polski

TAIZÉ

Dla organizatorów grup

 

W Taizé młodzi ludzie goszczeni są przez Wspólnotę mieszkających tu braci. Każdy, kto chce tu przyjechać powinien wziąć udział w całym programie – trzykrotnej modlitwie w ciągu dnia razem z braćmi, spotkaniach, posiłkach, w małych grupach dzielenia z młodymi z innych krajów, w praktycznych pracach koniecznych w organizacji życia codziennego w Taizé (takich jak wydawanie posiłków, zmywanie, itd.). Trzeba być gotowym na przyjęcie prostych warunków bytowych, zachowywanie ciszy w kościele i wokół kościoła, a także przestrzegać ciszy nocnej. Program dnia można znaleźć na stronie: Jak wyglądają spotkania?.

Ważne jest, żeby każdy z uczestników przybył do Taizé z własnego wyboru, a nie jako uczestnik obowiązkowego wyjazdu.

- 18 do 29 lat: Spotkania są przeznaczone głównie dla tej grupy wiekowej, odbywają się w cyklu tygodniowym (można też przyjechać na weekend) przez cały rok.

- 25 do 35 lat: Spotkania dla tej grupy wiekowej odbywają się w niektórych tygodniach roku (tygodnie przed i po Wielkanocy, a także w lipcu i sierpniu).

- 15 -17 lat: Osoby w tym wieku mogą brać udział w spotkaniach tylko pod opieką wystarczającej liczby młodych dorosłych ludzi.

- poniżej 15 lat: Mogą uczestniczyć tylko w programie dla rodzin razem ze swoimi rodzicami.

Organizatorów grup, których członkowie potrzebują wiz prosimy o dużo wcześniejszy kontakt z ekipą przyjęcia.


Młodzi ludzie poniżej 18-go roku życia muszą przywieźć ze sobą wypełniony formularz, który jest pisemną zgodą rodziców na ich udział w spotkaniu. Formularz ten zawiera nazwisko opiekuna, który w czasie spotkania bierze prawną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią oraz ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących leczenia w razie zaistnienia takiej potrzeby. Opiekun musi być dostępny przez telefon komórkowy, a młodzi ludzie powinni mieć przy sobie przez cały pobyt pisemną zgodę rodziców. Prosimy również upewnić się, jakie dokumenty są potrzebne, by wyjechać z kraju.

Zgodnie z obowiązującym we Francji prawem, osoby poniżej 18-go roku życia oraz młodzi dorośli są zakwaterowani oddzielnie. Aby zapewnić by młodzi ludzie odpowiednio się zachowali w ciągu nocy i przeznaczali ten czas na odpoczynek opiekunowie grup są kwaterowani w pobliżu, w dormitoriach przeznaczonych dla młodych dorosłych lub dla odpowiedzialnych za grupy.

Inne osoby dorosłe, które nie towarzyszą grupom młodych ludzi, powinny zapoznać się z informacjami na stronie Spotkania dla dorosłych 30 lat i więcej. Prosimy zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi ilości takich uczestników na każdy tydzień.

Kierowcom autobusów nie możemy zapewnić zakwaterowania, także autokary nie mogą pozostać w ciągu tygodnia w Taizé. Aby znaleźć dla nich odpowiednie miejsce możemy przesłać listę adresów okolicznych hoteli.

Codziennie rano jeden z braci prowadzi rozważania biblijne. Trzeba wziąć ze sobą Pismo św. Po wprowadzeniach biblijnych są spotkania w małych grupach, prowadzą je sami młodzi ludzie.


↓Dorośli opiekunowie i osoby kontaktowe

Jeżeli przyjeżdżasz z 15-17-latkami potrzebna będzie jedna osoba kontaktowa (najlepiej w wieku 20-29 lat lub starsza jeśli to nie jest możliwe) na każde 7 młodszych osób, aby pomagać w przewidzianych dla nich zajęciach. Ta osoba będzie prowadziła jedną z małych grup złożoną z około dziesięciorga młodych, którzy przyjechali z innymi grupami. Osoby te mogą złożyć udział w kosztach taki sam, jak młodzi ludzie.

Dla każdej grupy (włącznie z tymi, w których nie ma 15-17-latków) potrzebne będą osoby, które będą zakwaterowane w tej samej okolicy co młodzi ludzie, aby mieć ich pod opieką (także w nocy). Jeśli w grupie są chłopcy i dziewczęta, opiekunowie powinni być także obojga płci. W grupach z 15-17-latkami można być jednocześnie opiekunem w miejscu zakwaterowania i osobą kontaktową.

