Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
za. 22 november
Toen u gedoopt werd bent u met Christus begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.
Kol 2:9-15
ZON. 23 november
Jezus zegt: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.
Mt 25:31-40
ma. 24 november
Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.
Js 40:29-31
di. 25 november
Jesaja zei: Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! De aarde brengt haar schimmen weer tot leven.
Js 26:19
wo. 26 november
Mozes zei: God is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt.
Dt 32:1-4
do. 27 november
Jezus zei in een gelijkenis: Er zijn mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht.
Mc 4:1-9,13-20
vr. 28 november
God, u hebt mijn leven aan de dood ontrukt. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven.
Ps 56
za. 29 november
Paulus schreef: Ik ben dienaar van het evangelie geworden door de gave van Gods genade, om de volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen.
Ef 3:1-12

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: OktoberNovemberDecember
PDF: Portrait: OktoberNovemberDecember

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.