TAIZÉ

Säkerhet och trygghet i Taizé

Hälsofrågor

 

När du kommer till Taizé

• Du måste ha med dig relevanta sjukförsäkringspapper och försäkringspapper
• Deltagare som bor inom den europeiska unionen bör ta med sig sitt europeiska sjukförsäkringskort (beställs i Sverige från Försäkringskassan, https://www.forsakringskassan.se/se...). Detta kort behövs för att den som blir sjuk ska kunna få återbetalning av sjukvårdskostnader.
• Ungdomar under 18 år måste ta med sig en ifylld blankett, som ger dem föräldrarnas tillåtelse att delta i mötena, och alltid bära den med sig. Blanketten ska fyllas i med namnet på en ledare som är juridiskt ansvarig för dem under deras vistelse i Taizé. Denna ledare ska vara införstådd med den minderåriges medicinska situation och är ansvarig för eventuella beslut om medicinsk behandling om det uppstår en situation där detta behövs.
• Den som behöver regelbunden medicinering har själv ansvaret för att ta med sig den mängd av medicinen som behövs för hela vistelsen.

Det finns en första hjälpen-plats i Taizé:

Medicinskt utbildad personal som bor i Taizé har ansvaret för den medicinska vården. Andra sjukvårdsarbetare som deltar i mötena i Taizé hjälper dem. De som arbetar på första hjälpen-platsen i Taizé samarbetar med lokal hälso- och sjukvård .
• Alla som arbetar på första hjälpen-platsen respekterar och tillämpar Taizés personsäkerhetspolicy och de handlingsplaner som finns, särskilt i möten med minderåriga.
• Om du har några medicinska behov finns personalen där för att hjälpa dig och visa dig vidare. Kontakta dem först om du blir sjuk.
• Medicinsk vård av minderåriga kan bara genomföras med skrivet samtycke av den ledare som är juridiskt ansvarig för deltagaren, och denna ledare måste kunna nås på telefon dygnet runt.

Kommentarer:

• Deltagare som nyligen har haft en infektion måste försäkra sig om att de inte längre smittar innan de kan komma till Taizé.
• Mötesdeltagarna måste försäkra sig om att deras vaccinationer är tillräckliga, särskilt den för stelkramp.
• I Frankrike måste man betala för medicinsk vård. Var medveten om detta om du behöver vända dig till lokal hälso- och sjukvård. Hur återbetalning fungerar beror på din försäkring.