(Jeśli opiekun grupy, z ważnych przyczyn, nie może być zakwaterowany blisko młodych ludzi, prosimy wpisać taką osobę w zgłoszeniu w sekcji “dorosłych”, zaznaczając w komentarzu, że jest to osoba kontaktowa dla małej grupy. Jeżeli są w grupie osoby powyżej 30go roku życia, które będą się opiekowały grupą w miejscu zakwaterowania, ale nie będą pełnić funkcji osoby kontaktowej, prosimy o ich zgłoszenie w sekcji “dorośli” z komentarzem “zakwaterowanie blisko młodych ludzi”.)


↓Wybór terminu przyjazdu

Prosimy zapoznać się z kalendarzem spotkań na bieżący rok.

Spotkania trwają cały tydzień, od niedzieli popołudnia do następnej niedzieli po Eucharystii. Jeśli nie możecie uczestniczyć w pełnym tygodniu można również przyjechać na weekend. W takim przypadku należy przyjechać w czwartek lub piątek i zostać do niedzieli.

Prosimy nie planować krótkich (mniej niż 3 dni) pobytów. Aby w pełni włączyć się w rytm życia wspólnoty i międzynarodowych spotkań najlepiej przyjechać na cały tydzień.

Prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o zamiarze przyjazdu, zwłaszcza w przypadku organizowania grup szkolnych, przed ostatecznym ustaleniem planów podróży. Prosimy też o szybkie modyfikowanie zgłoszeń, jeżeli nastąpią jakieś zmiany w składzie grupy lub zmieni się uzgodniona wcześniej data przyjazdu, bądź też okaże się, że grupa w ogóle nie przyjedzie.


↓Uwagi do rozważenia

Liczymy na współpracę opiekunów grup w czasie przygotowania do pielgrzymki, ale i w czasie pobytu w Taizé. Prosimy wziąć od uwagę następujące kwestie:

- Każdy, kto decyduje się na pobyt w Taizé, uczestniczy w pełni we wspólnym programie i nie przewiduje się zwiedzania okolicy (nawet kilkugodzinnych wyjść). Jest to absolutny warunek pobytu w Taizé. Takie wyjazdy przeszkadzają w uczestniczeniu w spotkaniu i przynoszą rozczarowanie tym, którzy przygotowali się na pełne zaangażowanie w proponowany program.

- W czasie pobytu znajdźcie czas, by spotkać się ze swoją grupą. Prosimy tylko, by wybrać taki moment w ciągu dnia, który nie koliduje z uczestnictwem w proponowanym programie.

- Poproście osoby przyjeżdżające w waszej grupie, aby na słoneczne dni zabrały ze sobą odpowiedni ubiór, stosowny do charakteru pielgrzymkowego naszych spotkań: dłuższe spodnie, takie które będą zakrywać uda, a nie tylko szorty lub bermudy. Na czas wspólnych modlitw w kościele powinni zabrać ubiór, który zakryje ramiona np. koszulkę z rękawami lub szal.

- Wiosną, jesienią lub zimą prosimy o przywiezienie ze sobą ciepłych ubrań! Także latem może być zimno i deszczowo - prosimy by pamiętać o tym w czasie przygotowań do wyjazdu.

- Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby nie przywozić grzałek elektrycznych i butli gazowych oraz świeczek. Jeśli zostały przywiezione, prosimy, aby je zostawić w autobusie lub, zaraz po przyjeździe, oddać na przechowanie do La Morady aż do odjazdu.

- Kupowanie i spożywanie alkoholu jest możliwe na terenie Taizé tylko w Oyaku. Jeśli któryś z uczestników przywiózł ze sobą alkohol, prosimy, by oddał go na przechowanie do La Morady, skąd będzie mógł go odebrać przed wyjazdem. Prosimy, by wszystkich uczestników wyraźnie o tym poinformować przed przyjazdem. Należy także pamiętać, że używanie narkotyków jest we Francji nielegalne.

- Prosimy o uważne przeczytanie stron: Kwestie zdrowotne i Bezpieczeństwo i ochrona osób.

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2016
Prosimy, by zgłosić grupę jak najwcześniej - zgłoszenie udziału. Wstępne zgłoszenie można wysłać nawet jeśli nieznana jest jeszcze dokładna liczba uczestników.