Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2015
di. 3 maart
Paulus schreef: Door de kerk zal de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus.
Ef 3:7-13
wo. 4 maart
Petrus schreef: Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
1 Pe 1:22-25
do. 5 maart
Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.
Rom 14:7-15
vr. 6 maart
Jezus zegt: Ieder die alles heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal veel meer ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.
Mt 19:27-29
za. 7 maart
Paulus schreef: Het is God die het handelen bij u teweegbrengt, opdat u onberispelijke kinderen van God bent te midden van de wereld, waarin u schittert als sterren aan de hemel.
Fil 2:12-18
ZON. 8 maart
Paulus schreef: Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de volken een dwaasheid. Maar voor ons is Christus Gods kracht en wijsheid.
1 Kor 1:22-25
ma. 9 maart
Het Woord was het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Joh 1:1-18
di. 10 maart
Paulus schreef: Toen ik bij u kwam om het geheim van God te verkondigen, beschikte ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. Uw geloof moet niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.
1 Kor 2:1-5

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: FebruariMaartApril
PDF: Portret: FebruariMaartApril

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.