polski

TAIZÉ

Informacje dla rodziców z dziećmi

 
Gdy przyjeżdżasz z rodziną, pamiętaj, że twój pobyt będzie miał inny charakter niż wtedy, kiedy przebywasz w Taizé indywidualnie. Weźmiesz udział w programie przeznaczonym dla rodzin, czyli rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 14 lat.

1.Co muszę wiedzieć przyjeżdżając do Taizé (Olindy) z rodziną?

  • • Miejsce, w którym przyjmowane są rodziny nazywa się Olinda i znajduje się w wiosce Ameugny, 10 minut pieszo od Taizé
  • • Strefa ta zarezerwowana jest dla rodziców z dziećmi, młodych wolontariuszy i osób prowadzących program. Wszyscy noszą specjalne opaski na nadgarstku, żeby można ich było rozpoznać.
  • • Wszystkie zajęcia i posiłki odbywają się w Olindzie.
  • • Rodziny mogą przychodzić na wspólną modlitwę do Taizé.
  • • Jako rodzice/opiekunowie jesteście przez cały czas odpowiedzialni za swoje dzieci. Podczas modlitwy w Taizé bądźcie blisko swoich dzieci i pilnujcie, by nie chodziły same po kościele lub na zewnątrz.
  • • Dla większego bezpieczeństwa, między Olindą i Taizé poruszajcie się po oznakowanej ścieżce, nie po jezdni.
  • • Jeśli wasze dzieci będą chciały udać się do Oyaku, musi im towarzyszyć dorosły opiekun.
  • • Podczas nocy ktoś z ekipy spotkań pozostaje na terenie Olindy. Zostaniecie o tym poinformowani na początku tygodnia.

2. Kto odpowiada za prowadzenie spotkań w Olindzie??

Spotkania prowadzi wspólnota braci, współpracując z siostrami św. Andrzeja, młodymi wolontariuszami z różnych krajów oraz młodymi, którzy przyjechali do Taizé na tydzień.


3. W jaki sposób Taizé dba o odpowiednie zachowanie wszystkich zaangażowanych stron oraz o ochronę dzieci?

Bracia, siostry i pracownicy przechodzą bieżące szkolenia, które mają na celu poszerzenie ich zrozumienia kwestii związanych z ochroną osób. Są wspomagani przez osoby specjalizujące się w tych zagadnieniach.

Wszyscy wolontariusze realizują program, który zaczyna się od wstępnej rozmowy na temat kierujących nimi motywów, a jeśli zostaną przyjęci, podpisują kodeks postępowania. Wolontariusze są monitorowani przez osobę kontaktową w Taizé (brata lub siostrę). Na początku swojego pobytu biorą udział w obowiązkowym szkoleniu na temat kwestii związanych z ochroną osób.

Młodzi wolontariusze, którzy służą pomocą w Olindzie, spotykają się z braćmi. Po wstępnej rozmowie podpisują kodeks postępowania i przechodzą szkolenie uświadamiające. Jedna z osób odpowiedzialnych codziennie spotyka się z młodymi pomagającymi w zajęciach, by omówić sytuację i przedyskutować ewentualne problemy.


4. Na co musicie zwrócić uwagę jako rodzice?

  • Tak samo jak w domu, spoczywa na was obowiązek opieki i czuwania nad dziećmi, by zapewnić im odpowiedni nadzór i ochronę. W wioskach Ameugny i Taizé pojawiają się również osoby niezwiązane ze spotkaniami.
  • Jeśli sytuacja w Olindzie jest dla ciebie niekomfortowa, zawsze możesz zdecydować, żeby twoje dziecko pozostawało przy tobie. Prosimy jedynie, by poinformować o tym brata prowadzącego zajęcia w Olindzie.

5. Z kim mam się skontaktować w kwestiach związanych z ochroną dzieci?

Jeżeli
• dziecko opowie ci o „dziwnej” sytuacji;
• zauważysz coś niepokojącego w relacjach między dorosłym lub młodym wolontariuszem a dzieckiem;
• twoje dziecko opowie ci o trudnej sytuacji, o której usłyszało od innego dziecka;
• jesteś zszokowany uwagami lub zabawami, które mają charakter dyskryminacyjny, rasistowski, dwuznaczny albo otwarcie seksualny, lub wyrażeniami, które wykraczają poza normalny charakter dziecka.
Nie pozostawaj z tą sytuacją sam. Nie próbuj sam jej rozwiązywać. Porozmawiaj z bratem, który odpowiada za Olindę. W La Morada lub El Abiodh możesz skontaktować się z bratem odpowiedzialnym za ochronę osób, możesz również do niego zadzwonić na numer +33 749 04 75 85, który działa cała dobę. Numer ten umieszczony jest we wszystkich budynkach i miejscach spotkań. Możesz także wysłać email na adres taize.safeguarding protonmail.com. Trafi on do osób spoza Wspólnoty, które odpowiedzą ci w ciągu 24 godzin.