polski

TAIZÉ

Ochrona osób w Taizé

Kwestie zdrowotne

 

Osoby przyjeżdżające do Taizé powinny:

• Posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne lub polisę ubezpieczeniową
• Wziąć z sobą Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jeśli mieszkają na terenie Unii Europejskiej.
• Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia powinny posiadać pisemną zgodę rodziców i mieć ją zawsze przy sobie. W piśmie tym należy wyznaczyć osobę powyżej 18 roku życia jako opiekuna, który w czasie spotkania bierze prawną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią. Opiekun powinien zostać poinformowany o wszystkich kwestiach zdrowotnych i w razie potrzeby udzielić zgody prawnej na ewentualne leczenie.
• Osoby wymagające regularnego leczenia muszą posiadać wystarczające zapasy leków na cały okres pobytu.

W Taizé działa punkt pierwszej pomocy:

• Opiekę medyczną zapewnia wykwalifikowany personel medyczny przebywający na stałe w Taizé. Pomagają im pracownicy służby zdrowia, którzy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach oraz miejscowa służba zdrowia.
• Personel w punkcie pierwszej pomocy respektuje i stosuje nasze zobowiązania i procedury związane z ochroną osób, zwłaszcza wobec osób poniżej 18 roku życia.
• W przypadku jakichkolwiek kwestii zdrowotnych, nasz personel może udzielić pomocy lub skierować we właściwe miejsce. W razie choroby należy skontaktować się najpierw z nimi.
• Opieka zdrowotna nad osobami poniżej 18 roku życia może zostać zapewniona tylko za pisemną zgodą wyznaczonego opiekuna, który przez cały czas musi być dostępny pod telefonem komórkowym.

Notatki:

• Uczestnicy, którzy w ostatnim czasie przechodzili choroby zakaźne muszą przed przyjazdem do Taizé upewnić się, że już nie zarażają innych.
• Uczestnicy spotkań powinni mieć aktualne szczepienia, zwłaszcza przeciw tężcowi.
• Opieka zdrowotna we Francji jest płatna. Należy o tym pamiętać, korzystając z usług miejscowej służby zdrowia. Zwrot kosztów zależny jest od warunków polisy ubezpieczeniowej.