Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
di. 21 oktober
Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in uw woord stel ik mijn hoop, Heer. In de uren van de nacht houd ik mijn ogen geopend en overdenk ik uw woord.
Ps 119:145-152
wo. 22 oktober
Christus is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden. In hem heeft God in heel zijn volheid willen wonen.
Kol 1:17-20
do. 23 oktober
Jezus zegt: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.
Joh 8:12
vr. 24 oktober
Jezus zegt: Verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
Lc 6:39-45
za. 25 oktober
Jesaja zei: Van boven wordt door de Heer een geest over ons uitgegoten. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede.
Js 32:15-20
ZON. 26 oktober
Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Mt 22:34-40
ma. 27 oktober
Paulus schreef: Wij danken God dat u zijn woord, dat u ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u.
1 Tes 2:1-13
di. 28 oktober
Johannes schreef: Wie zegt in God te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.
1 Joh 2:1-6

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: septemberOktoberNovember
PDF: Portrait: septemberOktoberNovember

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.