Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
vr. 19 december
Paulus schreef: Wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.
Fil 3:17—4:1
za. 20 december
Paulus schreef: Laat uw liefde oprecht zijn. Wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters.
Rom 12:9-13
ZON. 21 december
De engel zei tegen Maria: Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.
Lc 1:26-38
ma. 22 december
Paulus schreef: U wacht op de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij is het die u tot het einde toe zekerheid geeft.
1 Kor 1:4-9
di. 23 december
Paulus schreef: In de hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
Rom 8:22-27
wo. 24 december
Uit de profeet Jesaja: Dat is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!
Js 25:6-9
do. 25 december
KERSTMIS
In het begin was het Woord. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Joh 1:1-5
vr. 26 december
STEFANUS
Jezus zegt: Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.
Mt 10:17-22

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: NovemberDecemberJanuari
PDF: Portrait: NovemberDecemberJanuari

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.