polski

TAIZÉ

Ochrona osób w Taizé

Sprawozdanie z okresu 2019–2022

 

W czerwcu 2019 r. brat Alois, przeor Taizé, opublikował list otwarty zatytułowany "W poszukiwaniu prawdy", w którym wyjaśnił oskarżenia, które dotarły do wspólnoty, dotyczące aktów przemocy seksualnej, o które oskarżono trzech braci. Powiedział między innymi:

« Jest możliwe, że zachęci to inne ewentualne ofiary do ujawnienia się: jesteśmy gotowi je wysłuchać i będziemy im towarzyszyć w działaniach, które chciałyby podjąć. Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez ujawnienie tych czynów, przyczynimy się, z pomocą osób spoza wspólnoty, do skutecznej ochrony wszystkich, którzy przyjeżdżając do Taizé, okazują nam zaufanie. »

Celem niniejszego sprawozdania, sporządzonego w grudniu 2022 r., jest podsumowanie tego, co zostało podjęte w Taizé od 2019 r., jako kluczowy etap prac, które będą kontynuowane. Obejmuje on okres od czerwca 2019 r. do listopada 2022 r.

W języku francuskim:

PDF - 750.4 kb
Rapport d’étape

W języku angielskim:

PDF - 776.3 kb
Report 2019-2022
Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2022