Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
vr. 29 augustus
Wees niet partijdig. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Heb je naaste lief als jezelf.
Lv 19:9-18
za. 30 augustus
Jezus zegt: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
Joh 15:9-13
ZON. 31 augustus
Jezus zegt: Ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
Mt 16:21-27
ma. 1 september
Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
2 Kor 3:16-18
di. 2 september
Wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest.
1 Kor 6:12-20
wo. 3 september
Zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God gerechtigheid ontkiemen.
Js 61:10-11
do. 4 september
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. U bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.
1 Kor 12:12-27
vr. 5 september
Jezus riep: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken wie in mij gelooft!
Joh 7:37-44

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: Juliaugustusseptember
PDF: Portrait: Juliaugustusseptember

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.