų“ formos skiltyje ir nurodykite, kad jie gyvens su jaunimu.)


↓Datų pasirinkimas

Šiame puslapyje rasite šių metų datas.

Susitikimai trunka savaitę nuo sekmadienio popietės ir baigiasi Eucharistijos šventimu kitą sekmadienį. Jei negalite atvykti visai savaitei, pasistenkite pasilikti bent savaitgalį. Tokiu atveju atvykite ketvirtadienį ar penktadienį ir pasilikite iki sekmadienio, kai švenčiama Eucharistija.

Nerekomenduojame planuoti pasilikti trumpiau nei 3 dienas. Apskritai, kad galėtumėte visapusiškai įsilieti į bendruomenės gyvenimo ir tarptautinių susitikimų ritmą, geriausia yra pasilikti visą savaitę.

Laiku praneškite mums apie savo ketinimą ruošti grupę. Taip pat prašome mus nedelsiant informuoti apie pasikeitusį atvykstančiųjų žmonių skaičių, datas ar kelionės nutraukimą koreguojant internetinę registracijos formą.


↓Kiti svarbūs dalykai

Tikimės, kad grupės vadovai ne tik tinkamai paruoš jaunus žmones atvykti į Taizé, bet ir juos prižiūrės viešnagės metu. Prašome atsižvelgti į šiuos dalykus:

- Būdami Taizé, negalite organizuoti jokių išvykų ar ekskursijų, nors ir kelių valandų trukmės, už Taizé ribų. Tokios išvykos neišvengiamai suardo susitikimų dvasią ir nuvilia kitus dalyvius, kurie čia atvyko turėdami daug vilčių ir pasiruošę visapusiškai dalyvauti savaitės programoje.

- Būdami Taizé numatykite pastovų grupės susitikimo laiką. Geriausiai tai daryti kasdien, arbatos gėrimo metu (17.15 val.) arba tarp vakarienės ir vakarinių pamaldų.

- Apranga: liepą ir rugpjūtį Taizé dažniausiai vyrauja karšti orai. Tačiau, kartais gali būti šalta ir drėgna! Priminkite grupės nariams, kad nepamirštų atsivežti marškinėlių ir šlaunis dengiančių šortų. Taizé nėra paplūdimys, todėl prašome nesivežti paplūdimio rūbų.

Pavasarį, rudenį ir žiemą atsivežkite šiltų drabužių!

- Jei prognozuojamas karštas oras, paprašykite jaunimą pasiimti tinkamo ilgio šortus (t.y. tokius, kurie dengtų šlaunis). Netinkami pasiimti yra mini šortai ir šortai dengiantys tik dubens sritį. Bendroms pamaldoms bažnyčioje, paprašykite pasiimti drabužių dengiančių pečius, pavyzdžiui, marškinėlius su rankovėmis arba skarą plikiems pečiams pridengti.

- Priešgaisrinės saugos tikslais reikalaujame neatsivežti dujinių viryklių ir nenaudoti žvakių ar dujinių prietaisų, kai norite pasišviesti tamsoje. Jei kas nors atsivežtų minėtus prietaisus, prašome palikti juos La Moradoje ir pasiimti prieš išvažiuojant. Apie tai prašome informuoti grupę dar prieš išvykimą.

- Įsitikinkite, kad nei vienas neatsivežtų alkoholinių gėrimų. Vienintelė vieta Taizé, kur galima nusipirkti ir išgerti vieną stiklinę vyno arba alaus yra Oyakas. Tačiau, jei vis dėl to kas nors iš jūsų grupės atsivežė alkoholinių gėrimų, juos privalo palikti La Moradoje. Juos galės pasiimti išvykdami namo. Prašome tai aiškiai pasakyti visiems grupės nariams dar prieš išvykimą. Atminkite, kad narkotikų vartojimas Prancūzijoje yra draudžiamas.


↓Atvykimas

Atvykite sekmadienį iki 15.30 val. Jei norite, galite atvykti kiek anksčiau, kad suspėtumėte į Eucharistijos šventimą, kuris prasideda 10.00 val. ryte. Bet tada po Eucharistijos šventimo jūsų grupei teks laukti iki 15.30 val., kol prasidės priėmimas. Paprašykite, kad vairuotojai pasiliktų ilgiau ir leistų žmonėms palaikyti daiktus autobuse kol pasibaigs priėmimas.


↓Apgyvendinimas

Nežadėkite grupei, kad bus galima apsistoti mažuose nameliuose! Prašome informuoti iš anksto, kad greičiausiai teks gyventi palapinėse.

Jūsų grupės priėmimas sekmadienį būtų paprastesnis, jeigu jūs iš anksto tiksliai suskaičiuotumėte, kiek jūsų grupėje yra žmonių nuo 17 iki 29 metų (atskirai skaičiuojant vaikinus ir merginas ir neįtraukiant tų asmenų, kurie ketina savaitę praleisti tyloje), ir kiek yra jaunuolių nuo 15 iki 16 metų (atskirai skaičiuojant vaikinus ir merginas, taip pat įtraukiant ir jų globėjus).


↓Būti grupės vadovais

Du jauni vadovai dalinasi savo patirtimi ir įžvalgomis, ką jiems reiškia būti grupės vadovais.

Prieš dvejus metus, pavasarį, išgirdome klausimą: „Ar galėtumėte paruošti ir nuvežti jaunimo grupę į Taizé?“ Tada ir pagalvojome: „Ar galėtume? Ar sugebėtume? Ir koks turi būti grupės vadovas? O geras vadovas?“

Nors Taizé prieš tai teko lankytis, tačiau tik kaip vienos iš važiuojančių grupių nariams, o apie tokios piligriminės kelionės organizavimą net nekilo minčių. Tačiau buvo žmonių, tikinčių, kad galėtume tai padaryti... Taigi padrąsinti šių žmonių ir vedami bendrystės, noro dalintis jausmo išdrįsome pabandyti.

Pasiruošimo susitikimai

Jau anksčiau buvome girdėję, kad „kelionė į Taizé prasideda ne tada, kai visi susėda į autobusą, o jau susirinkus pirmąjį kartą“. Taigi grupės susitikimus organizuodavome kiekvieną savaitę, kartu melsdavomės, o po to diskutuodavome. Norėjome, kad keliaujantieji kuo geriau pažintų vienas kitą ir, kas aktualiausia buvo į tokią kelionę susiruošusiems pirmą kartą, kuo daugiau sužinotų apie Taizé ir brolius. Taip pat kalbėjomės, kuo piligriminė kelionė skiriasi nuo turistinės ir kodėl žmonės apskritai važiuoja į Taizé.

Antrąją susitikimo dalį susiskirstydavome į nedideles pasidalinimo grupeles ir nagrinėdavome šv. Rašto ištraukas, diskutuodavome iš anksto paruoštais klausimais bei dalindavomės savo asmenine patirtimi, mintimis. Tokių susitikimų metu ne tik geriau pažinome vieni kitus, bet ir kaip vadovai matėme savo grupę, pastebėjome savo klaidas, o geriau pažindami kiekvieną keliaujantįjį, galėjome laisviau bendrauti.

Baimė

Bet net ir po visų susitikimų, kurių buvo apie dešimt, į autobusą sėdome jausdami lengvą baimę ir nerimą. Tačiau nejausti jokio jaudulio tikriausiai irgi nėra gerai. Mes tiesiog norėjome, kad kelionė vyktų sklandžiai ir kad kiekvienas grupės žmogus jaustųsi gerai. O juk visi žmonės labai skirtingi – amžiumi, požiūriu, patirtimi... Tačiau visus vienija noras ieškoti ir atrasti.

Būdami Taizé

Būdami Taizé, kasdien prieš vakarines pamaldas visa grupė rinkdavomės aptarti dienos, pasidalinti įspūdžiais, džiaugsmais bei iškilusiomis problemomis. Tokie susitikimai suteikia bendrumo jausmo, o vadovai turi galimybę pajausti grupės nuotaiką ir, jei reikia, padėti išspręsti kilusius sunkumus. Taip pat tokiuose susirinkimuose visada pastebi, kaip keičiasi žmonės, kaip atranda kažką naujo, kaip kasdien tampa vis atviresni. Ir tada grupės vadovas tampa ne tik žmogumi, organizuojančiu kelionę, bet ir bičiuliu, žmogumi, su kuriuo galima atvirai pasikalbėti.

Praėjusią vasarą vėl kartu ruošėme grupę ir šį kartą nors jaudulio ir buvo mažiau nei pirmąjį kartą, tačiau noras, kad žmonės pajaustų, kas tai yra piligriminė kelionė, tikrai nebuvo mažesnis. Taip pat abu kartus mums daug davė tai, kad už grupę atsakingi buvome du žmonės. Juk pakalbėjus ir pasitarus daug lengviau spręsti iškilusius nesklandumus, o taip pat gera dalintis maloniais pastebėjimais.

Po Taizé

Taigi piligriminė kelionė prasideda jau per pirmąjį susitikimą, bet nesibaigia vos išlipus iš autobuso. Ji tęsiasi tol, kol žmogus ieško... Daugelis pabuvojusiųjų Taizé ir grįžę gyvena „taizietiška“ dvasia, todėl norisi, kad kiekvienas ten važiuojantis atrastų kažką svarbaus sau.

O būti grupės vadovu – tai bendrystė ir dalinimasis. Nes vadovas ne tik organizuoja kelionę, rūpinasi kiekvienu žmogumi, bet taip pat yra ir tos grupės narys ir gauna daug iš keliaujančiųjų drauge. Labai daug. Ir tai yra lyg dovana.

Prašome kuo anksčiau atlikti pirminę jūsų grupės registraciją, užpildant internetinę registracijos formą, net ir tuo atveju, jei dar nežinote tikslaus jaunų žmonių skaičiaus!