TAIZÉ

Consell de la comunitat: Pregària del germà Alois

 
Com cada any, els germans van celebrar el consell de la comunitat del 26 al 31 de gener. Aquí teniu la pregària de clausura del germà Alois

 [1]

Lloat siguis, Déu de vida. És vers tu que ens girem enmig d’aquestes grans proves que travessa la humanitat. Ajuda’ns a assumir, serenament, les proves que ens toca travessar.

La nostra intercessió es fa encara més fervent: mostra la teva presència a aquells que pateixen pel coronavirus, per altres malalties, calamitats ambientals, injustícia i violència, i per aquells que es veuen forçats a abandonar el seu país. Estigues amb aquells que ja no poden suportar més patiment.

També et confiem, una vegada i una altra, aquells que han estat víctimes d’abús de poder o de confiança, especialment els qui, en el passat, van ser víctimes d’abusos sexuals d’un de nosaltres. Acompanya els qui intenten restablir-se després d’aquests sofriments.

Et preguem també per aquells que, enmig del patiment del món, ajuden a curar ferides, es donen als altres de manera generosa: són signes d’esperança i fan avançar la humanitat.

En aquests moments de grans canvis, tu ens crides a la conversió. Voldríem deixar-nos sostenir per la teva presència bondadosa, com Moisès davant la bardissa ardent, com els deixebles de camí cap a Emmaús i tants d’altres. Voldríem fer tot el possible per fer de la nostra vida un signe del teu futur i de la teva fidelitat.

Tu ens convides a renovar la nostra pregària personal i comunitària. Que el foc de l’amor de Crist sigui el centre de les nostres vides, i no pas les nostres preocupacions, per molt serioses que puguin ser.

Et lloem també per tants testimonis de suport que rebem, que són una bella expressió de la comunió de l’Església. Ajuda’ns a continuar avançant cap a una unitat visible d’aquells que estimen el Crist.

Et donem gràcies, Déu vivent, per la nostra vida en comunitat. Al llarg d’aquest últim any ha esdevingut més profunda i senzilla; i durant els darrers dies ens has tornat a obrir els ulls davant la bellesa d’aquest gran regal que ens has donat. Crist ens crida com a germans seus i ens fa el do de ser germans els uns per als altres. Donem gràcies a l’Esperit Sant per permetre’ns dia rere dia de veure la gran diversitat entre nosaltres com una riquesa, i per perseverar en la bondat i la fraternitat. D’aquesta manera, podem contribuir a fer créixer una fraternitat universal.

Et donem gràcies per haver despertat en nosaltres una consciència més clara sobre la nostra responsabilitat de cuidar la creació. Et lloem pels joves que ens fan atents a això i pels científics i responsables polítics que procuren prendre les decisions necessàries.

Déu de pau, encara no veiem les coses noves que venen tot i els dolors d’infantament pels que passa la humanitat. Que el teu Esperit Sant ens canviï en la nostra manera de mirar, per tal de poder discernir un nou horitzó i per comprendre el que ens demanes en aquest moment.

Fes que puguem sempre partir de nou com a humils peregrins de confiança; i que, fins i tot amb pocs mitjans, ens hi estimuli l’esperit de festa.

Et lloem i et cantem, Déu etern. T’expressem la nostra gratitud per la vida; creiem que treballes en cadascun de nosaltres, en la nostra comunitat i en el món sencer, a través de Crist, que és amb nosaltres, i de l’Esperit Sant, que ens inspira.

Ara, cantarem plegats a l’Esperit Sant, i aquells germans que s’han compromès per tota la vida es prosternaran a terra per a recordar la seva ofrena a Déu.


Last updated: 10 de febrer de 2021

Notes

[1Foto: Barnabás Cseh