Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
ZON. 26 oktober
Jezus zegt: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Mt 22:34-40
ma. 27 oktober
Paulus schreef: Wij danken God dat u zijn woord, dat u ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u.
1 Tes 2:1-13
di. 28 oktober
Johannes schreef: Wie zegt in God te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.
1 Joh 2:1-6
wo. 29 oktober
Daniël bad: Geef, mijn God, gehoor aan ons en luister naar ons. Niet op grond van onze verdiensten richten we ons tot U, maar op grond van uw grote barmhartigheid.
Da 9:18-19
do. 30 oktober
In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden.
1 Joh 2:3-6
vr. 31 oktober
Paulus schreef: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is.
Rom 12:1-13
za. 1 november
ALLERHEILIGEN
Johannes schreef: Ik zag een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Ze bogen zich diep neer en aanbaden God.
Apk 7:9-17
ZON. 2 november
De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen marteling kan hun deren.
W 3:1-9

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: septemberOktoberNovember
PDF: Portrait: septemberOktoberNovember

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.