Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
do. 27 november
Jezus zei in een gelijkenis: Er zijn mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht.
Mc 4:1-9,13-20
vr. 28 november
God, u hebt mijn leven aan de dood ontrukt. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven.
Ps 56
za. 29 november
Paulus schreef: Ik ben dienaar van het evangelie geworden door de gave van Gods genade, om de volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen.
Ef 3:1-12
ZON. 30 november
ADVENT
Jezus zegt: Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Mc 13:24-32
ma. 1 december
Jesaja zei: Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
Js 40:1-5
di. 2 december
Daniël zei: In mijn visioenen zag ik iemand die eruitzag als een mens. Alle volken, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit te gronde zou gaan.
Da 7:9-14
wo. 3 december
Moge in Gods dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot het einde der tijden. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft.
Ps 72
do. 4 december
Paulus schreef: Jezus Christus was niet iemand die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja.
2 Kor 1:18-22

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: OktoberNovemberDecember
PDF: Portrait: OktoberNovemberDecember

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.