polski

TAIZÉ

Ochrona osób w Taizé

Kwestie zwiazane z bezpieczeństwem

 

• W ramach środków bezpieczeństwa przyjętych przez rząd francuski dla miejsc większych zgromadzeń, w Taizé może pojawiać się policja lub wojsko.

• Jeden z braci z Taizé regularnie kontaktuje się z władzami lokalnymi w kwestiach związanych z bezpieczeństwem.

• Prosimy o oznakowanie swojego bagażu oraz niepozostawianie go bez opieki w miejscach publicznych.

• Uczestnicy spotkań proszeni są o niewnoszenie do kościoła toreb i plecaków. Grupa wyznaczonych do tego zadania młodych będzie sprawdzała przy wejściach, czy zalecenie to jest przestrzegane.

• Uczestnicy nie powinni spacerować w pojedynkę drogami, które oddalają się od Taizé.

• Na wzgórzu rozmieszczone są plakaty objaśniające procedury, które należy stosować w przypadku:
- ataku terrorystycznego
- pożaru
- problemów związanych z ochroną osób

• Odpowiedzialni za grupy maja obowiązek dbania o odpowiednie zachowanie członków swoich grup, przestrzegając instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, które otrzymują przed przyjazdem oraz w dniu przyjazdu.

• Zapewniamy miejsce, gdzie można zostawić na przechowanie rzeczy wartościowe.

• Prosimy nie pozostawiać w namiotach, innych miejscach zakwaterowania lub w samochodach przedmiotów wartościowych (pieniędzy, dokumentów), aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, zwłaszcza w trakcie ładowania.

• W ciągu dnia na wzgórzu obecny jest współpracujący z braćmi zespół wolontariuszy, którzy pomagają w utrzymaniu porządku. Aby móc wykonywać swoją pracę, wolontariusze ci przechodzą odpowiednie szkolenia.

• Po modlitwie wieczornej współpracujący z braćmi zespół wolontariuszy pomaga w zachowaniu ciszy i porządku w miejscach zakwaterowania. Aby móc wykonywać swoją pracę, wolontariusze ci przechodzą odpowiednie szkolenia.