Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
do. 17 april
Jezus zegt: Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Joh 12:20-30
vr. 18 april
GOEDE VRIJDAG
Aan het kruis riep Jezus met luide stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Mc 15:33-39
za. 19 april
Naar het lichaam werd Christus gedood maar naar de geest tot leven gewekt. Zo is hij gegaan om het evangelie te verkondigen aan hen die destijds zich niet lieten overtuigen.
1 Pe 3:18-22
ZON. 20 april
PASEN
Bij het graf van Jezus zei de engel tot de vrouwen: Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.
Mt 28:1-10
ma. 21 april
Paulus schreef: We zijn door de doop in de dood van Christus met hem begraven om, zoals Hij door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
Rom 6:3-11
di. 22 april
U hebt niet voor een tastbare werkelijkheid gestaan. Nee, u staat voor de stad van de levende God, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus.
Heb 12:18-24
wo. 23 april
Paulus schreef: Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
Rom 8:31-39
do. 24 april
U bent met Christus uit de dood opgewekt. Richt u dan op wat boven is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Kol 3:1-4

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: MaartAprilMei
PDF: Portrait: MaartAprilMei

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.