TAIZÉ

Modlitwa

“W głębi człowieka tkwi tęsknota za obecnością, nieme pragnienie komunii. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że to proste pragnienie Boga już jest początkiem wiary.”

Jak możemy pogłębiać naszą wiarę i rozumienie Biblii w codziennym życiu?

Ta sekcja strony internetowej zawiera doroczny List brata Aloisa, krótkie teksty biblijne czytane każdego dnia podczas modlitwy południowej w Taizé i krótkie rozważania Brata Rogera na każdy dzień.

Co miesiąc proponowany jest do rozważenia – osobistego lub grupowego – tekst biblijny, któremu towarzyszy krótki komentarz i pytania. Pewne fundamentalne zagadnienia naszej wiary – krzyż, cierpienie niewinnych, miłość nieprzyjaciół, chrześcijańska nadzieja... są prezentowane w formie krótkiego „abc” albo bardziej rozwinięte w „Krótkich rozważania z Taizé”, które można pobrać bez dodatkowej opłaty.