polski

TAIZÉ

Modlitwa

“W głębi człowieka tkwi tęsknota za obecnością, nieme pragnienie komunii. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że to proste pragnienie Boga już jest początkiem wiary.”

Jak możemy pogłębiać naszą wiarę i rozumienie Biblii w codziennym życiu?

Ta sekcja strony internetowej zawiera doroczny List brata Aloisa, krótkie teksty biblijne czytane każdego dnia podczas modlitwy południowej w Taizé i krótkie rozważania Brata Rogera na każdy dzień.

Co miesiąc proponowany jest do rozważenia – osobistego lub grupowego – tekst biblijny, któremu towarzyszy krótki komentarz i pytania. Pewne fundamentalne zagadnienia naszej wiary – krzyż, cierpienie niewinnych, miłość nieprzyjaciół, chrześcijańska nadzieja... są prezentowane w formie krótkiego „abc” albo bardziej rozwinięte w „Krótkich rozważania z Taizé”, które można pobrać bez dodatkowej opłaty.