polski

TAIZÉ

Wsparcie funduszu solidarnościowego lub przyjęcia w Taizé

 

Dzięki funduszowi solidarności Operacja Nadzieja wspólnota zapewnia wsparcie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji na różnych kontynentach, między innymi ubogim i chorym dzieciom. Przykłady projektów wspieranych przez Operację Nadzieja są opisane w tym dziale. Ponadto, z wyjątkiem obecnego okresu naznaczonego pandemią, ten fundusz solidarności wspiera również uczestnictwo młodych ludzi z innych kontynentów w międzynarodowych spotkaniach w Taizé. Ponieważ ich środki są ograniczone, fundusz pokrywa koszty ich pobytu w Taizé lub w różnych miejscach spotkań oraz koszty ich podróży. Ci, którzy pragną, mogą włączyć się w tę wzajemną pomoc. Aby przekazać wpłatę na Operację Nadzieja przejdź do strony.

L’accueil à Taizé czyli Przyjęcie w Taizé jest niezależne od wspólnoty braci, a także od Operacji Nadzieja. Jest to francuskie stowarzyszenie na mocy ustawy z 1901 roku, które zarządza spotkaniami. Stowarzyszenie to zbiera udział w kosztach wpłacany przez uczestników spotkań w celu pokrycia różnych wydatków. Obejmują one zakup żywności dla uczestników, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, utrzymanie pomieszczeń i budynków, podatki, a także wynagrodzenia niektórych osób mieszkających w okolicy zatrudnionych przez stowarzyszenie. W 2020 r. wkład uczestników spotkań nie był wystarczający, aby pokryć wszystkie koszty, ponieważ istnieją znaczące koszty stałe, które pozostają do pokrycia przez stowarzyszenie L’accueil à Taizé nawet jeśli jest bardzo niewielu uczestników spotkań. Osoby, które tego pragną, mogą wesprzeć finansowo Przyjęcie w Taizé. Aby wysłać swoją wpłatę na ten cel przejdź do strony.

Bracia Wspólnoty z Taizé utrzymują się wyłącznie z własnej pracy. Nie przyjmują żadnych darów. Osobiste spadki rodzinne przeznaczają na pomoc ludziom najbiedniejszym. W przeszłości zdarzało się, że wspólnota czasami wspierała finansowo przyjęcie w Taizé, ale w obecnym kontekście jest to trudne.

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021