Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
di. 16 september
Door de genade bent u gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God.
Ef 2:1-10
wo. 17 september
Jezus bracht de hevige storm op het meer tot rust. De leerlingen werden bevangen door grote schrik en zeiden: Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?
Mc 4:35-41
do. 18 september
Houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.
Heb 13:14-19
vr. 19 september
Jezus zegt: Zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil.
Joh 5:19-24
za. 20 september
De Heer zegt: Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken en haar te bevruchten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug.
Js 55:10-11
ZON. 21 september
Paulus schreef uit de gevangenis: Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.
Fil 1:12-26
ma. 22 september
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen.
Heb 10:19-25
di. 23 september
Paulus schreef: Dat ik het evangelie verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders.
1 Kor 9:16-23

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: augustusseptemberOktober
PDF: Portrait: augustusseptemberOktober

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.