polski

TAIZÉ

Zgłaszanie incydentów

 

1. Z kim mogę porozmawiać, gdy wyczuję lub zaobserwuję coś niepokojącego, albo gdy ktoś mi się zwierzy? Co mam zrobić, jeśli padnę ofiarą przemocy seksualnej lub duchowego nadużycia? Co mam zrobić, jeśli coś takiego zauważę wśród osób, z którymi spędzam tydzień w Taizé?

Nie zostawaj z tym sam/sama. Zawsze szukaj pomocy służb odpowiedzialnych za ochronę osób. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

 • •zadzwoń bezpośrednio do brata, który jest odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną osób, lub wyślij sms na nr +33 749 04 75 85, 24h/24. Tych, którzy tego sobie życzą, brat skontaktuje natychmiast z kobietą, która będzie mogła ich wysłuchać.
 • •przyjdź do La Morada lub Casa i skontaktuj się z bratem odpowiedzialnym za ochronę osób.
 • •skontaktuj się z niezależnymi organizacjami zajmującymi się ochroną osób w twoim kraju, np. ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy, tzw. „niebieska linia”: +48.801.120.002 lub inicjatywa wsparcia „Zranieni w Kościele”: +48.800.280.900 (zranieni.info)
 • •możesz również skontaktować się z osobą, która odpowiada za ochronę osób w twoim kościele lokalnym.

2. Jaka jest rola brata, który przyjmuje zgłoszenia na numer alarmowy?

 • • wysłuchanie osoby zgłaszającej z empatią i całkowitą dyskrecją,
 • • natychmiastowe skontaktowanie tych, którzy sobie tego życzą z mogącą ich wysłuchać kobietą,
 • • znalezienie osób, które mają najlepsze kwalifikacje, by wesprzeć osobę poszkodowaną,
 • • powiadomienie opiekunów prawnych, o ile sprawa dotyczy osoby małoletniej,
 • • pisemne powiadomienie zespołu ds. przyjmowania i monitorowania zgłoszeń o każdej sytuacji (z zachowaniem anonimowości), by mógł on doradzić najlepszy sposób działania.

3. Kto odbiera wiadomości wysłane na podany wyżej adres email?

Adres taize.safeguarding protonmail.com jest obsługiwany przez zespół ds. przyjmowania i monitorowania zgłoszeń, w którego skład wchodzą trzy osoby spoza Wspólnoty z Taizé*: Cécile Jubert, psychoterapeutka specjalizująca się w tematyce przemocy seksualnej (Francja), Noël Rosé, radca prawny (Francja) oraz Alzira Fernandez, doradczyni psychologiczno – duchowa (Portugalia).

*upoważnione przez Wspólnotę z Taizé oraz Association de l’Accueil à Taizé (osobę prawną powołaną do obsługi spotkań w Taizé) na podstawie umowy o delegowaniu zadań.


4. Jaką rolę pełni zespół ds. przyjmowania i monitorowania zgłoszeń?

 • • Przyjmowanie i procesowanie zgłoszeń dotyczących nadużyć o charakterze fizycznym, emocjonalnym lub duchowym, sytuacji nadmiernej kontroli, jakiegokolwiek rodzaju napaści lub przemocy na tle seksualnym, które mogły zdarzyć się w Taizé albo podczas spotkań organizowanych przez Wspólnotę z Taizé, niezależnie od tego, kim są domniemani sprawcy.
 • • Słuchanie ofiar z całkowitym obiektywizmem i poważne traktowanie ich problemów.
 • • Złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa we wszystkich przypadkach, w których wymaga tego prawo.
 • • Przesłanie raportu w formie zanonimizowanej do organizatorów spotkania, którego dotyczy zgłoszenie, oraz zaproponowanie działań mających na celu zapobieżenie podobnym incydentom w przyszłości.
 • • Zapewnienie ofiarom pomocy w przyjaznym i komfortowym otoczeniu, zgodnie z ich potrzebami lub życzeniami.

Zespół zobowiązuje się do działania w sposób niezależny, do jak najszybszego procesowania wszelkich otrzymanych zgłoszeń oraz do utrzymania poufności swojej pracy.

Dane dotyczące całego procesu są zbierane i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz z francuską ustawą o ochronie danych (Loi Informatique et Libertés).


5. Jestem już w domu, ale mam potrzebę, żeby opowiedzieć o czymś trudnym, co zdarzyło mi się w Taizé lub czego byłem/byłam świadkiem. Co mogę zrobić?

Jest kilka możliwości:

 • • porozmawiać z zaufaną osobą z grupy, z którą przyjechałeś/przyjechałaś do Taizé;
 • • skontaktować się z gorącą linią w swoim kraju, np. ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy, tzw. „niebieska linia”: +48.801.120.002 lub inicjatywa wsparcia „Zranieni w Kościele”: +48.800.280.900 (zranieni.info);
 • • porozmawiać z osobą odpowiedzialną za ochronę osób w twoim kościele lokalnym