Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2015
do. 2 april
Voor zijn lijden zei Jezus tot zijn leerlingen: Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.
Joh 16:20-22
vr. 3 april
GOEDE VRIJDAG
Aan het kruis zei Jezus: “Het is volbracht.” Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
Joh 19:28-42
za. 4 april
Jezus zegt: Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!
Mc 13:33-37
ZON. 5 april
PASEN
Bij het lege graf zeiden twee engelen tegen de vrouwen: Waarom zoekt u de levende onder de doden?
Lc 24:1-8
ma. 6 april
Johannes schreef: Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben.
1 Joh 3:11-16
di. 7 april
God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend door de dood van zijn Zoon, worden gered door diens leven.
Rom 5:1-11
wo. 8 april
Jezus zegt: Zoek het koninkrijk van God, en de andere dingen zullen je erbij gegeven worden.
Lc 12:22-31
do. 9 april
Johannes schreef: Jezus, die eruitzag als een mens, legde zijn rechterhand op me en zei: “Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.”
Apk 1:9-18

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MaartAprilMei
PDF: Portret: MaartAprilMei

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.