polski

TAIZÉ

Solidarny ogród w Taizé

 

W ostatnich latach podczas międzynarodowych spotkań w Taizé i w innych miejscach na świecie prowadziliśmy poszukiwania nowych from solidarności w dzisiejszym społeczeństwie. Nasza troska o dzieło Stworzenia jest jednym z aspektów tych poszukiwań. Jak brat Alois napisał w jednej z ostatnich propozycji: „Ziemia należy do Boga, ludzie otrzymali ją w darze. Powierzono im ogromną odpowiedzialność: troszczyć się o planetę, nie marnować zasobów naturalnych. Ziemia jest ograniczona, ludzie także powinni pogodzić się z własnymi ograniczeniami.”


Jednym z owoców tej refleksji, pokornym, ale konkretnym, jest założenie „solidarnego ogrodu” w Taizé.

Młodzi ludzie współpracując z jednym z braci, zorganizowani w ramach tygodniowych zmian, uprawiają ziemię w ogrodzie. Wyhodowane warzywa są przekazywane miejscowym stowarzyszeniom, które rozdzielają je potrzebującym w miasteczkach i wsiach wokół Taizé.

Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2016