Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
di. 29 juli
Uw wil is voor mij als een lied. Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam.
Ps 119:49-56
wo. 30 juli
Paulus schreef: Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een verdraagzaam mens zijn.
2 Tim 2:22-26
do. 31 juli
Jezus zei tot een jongeman: Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.
Mc 10:17-22
vr. 1 augustus
Jozef vergaf zijn broers en zei: Wees maar niet bang. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.
Gn 50:15-21
za. 2 augustus
God heeft de mensen naar zijn beeld gemaakt. Hij heeft zijn oog in hun hart geplant.
Sir 17:1-14
ZON. 3 augustus
Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd.
Mt 14:13-21
ma. 4 augustus
De Heer zegt: Ik zal een eeuwig verbond met mijn volk sluiten, ik zal hen altijd zegenen.
Jr 32:37-41
di. 5 augustus
Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
Ps 103

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: JuniJuliaugustus
PDF: Portrait: JuniJuliaugustus

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.