Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2015
wo. 28 januari
Paulus schreef aan de Korintiërs: U bent een brief van Christus, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.
2 Kor 3:1-6
do. 29 januari
Wie op de Heer vertrouwt is als een boom geplant aan water. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.
Jr 17:5-8
vr. 30 januari
Jezus zegt: Als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.
Mt 6:7-15
za. 31 januari
De Heer zegt: De dood van een mens geeft me geen vreugde. Kom tot inkeer en leef!
Ez 18:21-32
ZON. 1 februari
Jezus onderwees de mensen in de synagoge. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.
Mc 1:21-28
ma. 2 februari
OPDRACHT VAN DE HEER
Na de toewijding van het kind Jezus in de tempel keerden zijn ouders met hem terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.
Lc 2:22-40
di. 3 februari
Hij die mij recht verschaft is nabij. God, de Heer, zal mij helpen – wie zal mij dan veroordelen?
Js 50:7-9
wo. 4 februari
Paulus schreef: U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.
1 Kor 3:9b-17

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: DecemberJanuariFebruari
PDF: Portret: DecemberJanuariFebruari

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.