Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
wo. 3 september
Zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God gerechtigheid ontkiemen.
Js 61:10-11
do. 4 september
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.
1 Kor 12:12-27
vr. 5 september
Jezus riep: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken wie in mij gelooft!
Joh 7:37-44
za. 6 september
Paulus schreef: Ik ben ervan overtuigd dat hij die zijn goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.
Fil 1:3-11
ZON. 7 september
Jezus zegt: Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.
Mt 18:15-20
ma. 8 september
Een engel van de Heer verscheen Jozef in een droom en zei: Wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.
Mt 1:18-24
di. 9 september
U verhoort de wens van de nederigen, Heer, u bemoedigt hen en luistert met aandacht.
Ps 10:14-18
wo. 10 september
Toen Elia ontmoedigd was, raakte een engel hem aan en zei: “Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.” Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, tot hij bij de berg van God kwam.
1 K 19:1-8

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: augustusseptemberOktober
PDF: Portrait: augustusseptemberOktober

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.