polski

TAIZÉ

Modlitwa na każdy dzień

 

Wielki post 5

Śpiew

Psalm

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką
z pokolenia na pokolenie.

Zanim narodziły się góry,
nim powstał świat i ziemia,
od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.

Obracasz w proch człowieka.
Tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

Ps 90

Czytanie

Oto nadchodzą dni — wyrocznia Pana — kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą — wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach — wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: „Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie — wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.

Jr 31,31-34

lub

Jezus mówi: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Tłum stojący to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

J 12,23-32

Śpiew

Cisza

Modlitwa uwielbienia

O Chryste, swą wiernością aż do śmierci wskazujesz nam drogę największej miłości.

O Chryste, biorąc na siebie ciężar grzechu, ukazujesz nam drogę dobroci i życzliwości.

O Chryste, modląc się za tych, którzy przybili Cię do krzyża, pociągasz nas na drogę bezgranicznego przebaczenia.

O Chryste, obiecując raj skruszonemu łotrowi i nam dajesz nadzieję.

O Chryste, przyjdź z pomocą naszej małej wierze.

O Chryste, stwórz w nas serca czyste i odnów naszego ducha.

O Chryste, niech Twoje Słowo w nas mieszka i zawsze nas strzeże.

Ojcze nasz

Modlitwa

Jezu Chryste, gdybyśmy nawet ani trochę nie czuli Twojej obecności, zawsze jesteś z nami. Duch Święty bezustannie w nas działa. Otwiera ścieżki, pozwalające nam przekroczyć nasze niemożności i przybliżyć się do istoty wiary: do zaufania.

lub

Błogosław nam, Jezu Chryste – nam, którzy Cię kochamy, choć Cię nie widzieliśmy.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo