polski

TAIZÉ

Modlitwa na każdy dzień

 

Czas zwykły 14

Śpiew

Psalm

Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła,
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.

Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie na strunach i flecie.

Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach,
chwalcie na cymbałach brzęczących.
Wszystko, co żyje,
niech chwali Pana!

Ps 150

Czytanie

Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu.

Hbr 12, 1-3

lub

Jezus mówi: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich».

J 15, 9-13

Śpiew

Cisza

Modlitwa uwielbienia

Wraz z prorokami i wszystkimi, którzy przygotowywali Twoje przyjście, błogosławimy Cię, Panie. – Chwała Tobie, Panie!

Wraz z Maryją Dziewicą dusza nasza wielbi Cię. – Chwała Tobie, Panie!

Wraz z Apostołami i Ewangelistami składamy Ci dziękczynienie. – Chwała Tobie, Panie!

Wraz z męczennikami za wiarę poświęcamy Ci nasze życie. – Chwała Tobie, Panie!

Wraz ze wszystkimi świętymi świadkami Ewangelii wielbimy Cię – Chwała Tobie, Panie!

Wraz z całym Twym Kościołem, rozsianym po całym świecie, wysławiamy Cię – Chwała Tobie, Panie!

Ojcze nasz

Modlitwa

Odwieczny Boże, Zbawco wszelkiego życia, spraw, abyśmy dzień po dniu, w ślad za świętymi świadkami Chrystusa wszystkich czasów, od Apostołów i Maryi Dziewicy aż do nam współczesnych, umieli zaufać Tajemnicy Wiary.

lub

Boże żywy, wysławiamy Cię za niezliczone rzesze kobiet, mężczyzn, ludzi młodych i dzieci, którzy wszędzie na ziemi starają się być świadkami pokoju, zaufania i pojednania.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo