polski

TAIZÉ

Aktualności

 

9 kwietnia | Wielkanoc w Taizé

Od płomienia kobiety z wioski i siostry z różnych wspólnot obecnych w Taizé wzięły ogień wielkanocny i poprowadziły procesję w kierunku Kościoła Pojednania. O godzinie 8.00 zapukały trzy razy do drzwi kościoła i światło Zmartwychwstania wniosły do środka przy śpiewie „Mshiha qam” („Mesjasz żyje”), ogłaszając szeptem „On żyje”.

Po zapaleniu świecy paschalnej zaśpiewano „Lumen Christi” („Światło Chrystusa”), na co wszyscy odpowiedzieli „Deo gratias” („Bogu niech będą dzięki”), a światło rozprzestrzeniło się po całym kościele. I nie tylko światło, ale także radość, która wzbiera w naszych sercach, gdy śpiewamy o Zmartwychwstaniu.

Pod koniec celebracji, w 20 różnych językach, ustami i sercami głosiliśmy:

- Chrystus zmartwychwstał!
- On naprawdę zmartwychwstał!


Modlitwa brata Matthew

Zmartwychwstały Chryste, podobnie jak Jan, Piotr i Maria Magdalena w poranek Twojego Zmartwychwstania, szukamy Cię wszędzie, ale Ty zawsze nas poprzedzasz. Nawet jeśli nie dostrzegamy Twojej obecności, daj nam wierzyć w znak pustego grobu. Niech nadejdzie dzień, w którym zrozumiemy, że tam byłeś i że nas posyłasz, abyśmy nieśli dobrą nowinę o Twojej miłości całemu stworzeniu.

Kilka zdjęć

 [1]


Aby obejrzeć transmisję

8 kwietnia | Echa Wielkiego Tygodnia w Taizé

Niedziela Palmowa

Gałązki oliwne zostały pobłogosławione przez luterańskiego biskupa Fredrika Modéusa z Växjö w Szwecji oraz przez s. Delię z protestanckiej wspólnoty diakonis w Riehen w Szwajcarii. Oto modlitwy, które oboje napisali na tę okazję.

- Biskup Fredrik :

Chryste, Ty kroczysz ścieżką miłości dla nas i przed nami. Kiedy się wahamy, Ty cierpliwie czekasz. Dziś stoimy u progu tajemnicy. Pozwól nam podążać za Tobą w zaufaniu, miłości i posłuszeństwie, i wznieść się do życia wiecznego. Amen.

- Siostra Delia :

Jezu Chryste, wszedłeś do Jerozolimy jako król łagodny i pokornego serca. Nie przyszedłeś, aby Ci służono, ale aby służyć i oddać za nas swoje życie. Oddając siebie, przyjąłeś nas. W naszej radości, w naszym śpiewie dostrzegasz naszą tęsknotę za Tobą. W Tobie pokładamy naszą ufność. W tym Wielkim Tygodniu pozwól nam przyjąć Twoją miłość. Amen.

Upamiętniając wjazd Jezusa do Jerozolimy, wszyscy wyruszyli od Źródła św Szczepana do Kościoła Pojednania z gałązkami w rękach.


Wielki Czwartek

Ponad 700 osób (w tym ok. 200 a Włoch) dołączyło do nas w Wielkim Tygodniu. W południe brat Matthew modlił się następującymi słowami:

" Bóg nie wiedząc, jak jeszcze objawić nam swoją miłość, posłał Ciebie, Chryste Jezu, abyś zamieszkał pośród nas. I nawet jeśli jesteśmy kuszeni, aby się od Ciebie oddalić, Ty pokazujesz nam drogę większej miłości tak, że nasze serca śpiewają i radują się w Tobie: będziesz z nami na wieki".

Podczas wieczornej modlitwy, po przeczytaniu fragmentu z Ewangelii wg. Jana 13, bracia przywołali scenę, gdy Jezus umył nogi swoim przyjaciołom, wyraz tej większej miłości, która posuwa się aż do oddania życia. W kościele przed amboną został ustawiony krąg z 50-ciu krzeseł i każdy, kto chciał, mógł usiąść i dać umyć sobie nogi.

Odprawiona następnie Eucharystia była przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy Jezusa z przyjaciółmi przed Jego męką.


- Sophia, z Niemiec

"Umycie nóg było dla mnie czymś wyjątkowym. W tym momencie poczułam się dostrzeżona i całkowicie zaakceptowana taką, jaka jestem. Gdy bracia wykonali tę samą posługę, co Jezus w Ewangelii, po raz pierwszy mogłam zrozumieć, co musieli czuć uczniowie w Wielki Czwartek".

