polski

TAIZÉ

Jak funkcjonują struktury w Taizé – informacje ogólne

 

1. Kto odpowiada za prowadzenie spotkań w Taizé?

Spotkania prowadzi wspólnota braci, działając we współpracy z różnymi wspólnotami sióstr zakonnych, młodymi wolontariuszami z wielu krajów oraz kilkorgiem zatrudnionych pracowników.


2. Czy podczas pobytu pozostanę z moją grupą lub przyjaciółmi i gdzie będę mieszkać?

I tak, i nie! Na początku tygodnia tworzone są małe grupy, które spotykają się rano i po południu. W ich skład wchodzą osoby, które przyjechały z różnymi grupami. Możesz nie trafić do małej grupy ze znajomymi i przyjaciółmi, ale możesz spotykać się z nimi w czasie wolnym i podczas posiłków. W wieloosobowych sypialniach, które oferujemy, kobiety i mężczyźni są zakwaterowani osobno. Możesz przyjechać z własnym namiotem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z programem tygodnia lub zakwaterowaniem, możesz udać się do punktu przyjęcia (Casa), gdzie razem spróbujemy znaleźć rozwiązanie.


3. Kim są wolontariusze pracujący w Taizé?

Taizé nie zatrudnia wykwalifikowanych osób pracujących z młodzieżą, ale współpracuje z młodymi wolontariuszami, którzy pozostają na miejscu przez kilka tygodni lub miesięcy. Przejmują oni odpowiedzialność za część zadań i współpracują z braćmi i siostrami. To wolontariusze odpowiadają za grupy pracy, w których uczestniczą także młodzi przyjeżdżający na jeden tydzień.


4. Czy mogę porozmawiać z braćmi i siostrami?

Z braćmi i siostrami możesz spotkać się podczas wprowadzeń biblijnych lub w wyznaczonych do tego miejscach, zwłaszcza w La Morada (bracia) i El Abiodh (siostry).

Po modlitwie wieczornej kilku braci zostaje w kościele i można z nimi porozmawiać. Nie są oni w stanie zapewnić długoterminowego wsparcia, ale mogą cię wysłuchać.

Wolontariusze, którzy zostają w Taizé na dłuższy czas, otrzymują regularne wsparcie: młodym kobietom towarzyszą siostry, a mężczyznom bracia wyznaczeni do tego przez swoje wspólnoty.

Niektórzy bracia i siostry pojawiają się czasem, by nadzorować grupy pracy prowadzone przez wolontariuszy.


5. W jaki sposób Taizé zapewnia właściwe postępowanie braci, sióstr, wolontariuszy i pracowników w odniesieniu do ochrony osób?

Bracia, siostry i pracownicy przechodzą bieżące szkolenia, które mają na celu poszerzenie ich zrozumienia kwestii związanych z ochroną osób (np. spotkania z ofiarami przemocy, sesje poświęcone konsekwencjom przemocy seksualnej, ocena ryzyka różnych miejsc pracy, itp.) Są wspomagani przez osoby specjalizujące się w tych zagadnieniach.

Wszyscy wolontariusze realizują program, który zaczyna się od wstępnej rozmowy na temat kierujących nimi motywów, a jeśli zostaną przyjęci, podpisują kodeks postępowania. Wolontariusze są monitorowani przez osobę kontaktową w Taizé (brata lub siostrę). Na początku swojego pobytu biorą udział w obowiązkowym szkoleniu na temat kwestii związanych z ochroną osób.

Bracia, siostry, wolontariusze oraz pracownicy muszą przedstawić kopię swojego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.


6. Które zespoły odpowiadają za sprawny przebieg spotkań oraz bezpieczeństwo?

Wszystkimi aspektami dotyczącymi spotkań i bezpieczeństwa zajmują się bracia, siostry oraz zespoły prowadzone przez wolontariuszy. Prosimy o postępowanie zgodnie z ich instrukcjami, aby zapewnić możliwie bezproblemowy przebieg tygodnia.

Oto przykłady takich zespołów:

Grupy “Meeting support” (obsługi spotkania) działające w ciągu dnia i w nocy. Są to dwa zespoły złożone z kierujących nimi braci, wolontariuszy i młodych uczestniczących w tygodniowych spotkaniach. Można rozpoznać ich po identyfikatorach.

Oba te zespoły zapewniają sprawny przebieg tygodnia w Taizé.

Z dzienną grupą “Meeting support” można skontaktować się w La Morada.

Z nocną grupą “Meeting support” można skontaktować się w namiocie 2 w godzinach 21.30-23.30.

W nocy, w sytuacjach awaryjnych, dostępna jest osoba dyżurująca pod telefonem. W razie konieczności osoba ta może zawiadomić służby ratunkowe lub dyżurującego lekarza.

Punkt pierwszej pomocy otwarty jest w wyznaczonych godzinach w ciągu dnia.


7. W jaki sposób są w Taizé traktowane kwestie przemocy seksualnej oraz nadużyć duchowych, fizycznych i emocjonalnych?

Ci, którzy was przyjmują, są wyczuleni na te kwestie. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy mieli odwagę ujawnić to, czego doświadczyli i bardzo poważnie traktujemy ich świadectwo. Po zeznaniach, które ujawniły przypadki agresji i nadużyć popełnionych przez braci w Taizé, brat Alois podjął szereg kroków udokumentowanych w liście otwartym, opublikowanym w 2019 roku, oraz w sprawozdaniu ws. ochrony osób za okres 2019-2022 dostępnym na stronie internetowej Taizé.

Wspólnota współpracuje z Komisją ds. Uznania i Zadośćuczynienia i wdraża jej zalecenia oraz decyzje.

Raz w tygodniu odbywa się spotkanie, na którym bracia rozmawiają o tym, co dzieje się w Taizé. Spotkanie to pomyślane jest jako forum do dyskusji na temat sposobów reagowania i działania wobec tego typu nadużyć w Taizé, w Kościele i w społeczeństwie.