polski

TAIZÉ

Przyjazd z osobami małoletnimi

 

Do Taizé można zabrać osoby poniżej 18 roku życia, aby mogły włączyć się w spotkania.

Jeśli przyjeżdżasz z grupą, przeczytaj również uważnie stronę Przyjazd do Taizé z grupą młodych ludzi.

• Dodatkowe informacje poniżej są przeznaczone dla liderów grup w skład których wchodzą nieletni w wieku 15-17 lat.
• Dzieci poniżej 15. roku życia mogą wziąć udział w spotkaniu Spotkania dla rodzin wyłącznie w towarzystwie rodzica/rodziców.

Zgoda rodziców

Osoby poniżej 18 roku życia winny mieć z sobą formularz zawierający zgodę rodziców na ich udział w spotkaniu. Formularz wskazuje osobę dorosłą, która ma być prawnie odpowiedzialna za małoletniego podczas jego pobytu oraz podejmować decyzje w przypadku konieczności leczenia. Formularz taki można sporządzić samemu dla swojej grupy, ewentualnie wykorzystać wzór przygotowany przez Taizé (do pobrania tu). Należy również sprawdzić, czy przepisy nie wymagają zgody na opuszczenie kraju przez małoletniego.

Dorosłe osoby towarzyszące i osoby kontaktowe

Jeśli w twojej grupie znajdują się osoby w wieku 15-17 lat, potrzebna będzie jedna osoba kontaktowa (najlepiej w wieku 20-35 lat, ale jeśli to niemożliwe, może ona być w wieku 35+) na każde 7 osób małoletnich, by pomóc w prowadzeniu codziennych zajęć. Osoba kontaktowa poprowadzi również jedną z małych grup dzielenia, złożoną z ok. 10 młodych, którzy przyjechali z innymi grupami. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o dodanie tych osób kontaktowych jako uczestników programu dla osób w wieku 15-17 lat. Osoby kontaktowe dla 15-17-latków (zakwaterowane w strefie dla młodzieży i jedzące z nimi posiłki) mogą wnieść wkład finansowy za ich pobyt według stawek dla młodzieży, jeśli sobie tego życzą.

Upewnij się, że wszystkie osoby kontaktowe w grupie dla 15-17-latków będą obecne w niedzielę wieczorem na spotkaniu wyjaśniającym ich rolę (czas i miejsce zostaną podane po przybyciu). Na tym spotkaniu zostaną przekazane ważne informacje dotyczące ochrony osób podczas zajęć w małych grupach, które będą prowadzone przez osoby kontaktowe.

Jako lider grupy musisz szczególnie uważać na bezpieczeństwo osób poniżej 18 roku życia, za które odpowiadasz. W szczególności upewnij się, że nie opuszczają one miejsc spotkań Taizé.

Prosimy o sprawdzenie wymogów prawnych obowiązujących w twoim kraju w odniesieniu do osób pracujących z nieletnimi. Osoby kontaktowe powinny przywieźć do Taizé niezbędne dokumenty (zaświadczenie o niekaralności), aby okazać je podczas zapisywania ich jako osób kontaktowych dla grupy 15-17 lat.

Zakwaterowanie

Zgodnie z zasadami ochrony osób obowiązującymi we Francji, osoby niepełnoletnie są zakwaterowane oddzielnie od młodych dorosłych. Aby upewnić się, że młodzi ludzie dobrze się zachowują i odpoczywają w nocy, niektórzy liderzy grupy powinni być zakwaterowani w pobliżu. Tymi "opiekunami" będą często osoby, które są osobami kontaktowymi w programie dziennym dla osób w wieku 15-17 lat.

Porady dotyczące ochrony osób

- Jak powinienem zareagować, jeśli młoda osoba poniżej 18 roku życia zwierzy mi się, że padła ofiarą napaści (w Taizé, w szkole, gdzie indziej)?

Należy pamiętać o procedurach wyjaśnionych tutaj: Zgłaszanie incydentów i stosować je. W szczególności:
• słuchaj ze współczuciem;
• zachowaj spokój;
• nie zadawaj zbyt natrętnych lub dociekliwych pytań;
• wyraźnie powiedz, że nie możesz zatrzymać tego dla siebie;
• powiedz tylko tym, którzy muszą o tym wiedzieć;
• pamiętaj, że musisz poinformować opiekunów prawnych młodej osoby, a także liderów organizacji, z którą przyjechałeś do Taizé (parafii, szkoły itp.).

- Jakiego protokołu należy przestrzegać w Taizé w przypadku przestępstwa z udziałem nieletniego?

W przypadku jakiegokolwiek przestępstwa wspólnota pozostaje w kontakcie z władzami państwowymi.
Przeczytaj również strony Kwestie zdrowotne i Ochrona osób.

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2024