polski

TAIZÉ

Aktualności

Ukraina | Propozycja czuwania modlitewnego w intencji pokoju

Od wybuchu wojny na Ukrainie wielu chrześcijan na całym świecie modli się o pokój. Oto propozycja czuwania mdlitewnego ze śpiewami z Taizé.

Ponadto na stronie Taizé można wysyłać do braci intencje modlitewne.

Propozycja przebiegu czuwania modlitewnego

Śpiew

Laudate omnes gentes albo Славіте всі народи (Slavite vsi narody)

Modlitwa brata Aloisa

Jezu Chryste, gdy stoimy przed Tobą w milczeniu, niech nasza płomienna modlitwa wzniesie się do Ciebie: niech ustaną ataki zbrojne na ziemi ukraińskiej! Przyjmij w swojej miłości tych, którzy umierają z powodu przemocy i wskutek wojny, pociesz pogrążone w żałobie rodziny, okaż swoją obecność tym, którzy są w udręce lub którzy podjęli decyzję o emigracji. Wspieraj tych, którzy pragną pokoju i którzy na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi i w innych krajach podejmują inicjatywy mające na celu powstrzymanie wojny. W obliczu niezrozumiałego cierpienia wierzymy, że Twoje słowa miłości i pokoju nigdy nie przeminą. Oddałeś swoje życie na krzyżu i otworzyłeś dla nas przyszłość, nawet poza granicę śmierci. W naszej wędrówce w stronę wiecznej Paschy światło Twojego zmartwychwstania poprowadzi nas nawet w ciemności, przypominając nam, że zło nigdy nie będzie miało ostatniego słowa. Błagamy: daj pokój naszym czasom. Ty jesteś naszą nadzieją.

Psalm

Pomiędzy każdym wersem można śpiewać Bonum est confidere

Jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel?
Czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twemu imieniu?
Czemu cofasz swą rękę
i trzymasz swą prawicę w zanadrzu?

Bóg jednak od początku jest moim królem,
który na ziemi sprawia ocalenie.
Ty otworzyłeś źródła i strumienie;
Ty wysuszyłeś rzeki stale płynące.

Twoim jest dzień i noc jest Twoja;
Ty światło i słońce utwierdziłeś.
Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi;
Ty utworzyłeś lato i zimę.

Nie wydawaj na zatracenie duszy Twej synogarlicy;
o życiu Twych ubogich nie zapominaj na wieki!
Wejrzyj na Twe przymierze, bo się napełniły
zakątki kraju jękiem i przemocą.

Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem:
niech ubogi i biedny chwalą Twoje imię!
Powstań, o Boże, prowadź swoją sprawę;
pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza Ci głupiec.


z Psalmu 74

Czytanie

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.


2 List do Koryntian 1;3-4

Śpiew
Dona nobis pacem

Modlitwa w ciszy

Modlitwa wstawiennicza

Między każdym wezwaniem można zaśpiewać Kyrie 10.

 1. Za wszystkich mieszkających na Ukrainie. Za ofiary wojny i ich bliskich, pogrążonych w żałobie. Za tych, którzy są ranni.
 2. Za rodziny, młodzież, dzieci i osoby starsze, za wszystkich którzy żyją w lęku przed bombardowaniem.
 3. Za osoby, które musiały opuścić swoje domy - wygnańców, uchodźców, przesiedleńców i dla tych, którzy ich przyjmują.
 4. Za tych, którzy są najbardziej bezbronni, ponieważ nie mają dokąd pójść, bezsilni w obliczu konsekwencji wojny.
 5. Za przywódców narodów i wszystkich, którzy mogą wpłynąć na bieg wydarzeń, aby jak najszybciej ustał konflikt zbrojny.
 6. Za przywódców Kościołów. Niech zrozumieją, w jaki sposób towarzyszyć ludziom dotkniętym tą straszną męką.
 7. Za rozjemców i negocjatorów. Za wszystkich na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi i w innych krajach, którzy angażują się na rzecz dialogu i sprawiedliwości.

Ojcze nasz

Modlitwa o błogosławieństwo

Ty nas błogosławisz Jezu Chryste, jesteś naszym pokojem i naszą nadzieją.

Śpiewy

Exaudi orationem meam | Frieden, Frieden | Jésus le Christ | Veni sancte Spiritus

Brat Alois na prywatnej audiencji u papieża Franciszka

W poniedziałek 21 marca 2022 r. brat Alois, przeor Wspólnoty z Taizé, został przyjęty na prywatnej audiencji przez papieża Franciszka. Od 2013 roku audiencja ta odbywa się co roku, jak wcześniej z papieżem Benedyktem XVI, i tak jak kiedyś Brat Roger jeździł co roku do Rzymu.

Pierwszym tematem rozmowy była wojna na Ukrainie i inicjatywy solidarnościowe podejmowane przez Taizé z ukraińskimi uchodźcami. Brat Alois mówił następnie o trwającym w Kościele katolickim procesie synodalnym. Miał też okazję podzielić się z papieżem Franciszkiem wiadomościami na temat życia wspólnoty i mówił o ekumenicznych poszukiwaniach Taizé.

