polski

TAIZÉ

Jak wyglądają spotkania?

 

Od samego początku Wspólnotę inspirowały dwa cele: żyć w komunii z Bogiem poprzez modlitwę oraz być zaczynem pokoju i zaufania pośród rodziny ludzkiej.

W Taizé można szukać komunii z Bogiem w modlitwie, śpiewie, ciszy i osobistej refleksji. Na nowo staje się możliwe odkrycie wewnętrznego pokoju, odnalezienie sensu życia i sił do dalszego działania.

Dzięki doświadczeniu życia z innymi w prostocie można sobie uświadomić, że codzienność jest miejscem, w którym czeka na nas Chrystus.

Niektórzy młodzi ludzie szukają swojego powołania, jak iść za Chrystusem przez całe życie. Pobyt w Taizé może im pomóc w rozpoznaniu swojej drogi życiowej.

- Każdego dnia bracia Wspólnoty przygotowują wprowadzenia biblijne, po których jest czas ciszy oraz dzielenie się w małych grupach.

- Po południu odbywają się spotkania na różne tematy, które pomagają lepiej zrozumieć, jaki jest związek między wiarą a życiem: w pracy, w kwestiach społecznych, w sztuce i kulturze, w poszukiwaniu pokoju na świecie...

- Młodzi ludzie, którzy tego pragną, mogą spędzić cały tydzień lub weekend w ciszy, żeby wsłuchać się w to, co Bóg mówi do każdego z nich na modlitwie, słowami Pisma Świętego czy przez wydarzenia w życiu.

Program dnia w Taizé

Od poniedziałku do piątku

8.15 Modlitwa poranna, śniadanie

10.00 Wprowadzenie biblijne, po nim refleksja w ciszy lub spotkanie w małych grupach.

12.20 Modlitwa południowa, obiad

14.00 Próba śpiewu dla chętnych

Po południu spotkania w małych grupach lub praca.

17.15 Podwieczorek

17.45 Spotkania na różne tematy (od wtorku)

19.00 Kolacja

20.20 Modlitwa wieczorna, po niej czuwanie ze śpiewami w kościele, cisza nocna

Piątek przedłużeniem wspólnej modlitwy wieczornej jest modlitwa wokół krzyża.

Sobota

15.15 Spotkania na różne tematy

20.20 Modlitwa wieczorna ze świecami symbolizującymi światło zmartwychwstania

Niedziela

8.45 Śniadanie

10.00 Eucharystia

13.00 Obiad

19.00 Kolacja

20.20 Modlitwa wieczorna

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2012