polski

TAIZÉ

Nasze podejście

Ochrona osób

 

W Taizé dokładamy wszelkich starań, by:

  • • zapewnić działanie specjalnego zespołu czuwającego nad ochroną osób, złożonego z przedstawicieli różnych wspólnot obecnych w Taizé oraz osób spoza Taizé;
  • • zwiększyć nacisk na bezpieczny nabór, szkolenie i wsparcie dla wszystkich, którzy są zaangażowani w organizację spotkań, niezależnie od pełnionej przez nich funkcji, by ze stanowczością potrafili rozpoznać i zareagować na nadużycia;
  • • w różnych miejscach w Taizé umieścić dobrze widoczne informacje o tym, z kim należy się skontaktować w przypadku jakiegokolwiek wydarzenia związanego z nadużyciem lub agresją;
  • • na wszelkie zgłoszenia lub uzasadnione obawy związane z ochroną osób reagować wdrożeniem odpowiednich środków ochronnych;
  • • słuchać i poważnie traktować każdego, kto zgłasza nadużycie lub agresję, niezależnie od rodzaju nadużycia oraz miejsca i czasu jego popełnienia;
  • • podejmować odpowiedzialne działania wobec osób, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych;
  • • Stosować politykę oraz procedury regulujące ochronę osób, a także ocenę ryzyka. Będą one podlegać dorocznemu przeglądowi, dokonywanemu w lutym przez międzydyscyplinarną grupę zaangażowaną w spotkania, a następnie zatwierdzanemu przez niezależny zespół ds. przyjmowania i monitorowania powiadomień.