W ciągu następnych kilku dni brat Alois uczestniczył w Rzymie w spotkaniach ze zwierzchnikami kościelnymi. Ponadto odbyły się dwie modlitwy ze śpiewami z Taizé: we wtorek 22 marca o godz. 21.00 w kościele Santa Maria in Campitelli i w środę 23 marca o godz. 12.30 w Belgijskim Kościele Królewskim (via del Sudario 40), w obecności brata Aloisa i innych braci.


(C) Zdjęcie: Vatican Media


Kontakt

media taize.fr

Ukraina | Solidarna inicjatywa na rzecz przyjęcia uchodźców

W obliczu kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną na Ukrainie Taizé otwiera platformę, dzięki której osoby przyjmujące będą mogły nawiązać kontakt z uchodźcami, którzy musieli opuścić Ukrainę.

W ostatnich latach wielu młodych ludzi z Ukrainy uczestniczyło w spotkaniach pielgrzymki zaufania w Europie. Obecnie wiele rodzin, zwłaszcza matek z dziećmi, musiało w pośpiechu opuścić swój kraj, by szukać schronienia gdzie indziej. W wielu miejscach podejmowane są inicjatywy solidarności, aby ich przyjąć. Taizé pragnie wspierać ten zapał.

W porozumieniu z naszymi przyjaciółmi w Ukrainie i w krajach sąsiednich, ze stowarzyszeniami solidarnościowymi, a także z ambasadą Ukrainy w Paryżu, proponujemy, aby parafie lub lokalne grupy przygotowały się na przyjęcie tych osób. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę tych, którzy są gotowi przyjąć uchodźców na następujące sprawy:

 • Na tym etapie zbieramy oferty, ale nie możemy zagwarantować, że rodzina zostanie znaleziona natychmiast. Trudno jest oszacować skalę przyszłych przyjazdów.
 • Trudno też przewidzieć, jak długo te rodziny będą potrzebowały waszego hojnego wsparcia.
 • Dla pojedynczej osoby, a nawet dla jednej rodziny, takie przyjęcie może być zbyt dużym wysiłkiem. Najlepiej byłoby porozumieć się z innymi i podjąć się tego zadania razem, np. w parafii lub w jakimś zespole.
 • Taizé będzie pomagało poprzez tę inicjatywę w tym, by zainteresowane osoby nawiązały ze sobą kontakt, ale w konkretnych sytuacjach nie będzie mogło dalej im towarzyszyć, udzielać pomocy czy prowadzić dalsze działania.

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza dla osoby zgłaszającej chęć ugoszczenia kogoś, w języku angielskim lub francuskim. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt na ten adres.

Bardzo dziękujemy za gotowość pomocy!

Ukraina | Artykuł brata Aloisa

Na prośbę francuskiego tygodnika La Vie, brat Alois napisał artykuł online tutaj w jęz. francuskim, który publikujemy w całości poniżej.

« Na Ukrainie, zło nie będzie miało ostatniego słowa »

W tym roku okres Wielkiego Postu rozpoczyna się w czasie, gdy w kontynent europejski uderzyła wojna. Tragizm tych dni pogrąża nas w tajemnicy zła. Sam Jezus doświadczył tego w sposób ostateczny, gdy dobrowolnie zgodził się na utratę życia na krzyżu: dotarł do kresu cierpienia. W drodze, która nas prowadzi do Wielkanocy, podtrzymuje nas ta nadzieja: poza krzyżem, poprzez zmartwychwstanie Chrystusa, Bóg otworzył drogę życia dla całej ludzkości.

Jak to możliwe, że ogień z broni i bomby rozdzierają narody, które są sobie tak bliskie, pod tak wieloma względami? Tak wiele rodzin ma krewnych po obu stronach granicy... Podczas pielgrzymki do Rosji, Białorusi i Ukrainy w 2015 r., z niewielką grupą młodych ludzi z różnych krajów, byłem tego świadkiem, gdy odwiedziłem szpital w Kijowie z rannymi w walce żołnierzami ukraińskimi. Była z nami młoda kobieta z Rosji. Kilka dni temu, w chwili wybuchu wojny, ta młoda Rosjanka, wspominając tamtą wizytę, podzieliła się następującą historią: „Kiedy weszłam do szpitala, byłam sparaliżowana strachem i wstydem. Na początku trudno mi było cokolwiek powiedzieć. Potem zaczęłam opowiadać, że jako dziecko jeździłam każdego lata do dziadka na Ukrainę, że moja kuzynka urodziła się na Ukrainie. Potem ukraińscy żołnierze zaczęli się zmieniać, jeden z nich nagle powiedział, że jego żona jest Rosjanką, inny, że jego rodzice mieszkają w Rosji... I stało się jasne, że w rzeczywistości byliśmy bardzo bliscy sobie, że byliśmy jak bracia i siostry.”

Módlmy się, aby te nasiona wzajemnych więzi i komunii nie zostały wyrwane przez szaleństwo wojny, ale aby na dłuższą metę okazały się silniejsze niż bezsensowna przemoc. Jest pewnie za wcześnie, by wyrażać to życzenie, kiedy z każdym dniem przybywa ofiar i rannych. Zachowajmy jednak, zakorzenioną w głębi naszych serc, nadzieję, że zło nie będzie miało ostatniego słowa.

Papież Franciszek wezwał do zachowania postu i modlitwy w Środę Popielcową. W wielu miejscach na świecie wierni gromadzą się i modlą o pokój. Kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość od prawosławnego księdza z Rosji: także w jego parafii ludzie modlą się o pokój.

Tak, aby przeżyć ten okres Wielkiego Postu w solidarności z tymi, którzy cierpią z powodu wojny toczącej się na Ukrainie, módlmy się za ofiary i ich rodziny pogrążone w żałobie, za rannych, za tych, którzy musieli uciekać, za tych, którzy chcieliby to zrobić, ale nie mogli, a także za tych wszystkich, którzy zdecydowali się pozostać tam, gdzie żyją. Pomyślmy o ludziach najbardziej podatnych na zranienia, którzy jako pierwsi odczują konsekwencje konfliktu zbrojnego, o dzieciach, które zostały poddane próbie, o młodych ludziach, którzy nie widzą przyszłości.

W naszej modlitwie nie zapominajmy prosić Ducha Świętego, aby natchnął przywódców narodów i wszystkich tych, którzy mogą wpływać na bieg wydarzeń, tak aby ogień z broni ustał jak najszybciej. Módlmy się, aby wojna nie pogłębiła podziałów wewnątrz Kościołów i w rodzinach, i żeby zwierzchnicy Kościołów towarzyszyli wszystkim dotkniętym tą straszną próbą. A ponieważ w oczach Boga liczy się każde ludzkie życie, pomyślmy o walczących we wszystkich zaangażowanych krajach, a także o ich rodzinach, na przykład o tych babciach, które widzą, jak ich wnuki idą na front, na wojnę, której ani nie wybrały, ani nie chciały. Być może pewnego dnia wyjdą na ulice, by zaprotestować...

Ponieważ Wielki Post rozpoczyna się w tak mrocznej atmosferze, jesteśmy wezwani do przeżycia tych czterdziestu dni w komunii z tymi, którzy nie tylko w Europie, ale na całym świecie zmagają się z przemocą. Na krzyżu Chrystus otworzył swoje ramiona, aby objąć całą ludzkość, tę ludzkość zbyt często rozdartą, a jednak na zawsze zjednoczoną w sercu Boga.

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Środa 2 marca

Z inicjatywy młodych ludzi i w jedności z propozycją papieża Franciszka, wspólnota włączy się w modlitwę o pokój w Ukrainie w środę 2 marca.


Sobota 26 lutego

W sobotę wieczorem modlitewne czuwanie w ciszy o pokój w Ukrainie brat Alois rozpoczął następującą modlitwą:

Chryste zmartwychwstały, trwając przed Tobą w ciszy, wznosimy do Ciebie tę żarliwą modlitwę: niech ustanie ogień z broni na ziemi ukraińskiej! Przyjmij w Twej miłości tych, którzy giną z powodu przemocy i wojny, pociesz rodziny w żałobie, wspieraj tych, którzy zmuszni zostali do ucieczki. Stojąc przed niepojętym cierpieniem, wierzymy jednak, że Twoje słowa miłości i pokoju nigdy nie przemijają. Ty dałeś swoje życie na krzyżu i otworzyłeś przed nami drogę do przyszłości, która wybiega nawet poza granicę śmierci. Dlatego błagamy Cię: daj nam Twój pokój. Ty jesteś naszą nadzieją.

Na zakończenie modlitwy w milczeniu wszyscy zaśpiewali "Laudate omnes gentes" w języku ukraińskim: "Славіте всі народи / Slavite vsi narody".


Czwartek 24 lutego

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie brat Alois odmówił w czwartek podczas południowej modlitwy w Taizé następującą modlitwę:

Boże pełen miłości, jesteśmy zbulwersowani przemocą w świecie, a teraz szczególnie wojną w Ukrainie. Spraw, byśmy solidarnie trwali u boku tych, którzy cierpią i którzy żyją dziś w strachu i niepokoju. Umacniaj nadzieję wszystkich, którzy w tym regionie świata, tak bardzo kochanym, starają się o to, by zwysiężyły sprawiedliwość i pokój. Ześlij Ducha Świętego, Ducha pokoju, niech on natchnie odpowiedzialnych za narody i wszystkich ludzi.

W piątek o godz. 20.00 (czasu paryskiego) bracia i wszyscy młodzi ludzie obecni w Taizé modlili się w ciszy o pokój.


Wspólna modlitwa podczas spotkania Taizé we Lwowie, 30 kwietnia 2018