TAIZÉ

Práca bratov

„Naše povolanie ako spoločenstva nás zaväzuje žiť z práce vlastných rúk, neprijímať milodary, dedičstvo, ani drobné pozornosti, vôbec nič. Odvaha prijať riziko chudoby a nepoistiť sa kapitálom dáva nesmiernu silu.”

Pramene Taizé