TAIZÉ

Bezpečnostní opatření

 

Taizé je pro mnohé lidi místem důvěry. Bratři komunity, sestry sv. Ondřeje, sestry voršilky a oblátky sv. Františka Saleského, stejně jako dobrovolníci [1] a všichni, kdo se podílejí na organizaci těchto setkání [2], se snaží o to, aby Taizé bylo stále bezpečnějším místem pro ty, kdo je navštěvují, zvlášť nezletilí [3], mladí lidé [4] a zranitelní dospělí [5].

Zároveň je důležité, aby všichni byli ostražití, a Taizé tak zůstalo pro všechny bezpečným místem.

V této sekci najdete informace ohledně těchto témat:
- náš přístup – bezpečnostní strategie v Taizé;
- postupy;
- pokyny
stejně jako informace ohledně
- zdravotních opatření;
- bezpečnostních opatření.

Jakékoli sexuální zneužívání i další formy násilí bereme velmi vážně. Pokud se během pobytu v Taizé o něčem takovém dozvíte, postupujte prosím podle těchto stanovených pokynů. V jakoukoli denní či noční dobu můžete zavolat na telefonní číslo +33 749 047 585. O všech dávných i nedávných incidentech můžete napsat na e-mail taize.safeguarding protonmail.com. Můžete také zavolat na některou linku pomoci z České republiky, ať už církevní nebo jinou.
Aktualizováno: 21. června 2020

Poznámky

[1Jedná se o mladé ve věku 18 až 29 let, kteří v Taizé zůstávají čtyři nebo víc týdnů a pomáhají s praktickými úkoly spojenými s organizací setkání v Taizé. Mladé dobrovolnice doprovázejí sestry voršilky nebo sestry sv. Ondřeje. Dobrovolníky doprovází vždy některý z bratrů komunity.

[2To zahrnuje zaměstnance, členy dalších řeholních společenství nebo dobrovolníky, kteří přijeli pomoct s přípravou setkání.

[3Ve Francii se za nezletilé považují mladí do 18 let. Děti do 15 let by měly být obecně doprovázeni rodiči nebo zákonnými zástupci, pokud chtějí přijet do Taizé. Nezletilí ve věku 15–17 let musejí mít s sebou písemný souhlas zákonného zástupce (např. tento), ve kterém bude uvedeno jméno osoby, která za ně bude po dobu jejich pobytu zodpovědná, včetně zdravotních záležitostí.

[4V našem případě myslíme mladé ve věku od 18 do 29 let, kteří se účastní setkání v Taizé.

[5Dospělý nad 18 let, který je právě obzvlášť zranitelný, ať už z psychicky, fyzicky, morálně nebo sociálně. Jsme si vědomi toho, že tento stav se může změnit i během jejich pobytu v Taizé.

Komunita je od června 2019 na cestě hledání pravdy v souvislosti s obviněními, že se bratři dopustili zneužívání. Zde najdete vyjádření bratra Aloise ze 4. června 2019 a další aktuální informace.