polski

TAIZÉ

Przyjazd do Taizé

Przyjazd do Taizé to zaproszenie do szukania komunii z Bogiem poprzez wspólną modlitwę, śpiew, ciszę i osobistą refleksję.

Pobyt w Taizé może pomóc w odejściu na pewien czas od swojej codzienności, aby spotkać się z różnymi osobami i rozważyć swoje zaangażowanie w Kościele i społeczeństwie.

Podczas swojego pobytu w Taizé wszyscy uczestnicy włączają się w życie wspólnotowe i przygotowany program. Prosimy o zapoznanie się z informacjami praktycznymi dotyczącymi spotkań i ich datami w tym roku oraz o wysłanie swojego zgłoszenia z wyprzedzeniem.

„Kiedy widzi się tylu młodych ludzi zgromadzonych na wzgórzu w całej ich różnorodności, to jest to po prostu jak święto, które daje nam wielką nadzieję, że pokój między ludźmi jest możliwy.”
Brat Alois, podczas spotkania z młodymi ludźmi w kościele Pojednania