Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
vr. 25 juli
JAKOBUS
Paulus schreef: We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.
2 Kor 4:8-12
za. 26 juli
Dit zegt de Heer: Ik zal de wonden van mijn volk verbinden en het herstellen, ik geef hun blijvende vrede en voorspoed.
Jr 33:1-8
ZON. 27 juli
Jezus zegt: Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.
Mt 13:44-52
ma. 28 juli
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.
Mt 20:20-28
di. 29 juli
Uw wil is voor mij als een lied. Zelfs in de nacht denk ik aan uw naam.
Ps 119:49-56
wo. 30 juli
Paulus schreef: Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een verdraagzaam mens zijn.
2 Tim 2:22-26
do. 31 juli
Jezus zei tot een jongeman: Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.
Mc 10:17-22
vr. 1 augustus
Jozef vergaf zijn broers en zei: Wees maar niet bang. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.
Gn 50:15-21

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: JuniJuliaugustus
PDF: Portrait: JuniJuliaugustus

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.