Wielki Piątek

- Marie, z Niemiec

"Spędzenie Wielkiego Tygodnia w Taizé było jak świeży powiew w moim sercu i jeszcze bardziej umocniło moją wiarę. Najbardziej wyjątkowym momentem był Wielki Piątek, kiedy zadzwonił dzwon i wszyscy zatrzymali się w ciszy. Setki lub tysiące ludzi przestało robić to, czym się zajmowali dla Jezusa! Doświadczyłam ogromnego poczucia wspólnoty i wiary".

W piątkowy wieczór ikona krzyża była wniesiona w procesji na początku modlitwy przez braci, którym towarzyszyli młodzi ludzie i dzieci. Poprowadziła nas ona w noc modlitwy, podczas której wiele osób przyszło powierzyć Jezusowi na krzyżu swoje brzemiona i brzemiona całej ludzkiej rodziny.


Wielka Sobota

Kościół Pojednania został ogołocony ze wszystkich dekoracji w dniu Wielkiej Ciszy: usunięto świece, ikony i kolorowe panele z chóru. Podczas południowej modlitwy została odmówiona następująca litania:

- Pójdźmy, kontemplujmy nasze Życie spoczywające w grobie, aby dać życie tym, którzy w swoich grobach leżą martwi.
Chwała Tobie, Panie, który oddałeś się za nas!

- W tym dniu grób trzyma Tego, który całe stworzenie trzyma w swoich dłoniach, chwała Tobie, Panie!

- Życie śpi i drży królestwo umarłych. Ty dałeś wieczny pokój: poprzez Twoje zmartwychwstanie, chwała Tobie, Panie!

- O grobie, który przyjąłeś Stwórcę jak kogoś, kto zasnął, stajesz się skarbem życia dla naszego zbawienia, chwała Tobie, Panie!

- Życie wszystkich ludzi zgodziło się być złożone w grobie. Ono przemienia grób w źródło odnowy, chwała Tobie, Panie!

- Niech się raduje całe stworzenie, niech się radują wszyscy mieszkańcy ziemi, bo śmierć została pozbawiona swej przerażającej maski, chwała Tobie, Panie!

- A Bóg pobłogosławił siódmy dzień, dzień odpoczynku, w którym umiłowany Syn Boży odpoczął od wszystkich swoich dzieł, chwała Tobie, Panie!

- Cierpiąc swoją mękę, Zbawiciel zachował Boży pokój w ciele, a przez swoje zmartwychwstanie dał nam życie wieczne, chwała Tobie, Panie!


Podczas sobotniego rozważania brata Matthew Ivanka z Ukrainy tak odpowiedziała na pytanie, w jaki sposób możemy nadal wspierać jej naród:

- Ivanka, z Ukrainy :

Wojna jest bardzo wyczerpująca i niektórzy ludzie czują się bardzo przygnębieni, więc proszę, pozostańcie dla nas, Ukraińców, widocznym znakiem nadziei. Bądźcie z nami wierni do końca. Módlcie się i nie tylko mówcie o pokoju, ale także nie zapominajcie o sprawiedliwości. Głoście prawdę o zbrodniach i nie bójcie się nazywać zła po imieniu.

Ülle, diakonisa z Estonii, zaprosiła młodych ludzi do wzięcia udziału w Europejskim Spotkaniu Młodych w Tallinie pod koniec tego roku:

- Ülle, z Estonii :.

Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie was w Estonii. To mały kraj z wielkim sercem. Przyjdźcie i pomóżcie nam opowiedzieć naszym młodym ludziom o Jezusie. Przyjdźcie i módlcie się o pokój. Przyjedźcie i budujcie otwartą, bezpieczną i braterską Europę na dzisiejsze czasy.

3 kwietnia | Brat Matthew na audiencji prywatnej u papieża Franciszka

Podczas rozmowy brat Matthew podziękował papieżowi Franciszkowi za jego posługę jako biskupa Rzymu i podzielił się głęboką wdzięcznością wielu chrześcijan z różnych Kościołów za spotkanie Ludu Bożego „Together” 30 września, w szczególności za końcowe błogosławieństwo udzielone przez papieża wraz z około dwudziestoma przywódcami Kościoła.
Wspomniano również o europejskich spotkaniach w Lublanie pod koniec grudnia 2023 r. oraz o spotkaniu przygotowywanym w Tallinie w Estonii pod koniec grudnia 2024 r., a także o apelu brata Matthew, aby stać się „pielgrzymami pokoju” w czasie, kiedy jest tyle wielkiego cierpienia w tak wielu częściach świata.

 [2]


Kilka wiadomości w skrócie

□ Przed przyjazdem do Rzymu brat Matthew wziął udział w Asyżu, wraz z dwoma innymi braćmi ze wspólnoty, w ekumenicznym kolokwium na temat „Święto Stworzenia, Tajemnica Stworzenia”, podczas którego przemawiał w pierwszym panelu zatytułowanym „Ekumeniczny Kairos - żyzny grunt dla Święta Stworzenia”.

