polski

TAIZÉ

Czytania biblijne na każdy dzień

 
Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2023
śr, 6 grudnia
Św. Paweł pisze: Nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
Flp 4,12-20
czw, 7 grudnia
Z Księgi Izajasza: Wszystkie narody rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, niech nas nauczy dróg swoich byśmy kroczyli jego ścieżkami».
Iz 2,1-5
pt, 8 grudnia
NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP
Św. Piotr mówi: Bóg wywyższył Jezusa ukrzyżowanego po prawicy swojej, jako Zbawiciela, aby dać swojemu ludowi przemianę serc i odpuszczenie grzechów.
Dz 5,17-33
sob, 9 grudnia
Zmartwychwstały mówi do apostołów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom.
Łk 24,35-48
NDZ, 10 grudnia
Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!
Mk 1,1-8
pon, 11 grudnia
Działajcie w łączności z Chrystusem Jezusem, zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, pełni wdzięczności.
Kol 2,6-13
wt, 12 grudnia
Jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.
Ef 5,8-14
śr, 13 grudnia
Boże, Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Stwórz we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Ps 51

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne  Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android  Aplikacja Android   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: ListopadGrudzieńStyczeń
PDF: Pionowo: ListopadGrudzieńStyczeń