polski

TAIZÉ

Czytania biblijne na każdy dzień

 
Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2022
NDZ, 2 października
Św. Paweł pisze do Tymoteusza: Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
2 Tm 1,6-18
pon, 3 października
Jezus mówi: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
Łk 9,18-24
wt, 4 października
Jezus mówi: Nie troszczcie się zbytnio o życie. Któż z was przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia?
Łk 12,22-31
śr, 5 października
Św. Paweł pisze: Nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie.
2 Tm 2,1-7
czw, 6 października
Śmiało możemy mówić: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
Hbr 13,1-8
pt, 7 października
Jezus mówi: Nie szukam własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał.
J 5,30-47
sob, 8 października
Z Księgi Psalmów: Ocaliłeś moje życie od śmierci, Panie, abym chodził przed Bogiem w światłości żyjących.
Ps 56
NDZ, 9 października
Jezus powiedział do Samarytanina, który wrócił do Niego dziękować za uzdrowienie: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Łk 17,11-19

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne  Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android  Aplikacja Android   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: WrzesieńPaździernikListopad
PDF: Pionowo: WrzesieńPaździernikListopad