□ W ubiegłą środę brat Matthew i wspólnota przyjęli w Taizé biskupów Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii, którzy przebywali w Genewie z ekumeniczną wizytą studyjną.

□ W ramach inicjatywy „pielgrzymi pokoju” młodzi ludzie, siostry św. Andrzeja i bracia z Taizé wyruszyli w czwartek 7 marca na 34-kilometrowy marsz z Taizé, z czterema stacjami, aby symbolicznie zaznaczyć odległość między miastami Gaza i Rafah i aby modlić się za tych, którzy cierpią w różnych częściach świata.


Informacje dla mediów

  • · Jeśli chcesz otrzymywać informacje prasowe wysyłane cztery razy w roku do dziennikarzy i mediów, zarejestruj się, pisząc na adres media taize.fr.

10 grudnia 2023 | Brat Matthew przyjął służbę przeora

Pięciu przedstawicieli różnych Kościołów, spośród wszystkich obecnych, zostało poproszonych o odmówienie modlitwy w intencji brata Matthew jako "sługi komunii": biskup Benoît Rivière z Autun, Chalon i Mâcon, metropolita Maximos z Patriarchatu Ekumenicznego w Genewie, anglikańscy biskupi Olivia Graham z Reading i Smitha Prasadam z Huddersfield oraz pastor Laurent Schlumberger, były przewodniczący Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego we Francji. Obecni byli również pastor Christian Krieger, przewodniczący Francuskiej Federacji Protestanckiej, oraz luterański biskup Rygi, Rinalds Grants.

Wideo z modlitwy

Możliwe jest ponowne obejrzenie uroczystości dzięki wideo z transmisji na żywo:


Kilka zdjęć z najważniejszych chwil wydarzenia

Zdjęcia : Tamino Petelinsek

Aby uzyskać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, napisz na adres.

30 września 2023 | Ekumeniczne czuwanie modlitewne w Rzymie

W niedzielę 15 stycznia w Rzymie, na zakończenie modlitwy Anioł Pański, papież Franciszek ogłosił, że prace kolejnego zgromadzenia Synodu Kościoła Katolickiego zostaną poprzedzone ekumenicznym czuwaniem modlitewnym w sobotę 30 września na Placu Świętego Piotra w Rzymie:

«Dążenie do jedności chrześcijan i droga nawrócenia synodalnego Kościoła są powiązane. Zatem, korzystając z tej okazji, ogłaszam, że w sobotę 30 września br. na placu św. Piotra odbędzie się ekumeniczne czuwanie modlitewne, przez które zawierzymy Bogu prace XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Dla młodzieży, która przyjedzie na to czuwanie, będzie specjalny program przez cały weekend, przygotowany przez Wspólnotę z Taizé. Już teraz zapraszam braci i siostry wszystkich wyznań chrześcijańskich do uczestniczenia w tym "Zgromadzeniu Ludu Bożego".»

Zgromadzenie Ludu Bożego jest przygotowywane od kilku miesięcy przez przedstawicieli około pięćdziesięciu kościelnych środowisk, o różnym pochodzeniu wyznaniowym.

Poniedziałek 23 stycznia

Po ogłoszeniu przez papieża Franciszka projektu "Zgromadzenie Ludu Bożego", jego przygotowanie weszło w nową fazę.

- W poniedziałek 23 stycznia w konferencji prezentującej ten projekt wzięli udział: kardynał Jean-Claude Hollerich, arcybiskup Luksemburga i moderator generalny najbliższej sesji Synodu Kościoła katolickiego; brat Alois, przeor Taizé; arcybiskup Ian Ernest, dyrektor Centrum Anglikańskiego w Rzymie; Arcybiskup Khajag Barsamian, przedstawiciel Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego przy Stolicy Apostolskiej (Katolikosat Etchmiadzin); oraz pastor Christian Krieger, przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich i Francuskiej Federacji Protestanckiej. Istnieje możliwość ponownego wysłuchania tej konferencji prasowej online.

- Przy tej okazji uruchomiono stronę internetową wydarzenia www.together2023.net

- Młodzi ludzie chętni do pomocy w przygotowaniach, czy to w Rzymie, czy w jednej z dziesięciu grup roboczych, które są tworzone, aby objąć wszystkie aspekty przygotowań, mogą napisać na adres: volunteers together2023.net.

- Jedna z grup roboczych to media. Poszukujemy wolontariuszy z umiejętnościami w zakresie projektowania graficznego, portali społecznościowych, komunikacji i mediów. Zachęcamy do zaoferowania swojej pomocy pisząc na adres: media together2023.net.