Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
     
2014
di. 25 november
Jesaja zei: Ontwaak, jullie daar in het stof, en jubel! De aarde brengt haar schimmen weer tot leven.
Js 26:19
wo. 26 november
Mozes zei: God is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt.
Dt 32:1-4
do. 27 november
Jezus zei in een gelijkenis: Er zijn mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht.
Mc 4:1-9,13-20
vr. 28 november
God, u hebt mijn leven aan de dood ontrukt. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven.
Ps 56
za. 29 november
Paulus schreef: Ik ben dienaar van het evangelie geworden door de gave van Gods genade, om de volken de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen.
Ef 3:1-12
ZON. 30 november
ADVENT
Jezus zegt: Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Mc 13:24-32
ma. 1 december
Jesaja zei: Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
Js 40:1-5
di. 2 december
Daniël zei: In mijn visioenen zag ik iemand die eruitzag als een mens. Alle volken, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit te gronde zou gaan.
Da 7:9-14

Taizé - Dagtekst Dagtekst
Taizé - Android app voor de korte Bijbel lezingen Android app voor de korte Bijbel lezingen   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landscape: OktoberNovemberDecember
PDF: Portrait: OktoberNovemberDecember

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.