polski

TAIZÉ

Modlitwa na każdy dzień

 

Czas zwykły 1

Śpiew

Psalm

O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa,
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę.

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!

Ps 8

Czytanie

Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, (...). Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu.

Rdz 12, 1-4

lub

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi. albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

Mt 5, 1-12

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

O pokój i miłość, która wyzwala – prosimy Cię, Panie.

Pomóż nam wytrwać w wierze i pragnąć Twego Królestwa - prosimy Cię, Panie.

Prowadź swój Kościół drogą Ewangelii. Duchu Święty spraw, żeby każdy człowiek został w nim godnie przyjęty - prosimy Cię, Panie.

Prosimy Cię za rządzących narodami, żeby dążyli do rozwoju sprawiedliwości i wolności - prosimy Cię, Panie.

Chryste, Ty wziąłeś na siebie nasze słabości, dźwigasz nasze choroby; podtrzymaj tych, którzy przechodzą ciężkie próby - prosimy Cię, Panie.

Za tych, którzy służą uciskanym, imigrantom, zepchniętym na margines – prosimy Cię, Panie.

Powierzamy Ci nasze rodziny, a także wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i tych, którzy modlą się za nas.

Za naszą ojczyznę, naszą wioskę (miasto, parafię...), by chrześcijanie dążyli do jedności i byli świadkami nadziei – prosimy Cię, Panie.

Ojcze nasz

Modlitwa

Jezu, nasza radości, pragniesz, aby nasze serca były przejrzyste jak wiosna. Wtedy skomplikowane problemy życiowe mniej nas obezwładniają. Mówisz: nie martw się, nawet jeśli Mnie nie widzisz, Ja, Chrystus, jestem zawsze z tobą.

lub

Błogosław nam, Jezu Chryste. Tylko w Tobie nasze dusze znajdą pokój.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo