TAIZÉ

Modlitwa na każdy dzień

 

Czas zwykły 6

Śpiew

Psalm

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem,
Ciebie zawsze wysławiałem.

Stałem się dla wielu przedmiotem podziwu,
Ty bowiem byłeś mym potężnym wspomożycielem.
Pełne Twojej chwały były moje usta,
sławiłem Cię przez dzień cały.
Nie odtrącaj mnie, gdy będę stary,
nie opuszczaj, gdy siły ustaną.

Ps 71

Czytanie

Tak mówi Pan: Jestem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was — (...) zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca.

Jr 29, 11-13

lub

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Mk 10, 17-22

Śpiew

Cisza

Modlitwa wstawiennicza

Jezu Chryste, Ty nas przemieniasz i odnawiasz w nas Swój obraz, rozjaśniaj nasze ciemności.

Jezu Chryste, Światłości serca, Ty znasz nasze pragnienia, prowadź nas do ewangelicznych źródeł.

Jezu Chryste, Światłości świata, Ty oświecasz wszystkich ludzi, daj nam rozpoznać Twoją obecność w każdym człowieku.

Jezu Chryste, Przyjacielu ubogich, spraw, abyśmy przyjmowali Cię z prostotą.

Jezu Chryste, łagodny i pokornego serca, odnów w nas ducha dziecięctwa.

Jezu Chryste, Ty pomagasz Kościołowi przygotowywać drogę dla Ciebie, otwórz wszystkim ludziom bramy swego Królestwa.

Ojcze nasz

Modlitwa

Jezu, nasza radości, gdy zrozumiemy, że nas kochasz, coś w naszym życiu się uspokaja, a nawet przemienia. Pytamy Cię: czego ode mnie oczekujesz? A Ty przez Ducha Świętego odpowiadasz: Niech nic cię nie trwoży, Ja modlę się w tobie, odważ się oddać swoje życie.

lub

Jezu Chryste, choć Cię nie widzieliśmy, kochamy Cię. I choć nadal Cię nie widzimy, ufamy Ci. Błogosław nam, Twój pokój daje nam wytchnienie.

Śpiewy


Inne modlitwy

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo