Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
vr. 31 oktober
Paulus schreef: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is.
Rom 12:1-13
za. 1 november
ALLERHEILIGEN
Johannes schreef: Ik zag een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Ze bogen zich diep neer en aanbaden God.
Apk 7:9-17
ZON. 2 november
De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen marteling kan hun deren.
W 3:1-9
ma. 3 november
Heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben?
Jak 2:1-5
di. 4 november
De Heer zegt: Ik schep water in de woestijn, mijn volk laat ik drinken. Het volk dat ik mij gevormd heb, zal mijn lof verkondigen.
Js 43:18-21
wo. 5 november
Petrus schreef: Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart.
1 Pe 1:22-25
do. 6 november
Petrus schreef: Als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart.
1 Pe 3:13-17
vr. 7 november
Jezus zegt: De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.
Mt 23:1-12

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: septemberOktoberNovember
PDF: Portrait: septemberOktoberNovember

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.